ภาพกิจกรรม

 

ปฏิบัติธรรม วัดว่านเหนียน (Wan Nian Temple) ง่อไบ๊ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2555
6 เมษายน 2555