ยินดีต้อนรับ

 

ขอต้อนรับสู่ www.sana-anong.com แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์โบราณ, การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของธุรกิจ หรือบ้านที่อยู่อาศัย,
ข้อคิดในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักพุทธศาสนาและปรัชญา, ข้อคิดจากวรรณกรรมและวรรณคดีทั้งของไทยและต่างประเทศ,
เกร็ดความรู้จากการเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ, ให้ความรู้หลักวิชาโหราศาสตร์, การใช้ปฏิทินจักรจรนพเคราะห์ใน
การพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละวัน ที่ท่านสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อวางแผนการทำงาน
และมีโอกาสในการเลือกดำเนินวิถีชีวิต ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับดวงชะตาของแต่ละท่าน อีกทั้งได้รวบรวมภาพกิจกรรม
ที่กลุ่มผู้ติดตามอาจารย์ได้ร่วมกันทำสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ


ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลใน www.sana-anong.com จะยังประโยชน์แก่ผู้สนใจ
และหวังว่าจะได้เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถค้นคว้าศาสตร์โบราณได้เพิ่มเติมอีกแหล่งหนึ่ง

 

 

 

 

บทความใหม่

 

ดวงประเทียบ สร้อยฟ้ากับเถรขวาด... อ่านต่อ >>
ดวงประเทียบภีษมะ มหาภารตะยุทธ... อ่านต่อ >>
ดวงประเทียบ อิลา... อ่านต่อ >>
ดวงประเทียบมังตรา ผู้ถูกชิงแผ่นดิน... อ่านต่อ >>
ดวงประเทียบ ฮัวมู่หลาน... อ่านต่อ >>

 

 

 

ตัวอย่างข้อความ บ้านสวยกับอาจารย์แอน