ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

ลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละราศี
16 เม.ย. 2558

 

ลักษณะที่โดดเด่นของแต่ละราศี

โดย อาจารย์แอน

 

 

เพื่อง่ายต่อการจดจดลักษณะเด่นของแต่ละราศี สรุปได้ดังนี้

 

เมษ     โดดเด่น อิสระ ชอบเดินทาง ริเริ่ม 


พฤษภ  รับผิดชอบ ประนีประนอม อ่อนโยน แต่ดื้อ


เมถุน    ลังเล มีสัมผัสพิเศษ


กรกฏ   อ่อนโยน ฉลาด ชอบอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์


สิงห์     มีอำนาจเป็นผู้นำ เก่งและฉลาด


กันย์     หน้าตาดี แขนขาเรียว แต่งตัวเรียบร้อย


ตุลย์     ยุติธรรม แบกภาระ สนุกสนาน


พิจิก     ชอบที่อับชื้น ขี้ระแวง เชื่อคนยาก


ธนู       เที่ยงธรรม กล้าหาญ เข้มแข็ง สันโดษ


มังกร   มองการไกล รอบคอบ ลงมือทำเอง


กุมภ์    นักคิด ปฏิรูป เปลี่ยนแปลง เอาแต่ใจ


มีน      อดทน ลังเล มีอิทธิพลแทรกซึม