ฮวงจุ้ยพื้นฐาน

 

อบรมฮวงจุ้ยพื้นฐานตอนที่ 8 - ตำแหน่งต่างๆภายในบ้าน
26 พ.ค. 2558

 

 

ชี่,ปราณ, เรียนฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยพื้นฐาน, อี้จิง

การแบ่งโซนของห้องที่ไม่ต้องแบ่งหรือกั้นห้องด้วยความสมบูรณ์ในตัว

 

การจัดวางตำแหน่งต่างๆภายในบ้าน

         สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา จะมีองค์ประกอบของ 5 ธาตุอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทอง  สิ่งเหล่านี้ ล้วนมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่เราใช้  นับแต่เสื้อผ้าที่สวมใส่ เป็นธาตุไม้  น้ำที่เราดื่ม  ธาตุแข็ง คือ โลหะ ที่ทำให้สรรพสิ่งจับต้องได้ ให้ความรู้สึกที่หนักแน่น  ความร้อน ความอบอุ่น จากบรรยากาศรอบๆตัวเรา หรือ การอุ่นอาหารจากธาตุไฟ

         สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างง่ายๆ ที่สามารถมองเห็นได้ นอกเหนือไปจากสิ่งที่แฝงอยู่รอบๆตัวเราที่มีองค์ประกอบของ 5 ธาตุ กล่าวได้ว่า  ธาตุน้ำ คือ สายเลือดของมังกร   ธาตุไม้ คือ ลมหายใจของธรรมชาติ  ธาตุไฟ เป็นชีวิตของสรรพสิ่ง  ธาตุดิน คือเลือดเนื้อของจักรวาล  และธาตุทอง คือ กายของโลก  และทุกธาตุต่างอยู่ร่วมกัน ผสมผสาน และปรับตัวปรับความสมดุล ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับศาสตร์และศิลป์จากปรัชญาอันล้ำลึกนับพันปี ที่เน้นการสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกับมนุษย์ ให้เกิดความสมดุล นำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต เราเรียกศาสตร์แขนงนี้ว่า  ศาสตร์ว่าด้วยชัยภูมิ หรือ ภูมิพยากรณ์

         ดังนั้น บ้านของเราจึงควรได้รับการจัดวางอย่างถูกต้อง เหมาะสม กลมกลืน เป็นสภาพแวดล้อมทางวัตถุ และตัวบุคคล ช่วยให้บ้านเป็นบ้านที่อยู่เย็นเป็นสุข และพบเจอแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต

         การจัดวางตำแหน่งใช้สอย นอกจากจะคำนึงถึงความเหมาะสม สภาพดิน ฟ้า อากาศ แล้ว เราต้องคำนึงถึง ความชอบของผู้อยู่อาศัย แล้วถึงจะมาพิจารณาตรวจสอบถึง ตำแหน่งต่างๆ ของห้อง รูปแบบบ้าน เสา คาน สถานที่ ทิศทางของบ้าน สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ประตูอาคาร ประตูบ้าน ห้องนอน ห้องครัว สัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัยหรือไม่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลตอบรับกับสภาพแวดล้อมภายนอกตัวบ้านสู่ภายในตัวบ้าน

         ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ หากเราเข้าถึงมากเท่าไร และสามารถแก้ไขจัดวางอย่างเหมาะสมแล้ว เราจะรู้ซึ้งถึงคุณค่าอันล้ำเลิศของหลักวิชาฮวงจุ้ย ที่แสดงออกมาให้ได้เห็นเป็นรูปธรรมของสิ่งที่งดงามและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ในอันที่จะหล่อหลอมความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้สมบูรณ์ ทั้งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ที่ต้องเกื้อหนุนกัน และในทางกลับกัน จะเห็นการปรับความสมดุลด้วยการทำลายล้างด้วย

         บ้านประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป แต่ละส่วนนั้นล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งสิ้น ฉบับนี้เราจะมาดูว่า ส่วนต่าง ๆ ของบ้านนั้น ตามหลักฮวงจุ้ยที่เราควรรู้เพื่อการจัดวางให้เหมาะสมต่อไป

 

 


ชี่,ปราณ, เรียนฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยพื้นฐาน, อี้จิง, ปากัว

 

        จากประตูทางเข้า คือ ความหมายของอาชีพ และอาชีพเป็นที่มาของทรัพย์ จึงเรียกว่า ประตูรับทรัพย์ จะทำฮวงจุ้ยร่ำรวย ก็มาที่ประตูก่อน คือ ประตูแห่งอาชีพ หรือ ประตูรับทรัพย์ ที่ต้องโอ่อ่า ถูกทิศ จะค่อนซ้าย ค่อนขวา ตรงกลาง ก็จัดเป็นประตูที่หมายถึงอาชีพ ที่ ต้องไม่ดูทรุดโทรม หรือ ถูกคุกคาม ธาตุประจำของตำแหน่งประตู ไม่ต้องดูทิศ คือ ธาตุน้ำ ประจำทิศเหนือ

         จากนั้นมองเข้าไปในบ้าน ตำแหน่งซ้ายด้านใน คือ ตำแหน่งมั่งคั่ง มั่นคง ใครที่ชอบคำว่า ฮวงจุ้ยร่ำรวย ต้องไม่ละเลยตำแหน่งดี จัดวางตำแหน่งห้องที่ดี และสามารถเป็นห้องครัวได้ ตำแหน่งด้านนี้ ธาตุไม้ ประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ต้องดูทิศจริงเช่นกัน

         ด้านซ้ายกลาง เป็นตำแหน่งครอบครัว คือความสมบูรณ์ ความสุข ความพรั่งพร้อมของครอบครัว ธาตุไม้ ตำแหน่ง ทิศตะวันออก

         ด้านมุมซ้ายล่างสุด เป็นตำแหน่งความรู้ การศึกษา ความกว้างในสังคม ธาตุดิน ครองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

         มุมขวา ด้านใน เป็นตำแหน่งสมรสและความปรองดอง ความสุขในชีวิตสมรส ธาตุดิน ครองทิศตะวันตกเฉียงใต้

         ด้านขวากลาง เป็นตำแหน่งบุตรหลาน บริวาร ธาตุทอง ครองทิศตะวันตก

         มุมขวา ล่าง คือ ตำแหน่งช่วยเหลือ ผู้อุปถัมภ์ ธาตุทอง ครองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

         ส่วนทิศด้านในที่ตรงข้ามกับอาชีพ คือ ชื่อเสียง

 


         เราสามารถตรวจสอบได้ว่าตำแหน่งต่างๆนี้เสียหรือไม่ จากร่างกายของเรา เพราะทิศต่างๆที่ตำแหน่งเหล่านี้ครอบครองเกี่ยวพันธ์กับอวัยวะ
            ทิศเหนือ คือ หู ระบบเลือด
            ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ส่วนของมือ
            ทิศตะวันออก คือ ผม ขา
            ทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือ ส่วนหนึ่งของสะโพก
            ทิศใต้ คือ ดวงตา
            ทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ อวัยวะภายใน และส่วนท้อง
            ทิศตะวันตก คือ ปาก
            ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ ส่วนศรีษะ และสมอง

 


         นอกจากนี้ยังเกี่ยวพันกับรสชาดของอาหารอีกด้วย
            ทิศเหนือ มีรสเค็ม
            ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รสเค็มจัด
            ทิศตะวันออก รสเปรี้ยว
            ทิศตะวันออกเฉียงใต้ รสเปรี้ยวจัด
            ทิศใต้ รสขม อาหารเผา
            ทิศตะวันตกเฉียงใต้ รสหวาน กลมกล่อม
            ทิศตะวันตก รสเผ็ด
            ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รสเผ็ดจัด

 


         ดังนั้นการจัดวางตำแหน่งต่างๆ จึงต้องพิจารณาถึงตำแหน่งต่างๆให้ดี และถ้าย้อนอ่านทวนบทเรียนต้นๆ ยังเกี่ยวพันถึงบุคคลอีกด้วย เช่น พ่อบ้าน ประธานของบ้าน ควรมีห้องนอนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และครัวควรอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นต้น
         เมื่อเราปวดศรีษะ แสดงว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีปัญหา และอาจกระทบกระเทือนถึงผู้อุปถัมภ์ของเราอีกด้วย การเจรจาบางเรื่องอาจต้องเลื่อนไป
         โครงสร้างนี้มีความละเอียดในการจัดวางให้เหมาะสม เพื่อผลดีที่จะเกิดขึ้นต่อไป

         นอกจากนี้ยังมีส่วนอื่นๆที่ควรคำนึงถึง ที่จะไม่ทำลายตำแหน่งต่างๆที่กล่าวมา ดังนี้

 


เสา
         เสาทุกต้นที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกห้อง นอกจากทำหน้าที่รับน้ำหนักทั้งหมดของบ้านแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อผู้อยู่อาศัย เสากลางบ้าน พี่น้องทะเลาะกัน เสาเหลี่ยมเป็นเสาที่มีอันตรายมากที่สุด ทางทำเล แสดงถึง การล้มละลาย เสากลม มีพื้นที่ผิวราบเรียบ ช่วยให้กระแสพลังของชีวิตไหลผ่านได้ง่าย มีลักษณะที่ดีกว่าเสาที่เป็นเหลี่ยม ยิ่งเสาใหญ่มากเท่าไร ความรุนแรง ย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น

 


คาน
         บ้านทุกหลังต้องมีคาน และมักจะก่อให้เกิดปัญหามากมาย ตำแหน่งของคานที่เห็นชัดเจน ไม่ได้ซ่อนอยู่ภายใต้ฝ้า จะมีผลต่อผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน
             - คานที่มีขนาดใหญ่มาก ทำให้รู้สึกสร้างความกดดัน มีผลในทางลบกับผู้อยู่อาศัยและการทำงาน ทำให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ และสุขภาพ
             - คานที่อยู่เหนือหัวเตียง จะทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของห้องนอนปวดศีรษะอยู่เสมอ
             - คานที่อยู่เหนือระดับช่องท้องผู้นอนทำให้รู้สึกปวดท้อง
             - คานที่อยู่เหนือระดับข้อเท้า ทำให้เจ็บข้อ เจ็บเข่าอยู่เสมอ
             - คานที่อยู่เหนือเตาไฟหรือโต๊ะรับประทานอาหาร โชคลาภมักถูกขัดขวางสูญเสียการเงิน

 


เพดาน
         เพดานห้องที่ต่ำไม่ได้สัดส่วน ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกอึดอัด ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านอารมณ์และความคิด ทำให้พลังชีวิตของผู้อยู่อาศัยอ่อนแอ เพดานที่ดีควรมีความสูงได้สัดส่วนพอเหมาะกับขนาดของห้อง

 

บันได
         บันไดมีความสำคัญในการนำพลังชีวิตเคลื่อนจากชั้นหนึ่งไปสู่อีกชั้นหนึ่ง ถือเป็นทางเดินของมังกร ต้องไม่ชัน ไม่แคบ ต้องมีความแข็งแรง มีความกว้าง ห่างจากเพดานด้วย
             - บันไดวนเป็นบันไดที่อันตราย ทำให้พลังชีวิตสลาย และเป็นโรคหัวใจ
             - บันไดควรอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็นจากบริเวณทางเข้า ไม่ชี้ตรงออกนอกประตู
             - ไม่ควรให้บันไดมืด เพราะจะส่งผลให้กระแสพลังชีวิตถูกขัดขวาง
             - บันไดไม่ควรจะวนไปด้านซ้าย ให้วนไปด้านขวา
             - จำนวนขั้นบันได ควรเป็นเลขคี่เสมอ จะทำให้การเดินขึ้นลงบันได ไม่ติดขัด

 


พื้นต่างระดับ
         พื้นต่างระดับมีประโยชน์ในการแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านออกเป็นสัดส่วน ดูมีความสวยงามในระยะสั้นๆ แต่การแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ นั้น ทำให้การติดต่อสัมพันธ์กันน้อยลง มีผลเสีย เป็นการแบ่งสมาชิกในครอบครัวออกจากกัน ถ้าพื้นที่ต่างระดับ ด้านหลังต่ำกว่าด้านหน้า ผู้อาวุโสจะไม่ได้รับการเคารพ เป็นผลมาจากลำดับความสูงต่ำของพื้น ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว มีผลทางด้านอารมณ์ เกิดการฉุนเฉียวหงุดหงิดง่าย และทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว
         การสร้างบ้านต่างระดับควรมีลักษณะหน้าต่ำ หลังสูง ตามโครงสร้าง เต่าดำด้านหลัง และหมิงถังด้านหน้า จัดเป็นทางรับทรัพย์

 


มุมห้อง
         มุมห้องที่ขาดหาย มีผลในทางลบกับผู้อยู่อาศัย ทำให้มีปัญหากับเรื่องราวไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะมุมแหลมที่อยู่ด้านใน มีลักษณะคล้ายใบมีดที่มีความคม เป็นภัยคุกคามบั่นทอนพลังชีวิตที่ดี ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและอารมณ์ เป็นความหมายของธาตุไฟที่รุนแรง และธาตุทองที่แหลมคม

 


         นอกเหนือจากนี้แล้วก็เป็นเรื่องของสี ที่แสดงถึงความสมดุลของ 5 ธาตุ ตลอดจนถึงการจัดวางสิ่งต่างๆที่จะได้กล่าวถึงในบทต่อไป