บทความพิเศษ

 

วัดม้าขาวหรือวัดไป๋หม่าซื่อ เป็นวัดพุทธที่สร้างเป็นแห่งแรกในจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่น ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง...
13 ธ.ค. 2556

 

 

วัดม้าขาวหรือวัดไป๋หม่าซื่อ เป็นวัดพุทธที่สร้างเป็นแห่งแรกในจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่น ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง...วัดม้าขาวหรือวัดไป๋หม่าซื่อ เป็นวัดพุทธที่สร้างเป็นแห่งแรกในจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่น ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง...วัดม้าขาวหรือวัดไป๋หม่าซื่อ เป็นวัดพุทธที่สร้างเป็นแห่งแรกในจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่น ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง...วัดม้าขาวหรือวัดไป๋หม่าซื่อ เป็นวัดพุทธที่สร้างเป็นแห่งแรกในจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่น ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง...วัดม้าขาวหรือวัดไป๋หม่าซื่อ เป็นวัดพุทธที่สร้างเป็นแห่งแรกในจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่น ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง...วัดม้าขาวหรือวัดไป๋หม่าซื่อ เป็นวัดพุทธที่สร้างเป็นแห่งแรกในจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่น ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง...วัดม้าขาวหรือวัดไป๋หม่าซื่อ เป็นวัดพุทธที่สร้างเป็นแห่งแรกในจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่น ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง...วัดม้าขาวหรือวัดไป๋หม่าซื่อ เป็นวัดพุทธที่สร้างเป็นแห่งแรกในจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่น ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง...วัดม้าขาวหรือวัดไป๋หม่าซื่อ เป็นวัดพุทธที่สร้างเป็นแห่งแรกในจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่น ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง...วัดม้าขาวหรือวัดไป๋หม่าซื่อ เป็นวัดพุทธที่สร้างเป็นแห่งแรกในจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่น ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง...

 

  

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง