ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

ดาวเจ้าเรือนมรณะไปสถิตยังภพต่างๆ
27 ส.ค. 2560

 

ดาวมรณะ หมายถึง การพลัดพราก ไม่ได้หมายถึงความตายเพียงอย่างเดียว ยังหมายถึงมรดก เพราะฉะนั้น ดาวที่เกี่ยวกับมรดก การพลัดพราก ไปอยู่ที่ภพไหน ก็จะแสดงผลตัวนั้นด้วย

 

บุคคลที่มีดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ตนุหรือกุมลัคนา อาจได้มรดกจากผู้ล่วงลับก็ได้ หรือได้รับของที่มีตำหนิอยู่เสมอๆ ได้รับทรัพย์สินจากหุ้นส่วน หรือว่าอาจเป็นคนที่สุขภาพไม่แข็งแรง หรืออาจเป็นคนที่ต้องเดินทางตั้งแต่เด็กๆ ก็ได้ มีหลายอย่าง

 

บุคคลที่มีดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ภพกฎุมพะ รายได้มักจะมาจากหุ้นส่วน มีคู่ครองสนับสนุนส่งเสริม มีโชคในการเก็บทรัพย์สิน มีโชคจากคนสูงอายุ จากคนที่ล่วงลับไปแล้ว จากบรรพบุรุษ หรือได้ไปพยาบาลคนเจ็บ คนเจ็บก็มอบสิ่งของหรือมรดกให้

 

บุคคลที่มีดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ภพสหัชชะ ภพสหัชชะ หมายถึง เพื่อนหรือการเดินทางใกล้ๆ จึงมักมีการเดินทางระยะใกล้อยู่เสมอ หรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทำให้มีเรื่องยุ่งยาก สุขภาพไม่แข็งแรง หรือพี่น้องตัดขาด ต้องแยกจากพี่น้อง เพราะมรณะหมายถึงการพลัดพราก

 

บุคคลที่มีดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ภพพันธุ ได้รับผลดีเกี่ยวกับบ้าน ได้ที่ดิน ได้บ้านเป็นมรดก จะตายในถิ่นเกิด หมายถึงว่าไม่ได้ไปอยู่ต่างแดน เรียกว่าอยู่ในบ้านของตนเองจนแก่เฒ่า ถือว่าดี แต่ว่าให้ระวัง ถ้าบ้านเราอยู่ในกลางทุ่ง ให้ระวังเรื่องภัยธรรมชาติ พายุ น้ำท่วม หากมีมรณะอยู่พันธุ ต้องระวังในเรื่องเหล่านี้ให้ดี

 

บุคคลที่มีดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ภพปุตตะ มักไม่ค่อยได้อยู่กับบุตร ไม่ได้เลี้ยงดูบุตรเอง หรือบุตรดื้อ บุตรนำความเดือดร้อนมาให้ หรือว่าอาจแท้งบุตรได้ ถ้าหากเป็นดาวบาปเคราะห์ แต่หากเป็นดาวศุภเคราะห์จะหมายถึงเรื่อง การไม่ได้เลี้ยงดูบุตรอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ปุตตะ มักเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการพนัน ใครที่ชอบเล่นการพนัน หากมีดาวแบบนี้ เรียกว่า “ต้องวิบัติอย่างเดียวเลย” แต่บุคคลที่มีดาวแบบนี้มักชอบรวยเร็วและรวยทางลัด

 

บุคคลที่มีดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ภพอริ ได้บริวารไม่ค่อยดี หรือมักทำอะไรแล้วขาดทุน ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงผลได้ผลเสียอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะฉะนั้นใครที่มีดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ภพอริ ถึงเวลาจะลงทุนต้องคิดให้ดี แล้วต้องคิดระยะเวลาในการคืนทุนให้สั้นๆ หน่อย เลี้ยงสัตว์ให้ระวังว่าจะไปกัดคนอื่น

 

บุคคลที่มีดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ภพปัตนิ จะได้มรดกจากคู่ครอง หมายถึงว่า เมื่อแต่งงานแล้วจะได้ดีจากคู่ครอง มีความสำคัญตรงที่ทำให้คู่สามีภรรยาต้องพลัดพราก หรือคู่ของตนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง แต่ถ้าต้องเดินทางร่อนเร่ไปรับราชการยังที่ต่างๆ ถือว่าใช่เหมือนกัน

 

บุคคลที่มีดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ภพมรณะ เท่ากับ ลบ ลบ เป็นบวก ได้มรดกแน่นอน เป็นคนที่ฝึกทางจิตวิญญาณดี จะเกี่ยวพันกับเรื่องคนรอบๆ ตัว คนนั้นเสียชีวิต ญาติคนนี้ป่วย ญาติป่วยบ่อย เสียชีวิตบ่อย

 

บุคคลที่มีดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ภพศุภะ มักจะต้องจากถิ่นสถานที่อยู่ไปอยู่ยังถิ่นอื่น เกิดที่หนึ่งไปตายอีกที่หนึ่ง อาจหมายถึงการเดินทางไปอยู่ต่างประเทศได้ด้วย หรือประเภทเกิดใต้ไปตายเหนือก็ใช่

 

บุคคลที่มีดาวเจ้าเรือนมรณะอยู่ภพกัมมะ สามารถทำงานเกี่ยวข้องกับการพลัดพรากได้ เช่น ผู้พิพากษา การตัดสินคดีความ หมอพยาบาล งานที่ต้องเกี่ยวกับการแยกจากกัน งานที่ทำในอำเภอ เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ การโยกย้ายต่างๆ จะเป็นในเรื่องนี้เลย หรือหน้าที่การงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆ

 

บุคคลที่มีดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ภพลาภะ มักจะได้ผลประโยชน์จากเพื่อน เรียกว่าทำงานด้วยกัน เพื่อนเราจะต้องเสียผลประโยชน์ให้เรา หรือมีมรดกจากเพื่อนฝูง

 

บุคคลที่มีดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ภพวินาศ มีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับมรดก แล้วมักมีศัตรูลับ แต่ว่าศัตรูไม่ชนะเรา และในขณะที่จะล่วงลับ ไม่ได้อยู่ที่บ้าน อาจจะไปอยู่โรงพยาบาล ห้องไอซียู จะเป็นลักษณะแบบนั้น

 

สรุปแล้ว ดาวมรณะไม่ได้หมายถึงความตายเสมอไป แต่ว่าไปอยู่ภพไหน มักทำให้ภพนั้นเกี่ยวพันกับความตาย มรดก การพลัดพราก ความตาย จากคนที่อยู่ใกล้ชิดเรา ไม่ได้หมายถึงว่าตัวเราตาย เพราะว่าถ้าเราตาย จะมีความละเอียดซับซ้อน มีขั้นตอนที่จะดูไปอีกขั้นตอนหนึ่ง