ฮวงจุ้ยพื้นฐาน

 

การไปรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์/ของขลังจากที่ต่างๆ
15 เม.ย. 2561

 

มีคำถามจากทางบ้านว่า คุณพ่อชอบไปรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์/ของขลัง จากที่ต่างๆ คือที่ไหนมีแจกก็ไปรับมาหมด แล้วรู้สึกว่าที่บ้านมีอะไรแปลกๆ ทะเลาะกันบ่อย มีเรื่องบ่อย อยู่ดีๆ คุณแม่ก็ไม่สบายขึ้นมา
 
ในเรื่องนี้ อาจารย์เห็นว่า จะเป็นเรื่องศรัทธา ความเชื่อทางศาสนาก็ได้ เรื่องของกระแสตามหลักวิชาฮวงจุ้ยก็ได้ ถ้าพูดในเรื่องศาสนา การที่มีพระพุทธรูปบูชาไว้ในบ้าน เสมือนหนึ่งอัญเชิญพระพุทธองค์มาประทับอยู่ในบ้าน ถือเป็นอุเทสิกเจดีย์ และหนึ่งในมงคล 38 ประการคือ ความมีระเบียบวินัย ถ้าเราจัดห้องพระเป็น เราก็จัดระเบียบวินัยในชีวิตประจำวันของเราเป็น ยกตัวอย่าง บางท่านมีพระพุทธรูปทั้งสีดำ สีทอง หรือเป็นแก้ว ก็จัดโต๊ะหมู่แยกพระพุทธรูปเป็นสีๆไป ไม่ปะปนกัน แบบนี้ เราก็จะดูได้เลยว่า บ้านของท่านเป็นระเบียบ ชีวิตประจำวันก็รู้จักแบ่งเวลาในการทำงาน การงานก็สำเร็จ เป็นต้น  
 
การไปรับวัตถุมงคลจากวัดมา บางวัดทำเป็นเหรียญหรือรูปหล่อเกจิอาจารย์/พระสงฆ์ เราก็พูดได้ว่า บ้านเรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีคำภีร์บทสวดมนต์ที่บ้าน เวลาสวดมนต์ เท่ากับเราบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
 
บางคนได้พระโพธิสัตว์มา พระโพธิสัตว์คือการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า ห้องพระเราก็จะเป็นห้องพุทธประวัติ อดีตก่อนมาเป็นพระพุทธเจ้า มีพระธรรมคำสั่งสอน มีพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอด ก็เป็นมงคล
 
ในทางฮวงจุ้ยถือว่า การวางอะไรที่เป็นระเบียบ จะทำให้เกิดความสบายกาย สบายใจ เกิดปัญญา หน้าที่การงานเจริญ เราจัดห้องพระได้เรียบร้อย ห้องต่างๆ เป็นสัดส่วนมีระเบียบ ใช้ทุกห้อง เท่ากับเราสามารถจัดการงานของตัวเราได้ดีและบริหารสั่งการลูกน้องได้
 
ถ้าเราไปรับครุฑ รับนาค ก็ควรจะแยกไปอีกหิ้งหนึ่ง เป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องรางของขลัง เพราะมันเป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่ง การได้เขี้ยวสัตว์ เขี้ยวเสือ ปลัดขิก ฯลฯ เราก็ต้องถามตัวเราเองว่า เราจะเอามาไว้ที่บ้านเพื่ออะไร จะให้มาช่วยดลบันดาลอะไรให้เรา หรือเราสามารถปฎิบัติจนเป็นนิสัยอยู่กับเราถาวร เช่น เรามีปลัดขิกเพื่อให้คนรัก เราสามารถทำตัวเราเองให้คนทั้งหลายรักเราได้หรือเปล่า
 
บางบ้านบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่ก็บูชาพระศิวะ ตรีรมูติ แต่แยกบูชาอีกหิ้งหนึ่ง แบบนี้ก็ได้ เป็นการบูชาเทวดา เป็นเทวตานุสติ เป็นกลุ่มของเทวดาซึ่งแยกหิ้งไว้อย่างชัดเจน แต่บางคนไปรับกุมารทอง รัก-ยม จะทะเลาะกันไหม เพราะภูมิต่ำกว่าเทวดา เป็นสัมภเวสี เป็นสิ่งที่เลี้ยงเอาไว้ ถูกบังคับไว้ ถ้าเราเอาเข้ามาในบ้าน เราจะสามารถบังคับได้หรือเปล่า  ถ้าเราเอาสิ่งที่ไม่รู้จักมาไว้ที่บ้าน จัดไม่เป็น วางระเบียบไม่เป็น ไม่เป็นประวัติ ไม่เรียงลำดับ หน้าที่การงานของเราก็ไม่เรียงลำดับแล้วก็ทะเลาะกัน
 
นอกจากนี้ต้องดูว่า สิ่งเหล่านั้นดึงกระแสอะไรมาบ้าง เช่น น้ำมันพราย จะดึงใครมา กุมารทองซึ่งเป็นเด็กตายท้องกลม จะดึงใครมา ปลัดขิก สาก จะดึงอะไรมา สิ่งเหล่านี้ขัดกับห้องพระ เมื่อขัดกัน อารมณ์เราก็จะหงุดหงิด
 
     พอเข้าใจกันแล้วนะคะ
 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง