บทความพิเศษ

 

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๕๙ - ตั้งลกซุนเป็นแม่ทัพ
7 ม.ค. 2562

 

ตอนนี้ซุนกวนต้องทำสงครามกับเล่าปี่ ที่ปรึกษาของซุนกวนคือกําเจ็ก ได้แนะนําลกซุน ซึ่งลกซุนเป็นผู้วางแผนตีเกงจิ๋วได้ ก็ควรเอาคนนี้มาปราบเล่าปี่ ซุนกวนเลยนึกมาได้ แต่ที่ปรึกษาเตียวเจียวค้านขึ้นมาว่า ลกซุนยังเด็กนัก จะส่งไปรบกับเล่าปี่นั้นไม่เหมาะสม
 

ชะตาของลกซุนเป็นอย่างไร จึงได้เก่งตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นขุนศึกหน้าใหม่ ลกซุนมีดาว ๒ กับดาว ๘ อยู่คู่กัน เรียกว่า “คู่สมพล” เป็นดาวพระเคราะห์ที่รวมกันแล้ว แสดงถึงความสําเร็จตั้งแต่เยาว์วัย ลกซุนถือเป็นขุนพลที่อายุยังน้อยที่สุด ฉลาดเฉลียวที่สุด  ก้าวข้ามขั้น การที่ก้าวข้ามขั้นทําให้เจออุปสรรค ดาว ๒ กับดาว ๘ อยู่ร่วมกันหมายถึง อุปสรรค ปัญหา การกลั่นแกลัง การคัดค้านในระยะแรกเริ่ม ลกซุนก็ต้องเจอแบบเดียวกัน

 

เมื่อเตียวเจียวค้านว่าลกซุนยังเด็ก โกะหยงที่ปรึกษาก็ผสมโรงอีกว่า จริงทีเดียว ลกซุนประสบการณ์ในสนามรบน้อยมาก อาวุโสก็น้อย ซึ่งจะตั้งเป็นแม่ทัพใหญ่มาบังคับบัญชา จะคุมกันไม่ติด ด้วยเหตุที่พระเคราะห์ชุมนุม การที่จะเลือกคนที่จะเข้าไปคุมทั้งหมด ย่อมมีการขัดแย้งและคัดค้าน เปาจิต ที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งก็บอกว่า ลกซุนเหมาะกับตําแหน่งเจ้าเมืองเล็กๆ ซึ่งจะให้ทําการใหญ่นั้นข้าพเจ้าคิดว่าคงไปไม่รอด นี่คือคนเก่งมารวมกัน ก็ไม่เห็นใครอยู่ในสายตาอีกต่อไป

 

กําเจ็กก็ยังยืนกรานว่าลกซุนเป็นความหวังครั้งสุดท้ายของเรา ไม่มีใครดีกว่าลกซุนในยามนี้ หากลกซุนแพ้แก่เล่าปี่ ก็ให้นำตัวข้าพเจ้าและลูกเมียทั้งหมดไปตัดหัวได้เลย

 

ดาวที่มีผู้ค้ําประกันหมายถึงดาวพฤหัส ในขณะนี้ดวงชะตาของเมืองเราก็คือดาว ๕ เท่ากับมีเสาหลักของดวงเมืองอยู่ ลกซุนก็มีผู้ค้ําประกันตอนนั้น

 

ที่ปรึกษาทั้งหมดเริ่มเถียงกัน ซุนกวนก็ห้าม แล้วว่า อย่าไปถกเถียงกันเลย เป็นอันว่าลกซุนมีความสามารถที่จะป้องกันให้กังตั๋งปลอดภัยได้ ข้าพเจ้าก็จะประกาศว่า บัดนี้ข้าตัดสินใจมอบหมายให้ลกซุนป้องกันกังตั๋งแล้ว ขอปิดประชุมแต่เพียงเท่านี้

 

ว่าแล้ว ซุนกวนมีคําสั่งให้เรียกตัวลกซุนจากเมืองเกงจิ๋วเข้ามากังตั๋งโดยด่วน แล้วมอบให้ลกซุนบัญชาการป้องกันประเทศ ลกซุนออกตัวว่า นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของเรามีอีกมาก ข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยและไม่มีความชํานาญการสงคราม เกรงว่าจะสู้เล่าปี่ไม่ได้

 

ซุนกวนตอบว่า กําเจ็กเอาชีวิตของตัวเขาและครอบครัวเป็นประกันแก่เจ้า ตัวข้าเองก็ศรัทธาในสติปัญญาความสามารถของเจ้า เจ้าไม่ควรปฏิเสธหน้าที่ต่อชาติบ้านเมือง ลูกซุนแย้งว่า กลัวว่าจะบังคับบัญชานายทหารชั้นผู้ใหญ่ไม่ได้ ซุนกวนจึงหยิบดาบอาญาสิทธิ์ข้างตัวยื่นให้ลกซุน แล้วก็บอกว่า ดาบนี้ ข้ามอบให้บัญชาการรบ ใครไม่เชื่อฟัง ประหารได้ทันทีแล้วสามารถรายงานทีหลังได้ คือออกสนามรบ แม่ทัพเป็นใหญ่แทนกษัตริย์ได้เลย ลกซุนยังไม่ยอมรับดาบ บอกว่า ให้เรียกประชุมนายทหารทั้งปวง ทําพิธีมอบดาบให้ อันนี้เป็นการตัดไม้ข่มนาม

 

กําเจ็กแนะนําว่า ตามประเพณีโบราณ การแต่งตั้งแม่ทัพใหญ่จะต้องทํากันในที่ประชุม แล้วต้องนําแซ่จามรีขาว ขวานทอง ตราประจําตําแหน่ง กับดาบอาญา มอบให้กลางที่ประชุมด้วย จึงจะเป็นที่เชื่อถือของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีใครกล้าล่วงละเมิดอํานาจของแม่ทัพได้ ซุนกวนเห็นด้วย จึงสั่งให้จัดพิธีแต่งตั้งแม่ทัพใหญ่กลางที่ประชุมฝ่ายขุนนาง ทหารและพลเรือนทั้งหมด

 

เป็นอิทธิพลของดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสในดวงชะตาของลกซุน ดาว ๑ เด่น ดาว ๕ ต้องดี ผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งค้ําจุนให้มีผู้อุปการะที่เข้มแข็ง

 

ในวันนั้นเอง ซุนกวนก็มอบดาบอาญาสิทธิ์ให้ลกซุน แล้วประกาศว่า การบริหารราชการภายในเป็นหน้าที่ของข้า การบริหารภายนอกเป็นหน้าที่ของเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลกซุนก็เข้ารับดาบอาญาสิทธิ์

 

พิธีนี้สมเกียรติทุกประการ หลังจากนั้น ลกซุนก็แต่งตั้งชีเซ่งกับเตงฮองเป็นแม่ทัพรอง แล้วสั่งให้เตรียมพร้อมทั้งทัพบกและทัพเรือ เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่สมกับความเป็นแม่ทัพ

 

ถ้าใครจะรับตําแหน่งอะไรในช่วงดาวพระเคราะห์ชุมนุม จะคุมคนและสถานการณ์ยากที่สุด ตัวเองจะต้องได้รับการสนับสนุนที่แน่นอนเสียก่อนถึงจะเปิดตัวออกมา

 

ฝ่ายฮันต๋งกับจิวท่ายนายทหารผู้ใหญ่ ครั้นทราบว่าซุนกวนตั้งให้ลกซุนเป็นแม่ทัพ ก็ไม่พอใจ เห็นว่าอาวุโสยังน้อย ลกซุนเห็นกิริยาของนายทหารทั้งสองแล้ว จึงเรียกประชุมนายทหารทั้งหมดในค่ายหลวง แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพใหญ่ให้ไปปราบเล่าปี่ ท่านทั้งหลายย่อมทราบบทอัยการศึกแล้ว จึงขอกําชับให้ท่านรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ผู้ใดย่อหย่อนต้องถูกลงโทษโดยมิเห็นแก่หน้า แล้วอย่าโทษข้าพเจ้าในภายหลัง นายทหารทั้งหลายก็ต้องก้มศีรษะรับคําสั่งอย่างจําใจ