บทความพิเศษ

 

พยากรณ์ดวงเมือง ปี ๒๕๖๑ เดือนมิถุนายน
14 ธ.ค. 2560

 

 

ดวงเมือง, พยากรณ์ดวงเมือง, พยากรณ์รายเดือน

 

เป็นเดือนที่ทำอะไรต้องคำนึงถึงคู่ครอง หุ้นส่วน เพื่อนร่วมงาน  รวมถึงการประเมินผลงานของตัวเองและของทุกคน คิดเริ่มอะไรควรเป็นโครงการระยะสั้น เห็นผลไม่ดีอย่าดันทุรัง ดื้อรั้นเชื่อตัวเองเกินไป ทำอะไรที่โดดหรือทำคนเดียว กำลังจะไม่พอไปสู่ความสำเร็จ 

 

เป็นเดือนที่สิ้นสุดไตรมาสที่สอง ที่พอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร สภาพเศรษฐกิจปานกลาง แต่บางธุรกิจที่รองรับความต้องการของคนยุคใหม่ถึงจะไปดี การสร้างธุรกิจใดๆ มักเป็นระยะสั้น ไม่ยาว สั้นในที่นี้ คือ ไม่มากหรือน้อยเกินไป ๓-๕ ปี จากนั้นหมุนเวียนเปลี่ยนระบบ เปลี่ยนเจ้าของ หรือแม้กระทั่งยุบกิจการ

 

มีอุบัติการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการทำลายล้าง การสิ้นสุดหนึ่งอย่างนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่า  อุปสรรคข้อขัดข้องหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้น กลับนำไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า

 

ระบบการศึกษากลับไปเน้นการแสวงหาตนเอง การใช้ทักษะหรือเอาตัวรอดให้เป็น ไม่เน้นวิชาการ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย ที่คนเก่งจริงคือคนที่ต้องมีสตางค์ เพราะระบบสร้างให้เป็นอย่างนั้น ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่แพงสำหรับคนมีสตางค์ การศึกษาจึงเป็นการแบ่งแยกชนชั้น หรือแบ่งสังคม แบ่งหน้าที่การงาน กลายเป็นการแบ่งระดับในอีกรูปแบบ อาจารย์สอนพิเศษ หรือสถาบันสอนตามความถนัดจึงเกิดมากกว่าโรงเรียน ในช่วงปีนี้ และเดือนนี้

 

ผู้คนหันมาสนใจจิตศาสตร์แบบงมงายมากขึ้น เสด็จพ่อ เสด็จปู่ ลูกหลานท่านพ่อ เกิดในที่ต่างๆ ช่วยด้านจิตใจ เพราะพึ่งวัดแล้วไม่รวย  ลัทธิใหม่เกิดขึ้นเงียบๆ ในชุมชนต่างๆ 

 

จะตัดสินใจทำอะไรในเดือนนี้ใช้เหตุผลให้มาก อย่าผลีผลาม งานด้านต่างประเทศ เข้าหุ้นร่วมทุน เดินหน้าได้ อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับคนชรา  สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ อำนวยความสะดวกแก่แม่บ้าน ราคาถูกแต่ทุ่นแรงจากจีนจะขายดี มาในรูปขายตรงทางทีวี  เทคโนโลยี่ เครื่องสำอาง  เกิดขึ้นมากมาย ถ้าคิดเริ่มต้นไม่ควรเป็นโครงการระยะยาว  ปีนี้เป็นปีที่เริ่มมีการตรวจสอบความถูกต้องได้มาตรฐาน ต้องระวัง

 

ดาว ๔ ๖ โคจรพบ ๘ ในราศีธาตุน้ำ ปลายเดือนมิถุนายน ภัยจากทางน้ำและพายุจะเริ่มเข้า สนุกสนานกับน้ำอีกแล้วปีนี้



 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง