บทความพิเศษ

 

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๖๘/๓ - โจผี
4 ก.พ. 2562

 

ตอนขึ้นครอง คือเดือน๑๒ ขึ้น ๕ ค่ํา พ.ศ. ๗๖๓ ประมาณเดือนมกราคม ตอนนั้นดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีมังกร กุมตนุลัคน์ กุมดาวเสาร์ เล็งดาวพฤหัสอีก วันที่ขึ้นครองเป็นช่วงใกล้รุ่ง ลัคนาอยู่ที่มังกร เมื่ออาทิตย์เป็นวินาศ หมายถึงไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์จริง  แต่เป็นอันดับสองคือรองจากพระเจ้าแผ่นดิน ดาวอาทิตย์ดวงนี้เล็งดาวพฤหัส แล้วก็กุมตนุลัคน์ของตัวเองอีก เท่ากับอาทิตย์ดวงนี้โดดเด่น แถมอยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นราศีที่ข่มความเป็นวินาศ ราศีมังกรตรีโกณถึงลัคนาของพระเจ้าโจผี ดาวอาทิตย์ดวงนี้กลับมีอํานาจขึ้นมาด้วยอํานาจของดาวทั้งหมด ๔ – ๕ ดวง แต่พลาดไปนิดตรงที่ว่า ขึ้น ๕ ค่ําเป็นช่วงที่พระจันทร์ไม่มีกําลัง มีแสงนิดเดียว ฉะนั้น พระเจ้าโจผีจึงไม่ประสบผลสําเร็จในการสถาปนาราชวงศ์โจได้ยืนยาว ได้แค่ ๓ รัชกาลเท่านั้นเอง ถึงโจมอก็จบแล้ว เพราะว่าขึ้นครองในช่วงที่พระจันทร์ขาดกําลัง เหมือนกับจันทร์ดับ ขึ้น ๓ ค่ํา ถือว่าจันทร์ดับ ขึ้น ๕ ค่ํามีกําลังนิดเดียว ส่งไปแค่ ๓ รัชกาลเท่านั้นเอง ในการศึกของพระเจ้าโจผีก็ไม่มีโดดเด่นในผลงานเลย

 

โจผีเมื่อได้เป็นฮ่องเต้ ก็จารึกอักษรที่ฝังศพของโจโฉเสียใหม่ ขนานนามว่า พระเจ้าวุยบู๊ตี้ แล้วเรียกพระเจ้าเหี้ยนเต้มาเฝ้า ให้หมอบลงกับพื้นฟังคําสั่ง พระเจ้าโจผีก็ตั้งให้เป็นขุนนางพิเศษชื่อ ซันเอียงก๋ง ให้ไปอยู่ที่เมืองซันเอี๋ยง ไม่มีตําแหน่งเฝ้า ไม่มีเบี้ยหวัดเงินปี แถมกําชับว่าอย่ามาให้เห็นหน้าอีก ซันเอียงก๋งก็นั่งน้ําตาไหลด้วย ความตื้นตันว่ารอดชีวิตหรืออย่างไรไม่ทราบ เพราะโดยปกติไม่มีใครรอดชีวิตเลย ก็ลาขุนนางทั้งหลาย ขี่ม้าพานางโจเฮามเหสี โจเฮาคือลูกสาวของโจโฉ น้องโจผี เหตุนี้จึงไม่ได้ฆ่าพระเจ้าเหี้ยนเต้ เพราะเป็นน้องเขยนั่นเอง แล้วทั้งหมดก็ได้อพยพไปอยู่ที่ซันเอี๋ยงตามคําสั่งของพระเจ้าโจผีแต่โดยดี ราชวงศ์วุยของพวกแซ่โจจึงได้เริ่มต้นขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติจีนนับตั้งแต่นั้นมา

 

พระเจ้าโจผีจัดทําพิธีเซ่นไหว้เทวดาฉลองตําแหน่งฮ่องเต้เนื่องจากผลัดเปลี่ยนราชวงศ์ ก็บังเอิญให้เกิดมีพายุใหญ่พัดจัด ทําให้ธูปเทียนดับไปหมด ก้อนศิลากลิ้งไปตามแรงลม เม็ดทรายปลิวฟุ้งขึ้นไปในอากาศ ทําให้มืดมัวไปทั่วบริเวณ พระเจ้าโจผีตกใจเป็นลม สิ้นสติไป พอพายุสงบแล้วโจผีก็ฟื้น ต้องเชิญเสด็จกลับวัง ตั้งแต่นั้นมาก็ออดๆ แอดๆ ไม่สบายป่วยไข้ไปหลายวัน รักษาอย่างไรก็ไม่หาย เพราะทําผิดประเพณี ปลดพระเจ้าแผ่นดินลงมาก็ถืออาเภท แต่โจผีเองก็แข็งใจออกไปปรึกษาขุนนางในวังหลวง บอกว่าสงสัยเมืองฮูโต๋นี้ผีเยอะ สมควรย้ายไปอยู่เมืองลกเอี๋ยงราชธานีเก่าจะดีกว่า จึงสั่งทหารไปสร้างวังใหม่จนเสร็จเรียบร้อย ก็อพยพย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ลกเอี๋ยง จึงหายป่วยมีความสุขเหมือนเดิม

 

อันนี้ฮวงจุ้ยไม่ดี ฮวงจุ้ยเสีย ข้อความในประวัติศาสตร์มีเขียนนิดเดียวว่า ย้ายเพราะป่วยบ่อย พอย้ายแล้วหาย มีคํากํากับมาตั้งแต่โบราณแล้วว่า บางที่บางแห่งไม่ถูกกันกับเจ้าชะตาจริงๆ จะด้วยอาเภท จะด้วยบุญและกรรมอะไรก็แล้วแต่ ต้องออกจากสถานที่อยู่อันนั้น

