ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

ความรู้เกี่ยวกับดาวพุธ (๔)
17 ก.ย. 2553

 

โดย...อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อ.แอน)

 

เรื่องราวเกี่ยวกับดาวพุธ แม้เป็นดาวเล็ก แต่เป็นดาวที่มีความสำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม ในการพยากรณ์ และควรจะเรียนรู้นับตั้งแต่เป็นตำนานนิยายดาวของเทพเมอร์คิวรี่ หรือเทพเจ้าแห่งดาวพุธมาจนถึงความหมายของดาวพุธในทางโหราศาสตร์ไทย  เมื่อดาว ๔ โคจรพักร์ เสริด หรือมนท์ ดาวเล็ก ๆ อย่างนี้แหละจะมีอานุภาพเป็นดาวบาปเคราะห์ที่ให้ผลร้ายกับทุกชีวิตที่ดาว ๔ โคจรเข้าไปเกี่ยวพัน ทั้งยังมีอิทธิพลแทรกซึมไปเสียทุกเรื่อง

เมอร์คิวรี่

ดาว ๔ โคจรใกล้ดวงอาทิตย์ อยู่ใกล้โลก เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงมีส่วนที่จะมีอิทธิพลในทุกสิ่งในโลก 

จริงหรือที่ดาวพุธเสีย หรือ จรมาเป็นกาลกิณีของบ้านเมืองจะให้ผลร้ายขนาดนั้นขนาดที่ว่าทุกคนต้องระมัดระวังวาจา เวลาพูดคุยหรือสื่อความหมายในทางใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบใดอาจไปล่วงล้ำก้ำเกินกันหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้โดยง่าย จากปูมบันทึกโหรนั้น ได้สอนสั่งกันมาว่าดาวพุธ เป็นดาวแห่งการเจรจา ถึงกับจำกัดคำนิยามว่า “ทายอ่อนหวานให้ทายดาวพุธ” ดังนั้นสอนกันอย่างง่าย ๆ จำแม่น ๆ ก็คือ ดาวพุธเสีย ก็ต้องเจรจาไม่หวานกลับกลายเป็นพูดไม่เข้าหูคน พูดแล้วคนไม่รัก ดาวพุธมีความหมายดีด้านไหนถ้าดาวพุธเสียก็ให้ทายตรงกันข้าม 

เราลองสังเกตช่วงที่ดวงชาตาของเมืองเข้าเกณฑ์ดาวพุธซึ่งเคยเป็นศรีของบ้านเมืองจรมาเป็น กาลกิณี พุธซึ่งมีความหมายถึงการสื่อสารทุกชนิดหลายคนทะเลาะกัน หลายคนโทรศัพท์มือถือหาย และหลายคนต้องเข้าใจผิดกันเพราะคำพูดไม่ต้องอื่นไกล “อาจารย์แอน” เองก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้วางทำเลบ้านพักตากอากาศที่หัวหินให้ท่านนายกฯซึ่งในความเป็นจริงก็เป็นเพียงพาลูกศิษย์ไปเกาะรั้วดูทำเลที่บ้านท่านด้วยความชื่นชมหาได้เป็นผู้วางทำเลให้ท่านดังที่เข้าใจ เพราะจรรยาบรรณที่เคยสอนสั่งลูกศิษย์มานั้นห้ามยุ่งเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเพราะการเรียนวิชาโหราศาสตร์ของสำนักเราไม่มีเป้าหมายที่จะเข้าไปช่วยบริหารบ้านเมืองหรือ อาจเอื้อมเข้าไปยุ่งในสิ่งที่เราไม่รู้จริงหรือบังอาจไปแนะนำสอนสั่งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง 

ดาวพุธ เป็นดาวประจำทิศใต้ ดาวพุธเสียมากขนาดไหน ดูภาคใต้เป็นตัวอย่างและเป็นข้อพิสูจน์ว่า ดาวพุธเสียนั้นมีผลให้เห็นเป็นรูปธรรมออกมาอย่างไร "ดาวพุธ"เป็นดาวที่ครองอวัยวะส่วนท้อง คงต้องระวังอาหารการกินในทุกช่วงที่ดาว ๔ เดินผิดปรกติ หรือ ถูกเบียนด้วยดาวบาปเคราะห์  ดาว๔ เมื่อเข้าคู่ดาว ๖  เป็นดาวพระเคราะห์คู่ธาตุน้ำ ถ้าได้รับกระแสจากดาวบาปเคราะห์ ก็ต้องระวังภัยทางน้ำ เชื้อโรคมาจากน้ำหรือภัยจากน้ำท่วม 

ดาว ๔ เป็นดาวคู่ศัตรูกับดาว ๘  ช่วงใดที่ดาว๔  โคจรร่วม กับ  ๘  ต้องระวังการทะเลาะกันอย่างรุนแรง หรือเกิดการปะทะกัน มักมีเรื่องเดือดร้อนใจ แต่ถ้าทำมุมดี ลักษณะองศาทับกัน ๑๒๐ องศา หรือ ๖๐ องศา กลับทำให้ดาว ๔ มีกำลังมากขึ้น คือ การเจรจาที่เป็นหลักฐาน หรือ อาจพูดจาแข็งโดยไม่ยอมใคร 

ความสำคัญของดาว ๔ กับดาว ๓ ก็ไม่ใช่จะดี เป็นดาวพระเคราะห์คู่คดีความ ทั้งมีความหมายถึงสุขภาพทางช่องปากที่ต้องพบแพทย์  หรือแม้เป็นอันตรายเพราะเขี้ยวสัตว์

ดาว  ๓  มีความหมายถึงอุบัติเหตุ บุคคลหมายถึง ทหาร ตำรวจทนายความ ผู้มีอาชีพด้านกฎหมาย อาคารที่มีลักษณะเทอะทะ หรืออาคารที่ตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่ง  ดาว ๓ยังมีความหมายถึงยานพาหนะอีกด้วย กับดาว ๔ ดูเหมือนจะไม่ถูกกัน เหมือน นักรบ กับนักพูด มักไปด้วยกันไม่ได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างดาว ๔ กับดาวอื่น ๆ ยังมีอีก เช่นกับดาวที่อยู่ใกล้ที่สุด ดาว ๑ 

ดาว ๑ และ ดาว ๔ มีความสัมพันธ์ในทางที่ดี ในด้านหลักการ ในด้านความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ รับข่าวดี ของกำนัล เก่งทางคำนวณ อาชีพการเงินการบัญชี การเสนอโครงการ โปรเจค รายงานต่าง ๆ ต้องอาศัยพระเคราะห์คู่นี้ส่งเสริม เมื่อไหร่ที่โคจรมาสัมพันธ์กัน ก็เป็นจังหวะที่เหมาะสม 

ตรงกันข้าม ถ้าสัมพันธ์กันไม่ดี ดาว ๔ เสีย มีอันเป็นไปเมื่อมีดาวบาปเคราะห์เบียน ความหมายกลับเป็นตรงข้าม ล้มเหลวทุกอย่าง และไม่เหมาะที่จะเซ็นสัญญาใด ๆ 

อย่างไรก็ตามเราสามารถแก้ไขได้ด้วยหลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วย สังคหวัตถุธรรม

  1. "ทาน"โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อภัยทาน ไม่ควรมีเรื่องมีราวมีคดีกันในช่วงเวลานี้
  2.  
  3. "ปิยวาจา"เป็นการแก้ไขดาวพุธเสียอย่างตรงจุดที่สุด
  4.  
  5. "อัตถจริยา"คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สอดส่องดูแลเอื้อเฟื้อถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่ต้องบาดหมางกัน
  6.  
  7. "สมานัตตา"ไม่ถือตัวว่าเด่น ว่าเหนือผู้อื่น มีความอ่อนน้อมถ่อมตนยอมถอยหนึ่งก้าวเพื่อสร้างมิตรไมตรี

ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้ ดาวพุธจะเสียอย่างไรก็ทำลายกำแพงแห่งความมีคุณธรรมของเราไปไม่ได้ก็จะผ่านช่วงร้าย ๆ ไปได้อย่างปลอดภัย 

 

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง