บทความพิเศษ

 

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๖๑ - ดวงพระเจ้าเล่าเสี้ยน
10 ม.ค. 2562

 

พระเจ้าเล่าเสี้ยนเมื่อย้อนดูกําเนิด เกิดมาลําบาก ดวงพระชะตามีดาว ๗ คือ ช้า ฉลาดน้อย ไม่มีเวลาที่จะศึกษาเล่าเรียนเหมือนฮ่องเต้ในอดีต ที่สําคัญ นางกําฮูหยินและนางปีฮูหยินทยอยเสียชีวิตไปตั้งแต่อาเต๊ายังเล็กๆ อยู่ในมือนางซุนฮูหยินได้แป็บเดียว  นางซุนฮูหยินรักอาเต๊าเหมือนบุตร ก็เป็นอันต้องจากเกงจิ๋วแล้วยังไปฆ่าตัวตายอีก 
 
อาเต๊าต้องมีดวงที่ดาว ๒ เสีย คือกำพร้าแม่มาโดยตลอด ชีวิตระหกระเหินตั้งแต่แรกเกิด ฝ่าฟันอันตรายมาก็เยอะ ผ่านสงครามมาด้วย เรียนก็ไม่ค่อยได้เรียน เพิ่งจะมาอยู่จ๊กก๊กได้ไม่กี่ปีนี่เองก็เสียพ่ออีก เป็นอันว่าดาว ๗ ในดวงค่อนข้างมีกําลังแรง ดาว ๒ เสีย ดาว ๒ อาจกุมดาว ๗ ด้วยซ้ําไป แต่ว่าดาว ๑ ยังเด่นอยู่ ส่งผลให้ขึ้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินเล็กๆ ตรงนี้ ยังมีข้าราชบริพารที่จงรักภักดี  ขงเบ้งเองก็จงรักภักดี แต่ว่าในกาลต่อมาก็แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าเล่าเสี้ยนขาดสติปัญญามากกว่าเล่าปี่อีก ในวงจรชีวิตเดิม ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็น ไม่ได้ศึกษาประสบการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น รบตลอด ตากตรําตลอด อันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่ง 
 
ส่วนบุตรีเตียวหุย นางเตียวชีที่เป็นมเหสีก็ไม่ได้ส่งเสริมเท่าไร เพราะเตียวหุยไม่มีเวลาอบรมอีกเหมือนกัน ไม่ได้ฝึกในการรบอย่างเช่นซุนฮูหยิน เตียวหุยก็รบตลอด ระเหเร่ร่อนตลอด ต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครเสริมดวงชะตากันเลย 
 
ดวงที่ระเหเร่ร่อน นอกจากดาว ๗ กับดาว ๒ ส่งผลถึงกันแล้ว ดาวมฤตยู ( ๐ ) ต้องเด่น พันธุถูกเบียน ดาว ๐ เสีย ดวงชะตาเป็นดาวกากะบาท นับสี่มีดาว อันนี้คือการระเหเร่ร่อน คือดวงพระราม เป็นดวงที่เป็นจตุสดัยเกณฑ์ที่มีมหาอุจจ์หรือเกษตรอยู่ด้วย เป็นปัญจมหาบุรุษโยค เข้าใจว่าอาเต๊าคงจะได้รับดวงชะตานี้เหมือนกัน แต่เผอิญจตุสดัยเกณฑ์นี้ ถึงแม้จะได้เป็นเกษตร อุจจ์ เป็นปัญจมหาบุรุษโยค แต่เต็มไปด้วยดาวบาปเคราะห์ จึงส่งผลในด้านสติปัญญาของพระเจ้าเล่าเสี้ยนด้วย 
 
เรามาดูวงจรชีวิตประกอบกับการรบขนาดนี้ คงไม่มีเวลาที่ใครจะมาสอน ถึงแม้ว่าจะมีขงเบ้งอยู่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถเก่งกล้า แต่ก็จะไปยุ่งกับการสถาปนาอาณาจักรเป็นหลัก ไม่ได้มายุ่งในการที่จะมาสอน มาดูแลพระเจ้าเล่าเสี้ยนหรืออาเต๊าผู้นี้เลย เพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงค่อนข้างน้อย เป็นเหตุให้หมดวงศ์แค่นี้ในอนาคต 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • ดวงประเทียบภีษมะ มหาภารตะยุทธ