ภาพกิจกรรม

 

กฐินวัดแจ้งจม จังหวัดกาฬสินธุ์ - 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2558