 

พระเจ้าโจผีเมื่อยังหนุ่ม ไปรบกับอ้วนเสี้ยวพร้อมกับโจโฉผู้เป็นบิดา เมื่อได้รับชัยชนะแล้วก็เอานางเอียนสี ภรรยาหม้ายของอ้วนฮีบุตรของอ้วนเสี้ยวมาเป็นภรรยาคนแรก ครั้นเมื่อได้ราชสมบัติแล้วก็ตั้งให้เป็นมเหสีเอก มีบุตรคนหนึ่งชื่อโจยอยได้เล่าเรียนศิลปะศาสตร์และชํานาญการใช้เกาทัณฑ์ แต่เป็นคนใจอ่อน มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งปวง

 

ต่อมาโจผีได้ กุยฮุย บุตรีของกุยเฮงมาเป็นมเหสีรอง นางมีรูปโฉมงดงาม กุยฮุยสมทบกับขันทีชื่อ เตียวโถ คิดอุบายใส่ร้ายนางเอียนสีว่าฝังรูปฝังรอยทำเสน่ห์เลห์กล แล้วพาพระเจ้าโจผีไปจับได้ พระเจ้าโจผีหลงเชื่อจึงให้ประหารนางเอียนสี แล้วยกนางกุยฮุยขึ้นเป็นใหญ่แทน แต่กุยฮุยไม่มีบุตรจึงเลี้ยงโจยอยไว้จนอายุได้ ๑๕ ปี พระบิดาจึงแต่งตั้งเป็น เพงงวนอ๋อง หรือราชบุตรต่างกรม

 

ทางฝ่ายเสฉวนรู้ข่าวพระเจ้าโจผีแย่งราชสมบัติจากพระเจ้าเหี้ยนเต้แล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์ ก็พากันอัญเชิญเล่าปี่ขึ้นเป็นกษริตย์แห่งจ๊กก๊ก ทรงพระนามว่าพระเจ้าเจียงบู๊เต้ สืบต่อราชวงศ์ฮั่นเมื่อพ.ศ. ๗๖๔ คือรุ่งขึ้นอีกปีหลังจากที่โจผีขึ้นครองหลังจากนั้น เล่าปี่ก็กรีฑาทัพใหญ่ไปตีกังตั๋งของง่อก๊ก แก้แค้นแทนกวนอู น้องชายร่วมสาบาน แล้วก็ไปสิ้นพระชนม์ในที่สุด

 

ศึกกังตั๋งในตอนนั้น พระเจ้าโจผีรู้ข่าวก็วางแผนจะเข้าตีกังตั๋งด้วย โดยให้ยกกองทัพไปเป็น ๓ ทาง ให้โจหยินยกไปทางเมืองยี่สูกองหนึ่ง โจฮิวยกไปทางเมืองต๋งเค้ากองหนึ่ง โจจิ๋นยกไปยังเมืองลำกุ๋นกองหนึ่ง ตัวพระเจ้าโจผีจะยกทัพหลวงตามไปภายหลัง ตอนนั้นมีขุนนางคัดค้านว่าอย่าเพิ่งยกไปรบเลย เพิ่งตั้งราชวงศ์ใหม่ๆ บ้านเมืองยังไม่เข้มแข็ง แต่โจผีไม่ฟัง จะยกทัพมาเอง เพราะอิทธิพลของดาวอังคารที่เล็งลัคน์อยู่ ทำให้ค่อนข้างจะมุทะลุ เป็นเกษตรด้วย

 

พอถึงชายแดน ห้องกวน นายกองของพระเจ้าเล่าปี่เข้ามาสวามิภักดิ์กับพระเจ้าโจผี  เพราะเห็นกองทัพของพระเจ้าเล่าปี่แพ้ลกชุน ถอยไปเร็วมากตามไม่ทัน พระเจ้าโจผีให้รับไว้ แล้วยกทัพล่วงเข้าไปในแดนกังตั๋งโดยไม่ยอมฟังคําห้ามปรามของกาเซี่ยงและเล่าฮัว ที่ปรึกษาเก่าแก่ของโจโฉ ลกซุนจัดให้จูหวนออกมาตั้งรับที่เมืองยี่สู ลิห้อมคอยดักตรงเมืองต๋งเค้า และจูกัดกิ๋นตั้งรับอยู่ที่เมืองลํากุ๋น ทหารทั้ง ๓ ทัพของโจผีถูกทหารของลกซุนตีแตกพ่ายกลับมาหมด แพ้ตั้งแต่แรก เพราะขึ้นครองราชย์ในช่วงที่จันทร์ดับแล้วกําลังขึ้นมานิดเดียว ครั้นนั้นต้องเสียทหารไปมากมาย พระเจ้าโจผีถึงกับถอนใจใหญ่ จะยกไปแก้ตัวอีกก็เป็นฤดูร้อน ทหารก็ร้อนจัด ลําบากยากแค้น เสบียงก็ขาดแคลน จึงจําใจยกทัพคืนลกเอี๋ยงรอจังหวะต่อไป 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๖๘/๔ - โจผี
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๖๘/๒ - โจผี
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๖๘/๑ - โจผี
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๖๕/๑ - พระเจ้าเล่าเสี้ยน
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๖๒/๒ - กังตั๋งกับเสฉวนเป็นพันธมิตรกัน
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๖๒/๑ - กังตั๋งกับเสฉวนเป็นพันธมิตรกัน
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๓/๒ - ดาวพุธเสียในบางสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๓/๑ - ดาวพุธเสียในบางสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๔/๒ - อิทธิพลดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เดินคู่กัน
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๓/๓ - ดาวพุธเสียในบางสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง