บทความพิเศษ

 

พยากรณ์ดวงเมือง ปี ๒๕๖๑ เดือนสิงหาคม
14 ธ.ค. 2560

 

 

ดวงเมือง, พยากรณ์ดวงเมือง, พยากรณ์รายเดือน

 

เป็นเดือนที่เป็นเรื่องบทบาทของชนชั้นผู้นำของโลก  ที่มีผลทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมือง ทำให้ผู้คนหวั่นๆกับความไม่มั่นคง แต่ความโดดเด่นของปีนี้ เป็นเรื่องของการข่าวโซเชียลมีเดีย ที่สามารถสร้างขึ้นได้ เพื่อชวนเชื่อในสิ่งที่ต้องการให้เป็นไป เป็นสงครามทางคลื่นมากกว่าการส่งทหารสู้กันอย่างแต่ก่อน ในช่วงนี้ จะเห็นบทบาทของสังคมโลกผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด คิดจะให้เยาวชนก้าวหน้าต้องเข้าสู่โลกของที่ทันสมัย ไม่ปิดหูปิดตา แต่ต้องใช้เป็น เพราะเป็นเหมือนดาบสองคม

 

ในโลกธุรกิจ อย่าเพิ่งคิดว่าตนเก่งคนเดียว การจับมือกันทางธุรกิจเป็นเรื่องจำเป็น รวมถึงการสร้างเครือข่าย ขยายสาขา ในรูปการลงทุนร่วมกัน แบ่งความรับผิดชอบ และเป็นช่วงของการแข่งขันทางธุรกิจ ที่ต้องการตัดสินใจไปในทิศทางที่ต้องอาศัยการมองอนาคตให้ขาด ออกมาในรูปของการประชุม และการก่อตั้งองค์กรต่างๆ เพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงให้น้อยลง

 

ความเป็นปึกแผ่น ไม่อยู่ที่ตัวสิ่งปลูกสร้าง แต่กลับอยู่กับพันธมิตรที่มีมากที่สุด หรือการแจกจ่ายงานย่อยออกไป เข้าทำนองแบ่งกันทำแบ่งกันกิน ต่างได้ผลประโยชน์เท่าเทียมกัน งานก็เร็ว เงินก็เร็ว  ทั้งแบ่งความยุ่งยากให้ลดทอนลง  เป็นเดือนที่ผู้ประกอบการเหนื่อยมากเป็นพิเศษ  จะมีการแถลงข่าว ชี้แจง ยุติข้อโต้แย้ง มีประเด็นถกกันตลอด  เพียงให้คนเข้าใจ ยุติเรื่อง แต่ไม่ได้ทำให้อุปสรรคลดลง ทุกอย่างจะราบรื่นได้ด้วยการโฆษกณา และการใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ

 

มีพายุมาเป็นระลอก การบริหารจัดการภัยธรรมชาติ ทำให้เสียเวลา งบประมาณ ไม่น้อย แต่ก็สามารถผ่านได้อย่างทุกปี ต่างกันที่เราพบว่าประชากรเป็นหนี้มากขึ้น จนถึงเวลาที่จะมีมาตรการผ่อนผัน

 

ปัญหาแรงงานยังเป็นข้อถกเถียงทั้งแก้ไม่ขาด ต่างชาติกล่าวหาอะไรมา เดือนนี้หมดแรงเพราะมีปัญหาที่ใหญ่กว่าเรื่องเล็กๆของประเทศเรา  ปีนี้ อาเซียนเป็นใหญ่

 

ต้นเดือน ดาว ๖ ย้ายเข้าราศีกันย์  ปัญหาเกิดขึ้นกับร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ร้านอาหาร ที่มีมากไป  ตลาดเครื่องสำอางเริ่มเฟ้อ ขายเล่น ขายใช้เอง ขายให้รวย ยากกว่าปกติ คนอ้วนมีมาก ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนมากมายจนเป็นอันตราย 

   

กลางเดือน เมื่อดาว ๑ ย้ายสู่ราศีสิงห์ มีคุณภาพเป็นเกษตร  ให้แสงดาวศุภเคราะห์ทุกดวง  ทุกอย่างจะดีขึ้น แม้จะยากลำบาก ก็จะประสบผลสำเร็จได้ด้วยความอดทน  การเจรจาใดๆจะประสพผลเมื่อผ่านกลางเดือนไปแล้ว

 

เหตุการณ์ทำลายล้าง แผ่นดินไหว ภัยทางเรือ  เกิดขึ้นไม่คาดฝัน  แต่เป็นสถานการณ์สั้น ช่วงหนึ่งที่โลกต้องเผชิญ 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง