ฮวงจุ้ยพื้นฐาน

 

บรรยายการจัดบ้าน ปี 2561 - ตอนที่ 1
25 ก.พ. 2561

 

บรรยายการจัดบ้าน ปี 2561

 

การจัดบ้านมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์เสมอ แม้แต่ดอกกุหลาบบนแจกันทรงกระบอก ยังมีความหมายถึง "ฮก ลก ซิ่ว" ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง

 

หลักวิชาของการจัดบ้านให้ "มั่งคั่งร่ำรวย" การฝึกออกกำลังเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง อายุยืนยาว มีสติปัญญา แจ่มใสคือคำอวยพรที่ทุกคนปรารถนาในปี 2561 นี้ บทความนี้ คือ บทบรรยายถึงการจัดบ้านในแนวทางดาวเก้ายุค และปีนี้การใส่สีแดงก็มีความหมายไปในทาง “เหน็ดเหนื่อยที่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย” และเป็นการเสริมปีจอ ไม้ ให้มีแต่ความเจริญ เป็นขาขึ้นของทุกคน ที่พร้อมจะเหนื่อย ทั้งกาย และใจด้วยความอดทน 

 

ปีนี้เป็นปีพิเศษ ปีนี้เป็นปีที่เข้าถึงความหมายของกลียุคอย่างแท้จริง ดังนั้น อาจารย์จึงสนใจศาสนาฮินดูเพื่อความเข้าใจในเรื่องยุคต่างๆ ของโลกที่ดูเหมือนจะไม่แตกต่างกัน ศาสนาฮินดูมีการแบ่งยุค แบ่งความดีความชั่ว และการพัฒนา ซึ่งศาสนาพุทธและพราหมณ์มีศาสนาประเพณีที่แยกกันไม่ออก พระพุทธเจ้าของเรานั้น เรื่องราวการเสวยพระชาติแต่ละชาตินั้น ความเป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์ได้รับการอบรม ได้รับการสั่งสมในเรื่องของความดี จากวรรณะพราหมณ์ หลายพระชาติด้วยกัน

 

พราหมณ์ หมายถึง การใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ มีความเมตตา ต้นกำเนิด การศึกษาทุกอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงต้นกำเนิด ทำให้รู้ถึงต้นเหตุ ต้นสายปลายเหตุ และการแก้ปัญหาก็จะได้ถึงรากเหง้าแล้วก็ลึกและความเข้าใจก็จะลึกซึ้งตามกัน

 

คำว่ากลียุคก็ดีหรือคำว่า "เซี๊ยะเหยียน" ยุคที่ 8 หรือ ยุคที่เก้า 8 9 1คือยุคเดียวกัน

 

คำว่ากลียุคก็คือ ฮินดู แบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ ยุคที่1 สัตยยุค(กฤตยุค) คือยุคแรก มีแต่คนดี ยุคที่ 2 คือ ไดรดายุค ก็คือ คนดีมีมากกว่าประมาณ 70 % พอเข้ายุคที่ 3 ทวาบรยุค คือ เป็นยุคที่พระกฤษณะ ยุคนั้นครึ่ง ๆ พอถึงยุค 4 กลียุคแล้ว คนชั่วมากกว่า นรกไม่มีที่ นรกบนดิน อันนี้คือ กลียุค

 

ส่วนของจีนแบ่งเป็น 3 ช่วง ปัจจุบัน คือ ช่วงเซี๊ยะเหยียน  คือ 60 ปี สุดท้ายจาก 180 ปี และประมาณ 20 ปี สุดท้ายของช่วงนี้เสมือนเข้ากลียุคอย่างแท้จริง

 

ดังนั้น เซี๊ยะเหยียน จึงเปรียบเสมือนกลียุค ความหมายคือ พวกเรามาเกิดในช่วงกลียุค ที่มีคนชั่วมากกว่า การบรรลุธรรมในช่วงกึ่งพุทธกาลมาแล้ว น้อยลง ความเข้าใจในหลักธรรมรวมถึงสติปัญญาลดลง  ถ้าเป็นสายของฮินดู นารายณ์ต้องอวตาร ถ้าสายของทางพุทธมหายาน พระโพธิสัตว์ ต้องถือกำเนิด ความเข้าใจต่างๆ ก็จะผิดเพี้ยน ไสยศาสตร์ก็จะมากขึ้น คือทำอะไรขึ้นมาไม่มีต้นไม่มีปลาย ไม่มีเหตุไม่มีผล และใช้อารมณ์มากขึ้น

 

ในขณะเดียวกัน การดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้จะต้องดำเนินไปให้ได้ มันงวด คำว่างวด แปลว่า มันน้อยลง เรามักรำพึงถึงเมื่อก่อนนี้เศรษฐกิจดี เช่น ที่ดินขายได้แพงกว่านี้ แต่ตอนนี้ต่อรองจนเงินลดลง เราต้องยอมรับให้ได้ว่ายุคนั้นจบแล้ว มากที่สุดคือเราจะได้เพียงเท่านี้ เท่าที่จะมีได้เท่านั้น

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  นำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามา แนะนำให้เราอยู่ได้ด้วยคำว่า พอเพียง  ดังนั้นบุคคลที่เดินตามรอยมาตลอด รู้จักอยู่อย่างพอเพียง รวมถึงการลดต้นทุนในชีวิตเป็น ก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ในยุคนี้ได้อย่างสบาย  

 

เมื่อเข้าใจเหตุผลที่มาที่ไป จากนี้ คือ การเข้าสู่การจัดทำเลในปี 2561 เริ่มยุคของการสิ้นสุดของสรรพสิ่งนี้