ฮวงจุ้ยพื้นฐาน

 

บรรยายการจัดบ้าน ปี 2561 - ตอนที่ 8
2 มี.ค. 2561

 

บ้านหลังอิงทิศใต้
 
ทิศใต้เป็นทิศด้านหลัง ควรมีที่โล่ง จะเป็นตำแหน่งประธานที่ไม่เสื่อมและดับเร็ว สิ่งที่รอคอยจะได้มา อย่าปล่อยให้รกหรืออับชื้น
 
ด้านตะวันตกเฉียงใต้ ควรปรับให้มีสิ่งที่หนักแน่นอยู่ด้านนั้น โดยไม่มีอะไรที่รกเรื้อหรือร้าง จะทำให้ขาดอำนาจ และอะไรที่รอคอยล่าช้า ให้ปรับบริเวณนี้ให้ดีหนักแน่น สะอาดและเป็นระเบียบ
 
หลังอิงทิศใต้นี้ ถ้าทิศตะวันตกเฉียงใต้เสียหายแก้ไขไม่ได้ ให้หันมาปรับด้านตะวันตกแทน เพื่อป้องกันไม่ให้ลาภผลเสื่อมเสียหาย โดยให้มีสิ่งที่เคลื่อนไหว เช่นตำแหน่งน้ำหรือทาสีด้านตะวันตกให้โดดเด่น
 
ส่วนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่แสดงผลในเรื่องที่ดิน มีดาวแห่งการค้าขายสถิตอยู่ คือการเจรจา ก็ไม่ให้รกร้างหรือทรุดหรือมีสิ่งสกปรก ปีนี้ไท้ส่วยก็สถิตอยู่ทิศนี้ ไม่ควรเคลื่อนไหวเร็วเกินไป
 
ทิศเหนือเป็นประตูจะเพิ่มพูน บริวารดี ให้มีความสดชื่นมีชีวิตในทิศนี้ สามารถตกแต่งให้สวยงาม
 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีดาวลาภสถิตอยู่ ควรมีการปรับแต่งเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเคลื่อนไหวเพื่อลาภผล และความก้าวหน้า
 
ทิศตะวันออกมีดาวแห่งอำนาจ หมายถึง ที่ดิน ทิศมังกรที่มีพลังอยู่ทิศนี้ ควรมีการเคลื่อนไหว มีตำแหน่งน้ำและเป็นพลังไม้ดอกไม้ใบ จะทำให้ได้ลาภผลทำกิจการ กิจกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ดี
 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ควรมีการขยายปรับปรุง หรือจัดวางสิ่งที่นิ่ง ดูหนักแน่นไว้ เพื่อไม่ให้ลาภต้องวิบัติสูญหายไป เป็นการฟื้นฟู คดีความรวมทั้งการค้นพบสิ่งที่รั่วไหล
 
ตัวอย่าง ของการปรับแต่งที่สมบูรณ์ให้ศิษย์ดูเป็นบทเรียนได้ที่ ชุนเทียน
 
บ้านหลังอิงทิศตะวันตกเฉียงใต้
 
ทิศประธานมีดาวปรองดองสถิตอยู่ ในปีนี้อย่าเคลื่อนไหวมากนัก จะทำให้เกิดความไม่แน่นอน ด้านหลัง ด้านตะวันตกมีดาวอุปถัมภ์สถิตอยู่ ทั้งให้ลาภผลควรมีการเคลื่อนไหวด้วยตำแหน่งน้ำหรืออื่นๆ ตามแนวทางการปรับแต่งแก้ไข คำว่าแนวทางปรับแต่งแก้ไข ก็คือการปรับแต่งแก้ไขที่ใช้สิ่งของ มี 9 ประการ สิ่งที่เคลื่อนไหวคือ กระดิ่งลม ตู้ปลา น้ำพุ โมเมนตั้ม ทีวี เครื่องเสียง สิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวก็คือม้าหิน หรือหิน หรืออะไรที่ดูหนักแน่น เป็นต้น
 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีดาวแห่งการศึกษาสถิตอยู่ ควรมีการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมการเรียน การศึกษา ความรู้หรือโต๊ะประชุมในที่ทำงาน
 
ทิศเหนือเป็นทิศสั่งสมบารมี สร้างพันธมิตรควรมีการเคลื่อนไหว ถ้าเป็นรั้วบ้านควรตรวจตราตรวจสอบ ติดกล้อง ไม่ให้รกหรือชื้น ระวังชื้นแฉะ ระวังขโมยหรือการทะเลาะ คือบ้านที่หลังอิงตะวันตกเฉียงใต้ ปีนี้ขโมยชอบค่ะ หรือไม่ก็ของหายรั่วไหล เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำรั้ว หรือมีวิธีป้องกันอื่นๆ
 
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประตูมักอยู่ด้านทิศนี้เพราะเป็นทิศตรงกันข้ามกัน มีดาวดีสถิตอยู่ ควรมีการเคลื่อนไหว ด้วยการมีต้นไม้ ไม้ดอก อ่างบัว ที่บริเวณบ้าน และในตัวบ้านควรมีสิ่งที่เคลื่อนไหว
 
ทิศตะวันออกควรปรับปรุง มีการเคลื่อนไหว ทั้งปรับแต่งเปลี่ยนแปลงจัดบริเวณนี้ให้ได้ เพื่อลดความเสื่อมในลาภผลและอำนาจ
 
ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะมีความหมายเกี่ยวกับที่ดินและดาวช่างก็สถิตอยู่ทิศนี้ ปรับแต่งให้เคลื่อนไหวหรือจะนิ่งก็ได้ ที่สอดคล้องกับอาชีพ
 
ทิศใต้หมายถึงชื่อเสียงและปัญญา ความกระตือรือร้น ที่จะเริ่มเสื่อมลง ควรจะปรับให้นิ่งและดูสดใส เพิ่มแนวทางให้คนในบ้าน จำพวกไม้ดอกจะทำดูสดชื่น
 
บ้านที่หลังอิงตะวันตกเฉียงใต้นี้ คือทิศปีศาจ ทิศปีศาจถ้ารก ครึ้ม ปัญหาเกิดขึ้นทันที