ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

จรราศี สถิรราศี และอุภัยราศี ตอนที่ ๒
23 ก.ย. 2560

 

อุภัยราศี หรือราศีเปลี่ยน ได้แก่ เมถุน กันย์ ธนู มีน ในช่วงเปลี่ยนฤดู ราศีชนิดนี้ก็มีกิริยาอาการเหมือนชื่อ เป็นราศีที่ชอบการเปลี่ยนแปลง เป็นราศีที่มีคุณสมบัติเป็นกลางๆ ระหว่างสองราศี พอดีๆ เป็นราศีที่เกี่ยวกับความคิดแล้วก็สติปัญญาด้วย แล้วก็ยังสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม แล้วก็ยังทำได้ง่ายกว่าราศีอื่น ทำนองเดียวกับคนเจ้าความคิด อาศัยสติปัญญาดำเนินชีวิต ชอบเรียนชอบศึกษา และมีเหตุผลของตัวเอง ถ้าหากว่าร้ายมากก็คือดื้อไปเลย จะมีความคิดเป็นของตัวเอง มีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่ง คือว่า ความที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ตลอด ถ้าหากว่ามีดาวเสีย มีสภาพแวดล้อมที่เสีย จะทำให้เป็นคนจับจด คือถ้าไม่ชอบก็เลิกเลย ไม่จริงจัง พูดมากกว่าทำ อะไรต่างๆ ก็สามารถปรับไปได้ทั้งหมด ซึ่งถ้ามากเกินไปก็ไม่ใช่คุณสมบัติที่ดี 

 

โดยสรุปแล้ว

 

- ราศีทวาร จะเป็นพวกที่นำ ริเริ่ม เป็นหัวหน้าคน ดำเนินชีวิตมีจุดมุ่งหมาย

 

- พวกสถิรราศี เป็นพวกเจ้าของที่ดิน นายทุน พวกที่สืบต่อบรรพบุรุษ ทำอะไรที่ซ้ำซาก หรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับอดีต คือมักจะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย ชอบอะไรชอบอย่างนั้น ไม่เปลี่ยนแปลง

 

- พวกอุภัยราศี ก็ได้แก่ พวกที่ทำหน้าที่เป็นคนกลาง สื่อ เช่น ตัวแทน เอเย่นต์นายหน้า คนกลาง งานที่เกี่ยวกับความคิด หรือเป็นนักเขียน นักศึกษา งานสอน งานที่เกี่ยวกับหนังสือ วรรณกรรม ศิลปะ เป็นพวกที่ชอบแสดงผลงานหรือว่านำผลงานของผู้อื่นมาแสดงอีกทีหนึ่ง 

 

จรราศี หรือ ราศีทวาร ถ้าสมมุติธาตไฟไปอยู่สภาพแวดล้อมอย่างนี้ กล้าได้กล้าเสีย กระตือรือร้นในสิ่งใหม่ในงานเพราะว่าเป็นพวกริเริ่มอยู่แล้ว ดาวธาตุไฟ ได้แก่ อาทิตย์ พฤหัส พลูโต  ดาวธาตุดินไปอยู่ราศีทวาร แสดงถึงความรู้สึกกล้าได้กล้าเสีย แต่ก็เป็นไปอย่างคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนแปลง เคยกล้าได้กล้าเสียยังไง ก็เป็นอย่างงั้น เพราะว่าเป็นจรราศี ธาตุดินนี้คงเส้นคงวา ได้แก่ดาวพุธ ดาวเสาร์ แล้วก็ราหู ถ้าดาวธาตุลมไปอยู่ในราศีทวาร ธาตุลมก็ได้แก่ดาว ศุกร์ มฤตยู เกตุ อันนี้เป็นความรู้สึกทางจิตใจแห่งการริเริ่ม เฉลียวฉลาด เจ้าปัญญา ถ้าหากว่าดาวธาตุน้ำไปอยู่ที่ราศีทวาร ได้แก่ดาวจันทร์ อังคาร เนปจูน จะมีพลังงานมีความรู้สึกที่ไวมาก

 

มาถึง สถิรราศี พฤษก สิงห์ พิจิก กุมภ์ ถ้าหากว่ามีดาวธาตุไฟไปอยู่ แสดงถึงความกระตือรือร้นที่ไม่เปลี่ยนแปลง แล้วก็มั่นคง มีพลังอำนาจในทางขับดัน เป็นคนที่มีมานะอดทนไม่ท้อถอย ถ้าหากว่ามีดาวธาตุดินไปอยู่ มุ่งหมาย มีความแน่วแน่ มุ่งมั่น แต่ว่าชะตาจะค่อยเป็นค่อยไป ทำอะไรจะช้าไม่รุดหน้า ถ้าหากดาวธาตุลมไปอยู่สถิรราศี แสดงถึงความคิด สติปัญญาที่ยึดมั่น ไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าดาวธาตุน้ำ อารมณ์เข้มข้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงยาก

 

มาถึง อุภัยราศี ราศีชั้นที่สาม ได้แก่ราศี เมถุน กันย์ ธนู มีน ถ้าหากว่ามีดาวธาตุไฟไปอยู่ แสดงถึงความคิดสติปัญญา ที่กระตือรือร้นแต่ก็เปลี่ยนแปลงง่าย หากว่าเป็นดาวธาตุดินแสดงถึงความคิดสติปัญญา ในการทำงานต่างๆเป็นนักคิด นักปฏิบัติไปในตัว ถ้าหากว่าเป็นดาวธาตุลมก็แสดงถึงความคิดสติปัญญาที่เก่งในทางวิเคราะห์ วิจารณ์ แล้วก็นึกคิดปัญหาต่างๆ และถ้าเป็นธาตุน้ำ ก็แสดงถึงความคิดฝัน มีอุดมคติ เป็นคนที่มีอุดมคติอยู่ในใจ แล้วก็พยายามไปให้ถึงที่ตรงนั้น เปลี่ยนแปลงไปให้ไปถึงอุดมคติของตัวเอง

 

เราลองค่อยๆ ทำความเข้าใจความหมายระหว่าง ธาตุ และ คุณลักษณะ เราก็จะได้ทราบในความลึกซึ้งของการเป็นมุนษย์ ในเรื่องของการพยากรณ์ ทำนาย ไม่ใช่แค่การประสมดวงดาว แต่เป็นการดูคุณลักษณะ ดาวธาตุต่างๆ ที่แสดงถึงวัตถุหรือสภาพแวดล้อม กับในสภาพของความเป็นจริงที่เราเป็นอยู่ และด้วยเหตุนี้ทำให้ศาสตร์ที่ว่าเรื่องทำเลเข้ามามีอิทธิพล เพราะว่าเมื่อกรรมหรือบุญก็ตามที่นำมาให้คนที่มีกำเนิดนิสัยใจคออย่างนี้ ได้รับอิทธิพลจากบุญหรือกรรมภายใต้นักษัตรอย่างนี้ สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยบุญหรือกรรมในปัจจุบัน และด้วยการเลือกสภาพแวดล้อมด้วยตัวเอง ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องสอดแทรกโดยเหตุผลอันนี้