บทความพิเศษ

 

โหราศาสตร์กับทำเล
16 เม.ย. 2558

 

 

โหราศาสตร์กับทำเล

โดย อาจารย์แอน
 

 

ในศาสตร์โบราณได้จดบันทึกไว้ว่า คนเกิดวัน เดือน ปีไหน ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน ธาตุอะไร ทิศทางเป็นอย่างไร เรียนรู้เพื่อจัดปรับแต่งให้สมดุลระหว่างตัวบุคคลกับสภาพแวดล้อม
 

แต่ความประพฤติ สติ เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต ถ้าเราประพฤติดีมาตลอด มีจิตใจที่สมดุล การปรับทำเลสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องมีผู้ใดมาชี้แนะ เพราะมันจะส่งผลให้คิดและเลือกจัดสิ่งของต่าง ๆ ให้เหมาะและสมดุลกับตัวบุคคลนั้นไปเอง
 

คนเราเมื่อคิดดี ย่อมได้ผลดี เข้าสำนวนที่ว่า ทำเลร้ายไม่ทำลายคนดี และหากคิดว่าสิ่งที่ทำไปแล้วนั้นยังไม่ดี สามารถเพิ่มเติมให้เกิดความสมดุล จนกระทั่งบางครั้งมันเกิดการข่มกันเองและแก้ไขกันไปเองได้เหมือนกัน
 

แต่ถ้าคนไม่ดีไปอยู่ในที่ดี แต่จิตใจไม่ดี ในความไม่ดีนั้นมันก็จะทำตัวเหมือนแม่เหล็กที่คอยดูดเอาของไม่ดีเข้ามาหาอยู่เรื่อย ๆ ผลคือสภาพแวดล้อมที่ดีนั้น พลอยเสียไปด้วย กลายเป็นไม่ดี
 

ดังนั้น ดวงชาตา ความประพฤติ และสภาพแวดล้อม จึงจำเป็นต้องสัมพันธ์กัน ในการอ่านดวงชาตา เราต้องทราบวงจรชีวิตของเราว่า ณ ช่วงเวลาใดที่ชีวิตของเราดีที่สุด เราปฏิบัติตนอย่างไร อยู่บ้าน หรือมีสิ่งแวดล้อมอย่างไร แล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกับดวงดาว ในทางกลับกันให้สังเกตดูว่าช่วงชีวิตใดของเราที่แย่ที่สุด แล้วนำมาเปรียบเทียบกับดวงดาวในลักษณะเช่นเดียวกัน เหล่านี้จะทำให้เราทราบได้ว่า สิ่งแวดล้อมที่เราเรียกว่า บ้าน หรือ ที่อยู่อาศัยส่งผลต่อเราได้อย่างไรบ้าง
  

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง