บทความพิเศษ

 

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๕๖/๑ - กวนอูเสียชีวิต
20 พ.ย. 2561

 

ลกซุนบอกว่า ตอนนี้กวนอูกําลังเหลิง คิดว่าไม่มีใครกล้าสู้ ท่านจงแกล้งทําเป็นป่วยต่อไป แล้วยื่นใบลาออกจากตําแหน่งให้คนอื่นเข้ามาแทน คนที่เข้ามาแทนต้องแต่งกลอุบายทําเป็นหวาดกลัวกวนอู ส่งข้าวของไปกํานัลกวนอู ขอบารมีเป็นที่พึ่ง  กวนอูก็จะหลงกล

 

นี่เป็นแผนของลกซุน ผู้ที่มีดาว ๒กับดาว ๘อยู่ในดวง ๒กับ ๘ทําให้มีปัญญาพลิกแพลงเมื่ออายุยังน้อย

 

ลกซุนกล่าวต่อ ถ้าหากกวนอูหลงกลแผนของเรา กวนอูก็จะเรียกทหารที่ป้องกันเมืองเกงจิ๋วขึ้นไปช่วยตีเมืองอ้วนเซีย ไม่ได้คิดระวังหลัง ตอนนั้นฝ่ายเราจะเข้าตีเอาเกงจิ๋ว จะได้โดยง่าย

 

ลิบองดีใจแกล้งป่วยต่อ แล้วเขียนใบลาออกจากตําแหน่งฝากลกซุนไปให้ซุนกวน ซุนกวนทราบอุบาย ก็เห็นชอบด้วย อนุญาตให้ลิบองลาออก แล้วให้ลิบองมาพบปรึกษาว่า เมื่อตอนจิวยี่ตาย ก่อนตายขอให้ข้าแต่งตั้งโลซกรับหน้าที่แทนเขา ข้าก็แต่งตั้งให้ บัดนี้เจ้าขอลาออก ข้าใคร่จะทราบว่า เจ้าประสงค์จะให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทนเจ้าต่อไป

 

ลิบองตอบว่า ถ้าหากท่านแต่งตั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปดํารงตําแหน่งนี้ กวนอูคงไม่ไว้วางใจ แล้วคงไม่คิดถอนทหารไปช่วยตีเมืองอ้วนเซีย ข้าพเจ้าเห็นว่า ควรแต่งตั้งให้ลกซุนไปเป็นแม่ทัพแทน ดีที่สุด เพราะลกซุนไม่มีชื่อเสียงโด่งดัง แต่ก็เป็นคนฉลาดเฉลียวและรอบคอบ กวนอูจะตกหลุมพลางได้โดยง่าย คือไม่มีชื่อเสียงไปให้กวนอูระแวง อายุยังน้อยอีก ซุนกวนก็เห็นด้วย ประกาศแต่งตั้งลกซุนให้เป็นแม่ทัพแทนลิบอง

 

ลกซุนรีบไปหาซุนกวน ขอตัวว่าข้าพเจ้ายังเด็กเกินไป ไม่สมกับตําแหน่งหน้าที่สําคัญอย่างนี้ ซุนกวนบอกว่า ลิบองเป็นผู้เสนอให้เจ้าเข้ารับตําแหน่ง บอกว่าท่านคงจะดําเนินงานให้เป็นผลสําเร็จได้ ขออย่าปฏิเสธเลย ลกซุนก็ต้องยอมรับตําแหน่ง แล้วรีบออกไปประจําการที่ด่านลกเค้า แล้วจัดม้า แพรพรรณและเหล้าอย่างดี มอบให้ผู้แทนเดินทางไปหากวนอูที่ชายแดนเมืองอ้วนเซีย พร้อมถือจดหมายส่วนตัวไปด้วย

 

กวนอูถามผู้แทนของลกซุนว่า ลิบองไปไหนเสียละ ผู้แทนตอบว่า ลิบองป่วย ขอลาออก ซุนกวนจึงตั้งให้ลกซุนดํารงตําแหน่งแทน กวนอูจึงว่า ซุนกวนช่างโง่เสียจริง ตั้งเด็กๆ เป็นแม่ทัพ สงสัยไม่มีคนดีแล้ว พร้อมเปิดจดหมายของลกซุนออกอ่าน มีใจความว่า ลกซุนขอเจริญสัมพันธไมตรี และขอฝากของกำนัลมาแสดงความเคารพขอพึ่งบารมีของท่าน กวนอูก็กําเริบใจ หลงกลลกซุน สั่งให้ถอนทหารที่ป้องกันเมือง เกงจิ๋วเสีย แล้วเรียกขึ้นมาช่วยตีเมืองอ้วนเซีย ตามที่ลกซุนคาดหมายไว้ทุกประการ

 

ลกซุนมองกวนอูออก ความฮึกเหิมมาจากดาวอาทิตย์ด้วย เพราะกวนอู ดาว ๑กับดาว ๕ดี ได้ผู้อุปการะที่เข้มแข็งคือเล่าปี ขงเบ้ง คือค้ําจุนมาโดยตลอด ดาว ๓ก็ดี เมื่อได้ดาว ๑ดีแล้ว ดาว ๑ดวงนี้คืออันตรายที่สุด ก็เหมือนกับจิวยี่ บุคคลคนไหนที่เป็นคนเจ้าชู้ มีคนรักมากมาย ต้องมีดาว ๖กุมแน่นอน เป็นนิสัยจําเพาะที่บอกถึงนิสัยของ ดวงดาว ถ้าหากคนที่มีดาว ๑ดี เด่น และเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องระวัง ถ้าเกิดฮึกเหิมผิดจังหวะในช่วงจังหวะที่ดาว ๑ เสีย ก็เป็นเรื่องได้เหมือนกัน

 

ช่วงอาทิตย์เสีย คือมีนาคม เมษายน คือ เสียมาก ฮึกเหิมมาก คือดาว ๑ขึ้นเป็นมหาอุจจ์ ตอนนี้ดาว ๑ขึ้นสู่ราศีเมษ ไปเจอกับดาว ๗  ดาว ๗ ถึงจะเป็นนิจ แต่ก็มีอํานาจมาก ไปอยู่ในราศีที่อยู่ในอุตตรกุรุทวีป คือดาว ๗ไปอยู่ในราศีเมษมีกําลังมากไม่ใช่ว่าเป็น ๗ เสียทีเดียว ๗ กุม ๑ หมายถึงมีจุดอ่อนนั่นเอง เพราะฉะนั้น กวนอูไปฮึกเหิมในช่วงที่มีกําลังที่มีจุดอ่อน มีดาว ๗ อยู่ คือดาวขึ้นไปชุมนุมกันอยู่ในราศีเมษเป็นช่วงเดียวกัน

 

ซุนกวนเห็นได้ที ก็เรียกลิบองมาบอกว่า บัดนี้เป็นโอกาสอันงามของฝ่ายเราแล้ว ข้าพเจ้าใคร่จะมอบให้เจ้ากับซุนเกียวลูกของอาข้า นำทหารไปตีเมืองเกงจิ๋วด้วยกัน ลิบองค้านว่า ถ้าจะให้ข้าพเจ้านําทัพ ก็ให้มีอํานาจสิทธิ์ขาดแต่ผู้เดียว ถ้าจะให้ซุนเกียวนําทัพ ก็ขอให้ชุนเกียวมีอํานาจสิทธิ์ขาดแต่ผู้เดียว

 

อันนี้จริง การตั้งแม่ทัพสองคนจะทะเลาะกัน อะไรที่เป็น ๒ จะเกิดความลังเล อย่างเช่นราศีมีน ปลาคู่ คนที่เกิดราศีนี้ก็ลังเล ราศีเมถุน คนคู่ ก็ลังเล อะไรที่เป็นคู่ จะเกิดความลังเล การแต่งตั้งแม่ทัพทั้งสองขึ้นมา ก็จะเกิดความลังเลอีกเหมือนกัน ไม่สามารถจะอํานวยการร่วมกัน