ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

โหราศาสตร์แนะแนว ตอนที่ ๒๕ - ภพอริ
21 พ.ค. 2560

 

เมื่อเอ่ยถึง ภพอริ หรือภพที่ ๖ จากลัคนา จะเป็นภพที่ทุกคนพากันมีความเข้าใจโดยปริยายว่า ดาวใดที่ไปสถิตอยู่ภพนี้ จะทำให้ดาวนั้นด้อยคุณภาพลง อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ต่างๆ ย่อมต้องมีข้อที่ดูเหมือนยกเว้น ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้ยกเว้น แต่เป็นวิธีการทำนาย หรือเทคนิคในการทำนายต่างหาก

 

โดยปกติ ภพอริ จะหมายถึง สุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ ใครจะเจ็บจะป่วย ก็มักต้องพิจารณาภพอรินี่แหละ ซึ่งเป็นตัวการหลัก เป็นตัวการสำคัญ แล้วถึงจะไปพิจารณาดาวอื่นๆ ประกอบกัน

 

นอกจากนี้ ภพอริ ยังมีความหมายถึง ศัตรูคู่แข่งขัน การแข่งขันของเจ้าชาตา เป็นภพที่เกี่ยวกับลูกจ้าง นิสัยความนัยที่ไม่ดี ปัญหา อุปสรรค หนี้สิน คนใช้ ภัยที่จะมาถึงตัว ตลอดจนการรับช่วงประมูลงาน

 

การพิจารณาภพนี้ เขาให้พิจารณาร่วมกับ ดาว ๓ และ ดาวที่กลุ่มลัคนา

 

ถ้าดาว ๕ มีกำลังอยู่ในภพอริ ปกติมักจะมีชัยเหนือศัตรู หรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรในที่สุด หรือแม้แต่มีดาวศุภเคราะห์อยู่ ถึงมีศัตรู ก็ไม่ได้รับภัยจากศัตรูนั้น

 

ตรงกันข้าม ถ้ามีดาวบาปเคราะห์สถิตอยู่ มักมีภัยจากศัตรู หรือมีเรื่องให้เสื่อมเกียรติ หรือทำตนให้ตกต่ำลงไป

 

ยกตัวอย่างเช่น ดาวราหู โคจรมาอยู่ในภพอริของใคร มักทำตนให้ตกต่ำลง เห็นผิดเป็นชอบ มักจะได้รับความอับอาย เสียชื่อเสียงด้วยเหตุต่างๆ มักมีภัยจากคนใกล้ชิด เพื่อน บริวารที่ต่ำกว่าตน หรือในช่วงนั้น มีมิตรเข้ามาคบหา ย่อมนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ในที่สุด และข้อสำคัญคือ ห้ามรับคนแปลกหน้าเข้าบ้าน

 

ถ้าภพอริ มีดาว ๑ สถิตอยู่ และดาว ๑ นั้นไม่มีกำลัง เช่น อยู่ในเรือนเกษตรที่เป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูกับดาว ๑ คืออยู่ในราศีพิจิก หรือเป็นนิจ เป็นประ อย่างนี้ ท่านว่าจะต้องคบค้ากับคนที่เป็นศัตรูเก่าของบิดา หรือกับเพื่อนดั้งเดิมที่เคยเป็นศัตรู และถ้าดาว ๑ นั้นโดดเด่น มีกำลัง กลับจะเด่นในตระกูลและจะพ้นภัยศัตรู

 

ดาวเจ้าเรือนภพอริ ถ้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เข้มแข็งของชาตา เช่น ไปเป็นนิจ เป็นประ หรือไปอยู่ในเรือนที่เป็นคู่ศัตรูกัน หรือแม้แต่มีกำลังอ่อน เพราะไปกุมกับดาวพระเคราะห์คู่ศัตรู จะทำให้มีญาติพี่น้องฝ่ายบิดามาก และมักมีผิวหนังเป็นผื่น

 

หากดาวเจ้าเรือนอริ เป็นดาวศุภเคราะห์ หรือไปอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็ง มีตำแหน่งเป็นอุจจ์ เป็นเกษตร ไม่ร่วมดาวเคราะห์คู่ศัตรู เจ้าชาตาจะมีสัตว์เลี้ยงมากมาย มั่งคั่งสมบูรณ์ มียานพาหนะดี อยู่ดีกินดี มีความผาสุก มีชื่อเสียง และพ้นจากการเจ็บไข้

 

แต่ถ้าหากดาวเจ้าเรือนอริ ไปสถิตในภพที่ไม่เข้มแข็ง และภพอริ ยังได้แสงจากดาวบาปเคราะห์ ประกอบกับภพอริมีดาวบาปเคราะห์สถิตย์อยู่ จะมีผลให้เลี้ยงสัตว์ไม่ขึ้น เป็นคนขี้โรค และได้รับภัยจากศัตรู

 

ทั้งนี้หากตำแหน่งต่างๆ ไม่รุนแรง หรือครบถ้วนตามตำรา ความหนักเบาก็ผ่อนลงไปตามลำดับ

 

ถ้าดาวเจ้าเรือนอริ เข้ากุมลัคนา และร่วมกับดาวบาปเคราะห์ มักเป็นโรคเรื้อรัง และถ้าหากดวงชาตานั้น มีดาวจากภพอริกุมลัคนาอยู่แล้ว และมีดาวบาปเคราะห์โคจรมาทับในช่วงนั้น มักเป็นแผลเรื้อรัง