ดวงประเทียบ

 

พระเจ้าเฮนรี่ ที่ 8 (Henry VIII of England) ดวงประเทียบ
21 มี.ค. 2554

 

     วิเคราะห์ดวงประเทียบของ พระเจ้าเฮนรี่ ที่ 8 ผู้ซึ่งอาภัพเรื่องมเหสี มีถึง 6 พระองค์ แต่ถูกบั่นเศียรสอง หย่าสอง สิ้นพระชนม์เพราะมีประสูติกาลหนึ่ง และโชคดีที่ พระนางแคทเธอรีน พารร์ มเหสีคนสุดท้ายอยู่รอดปลอดภัยเพราะชิงสิ้นพระชนม์ไปเสียก่อน เราจะมาดูดวงประเทียบกันเป็นหลักวิชา

บุคคลที่เอาแต่ใจตัวและคิดเข้าข้างตัวเอง หรือเห็นแก่ตัวนั่นแหละ ต้องมีมหาจักรเล็งกัน ทรงเป็นทั้งนักกีฬา รูปหล่อ และนักรัก มักมาก บุคคลที่มักมาก จะมีดาว ๘ และดาว ๐ อยู่ราศีตุลย์ และพระคู่ธาตุน้ำ อยู่ราศีธาตุลมได้                 

ดังนั้น จึงมีดาว ๔๖ คู่ธาตุน้ำ อยู่ราศีธาตุลมด้วย ได้แก่ราศีเมถุน ซึ่งเป็นราศีที่เกี่ยวข้อง กับการเสพฯ ดังนั้นก็หาดาว ๑ ได้แล้ว เป็นมหาจักรอยู่ราศีกรกฎ                       

พระองค์ทรงบาดเจ็บที่ขาจนเป็นแผลเรื้อรัง นำความเจ็บปวดจนตลอดชีวิต จึงมีดาว ๓ เป็นอุจเล็งดาว ๑ (ยังไม่หาลัคนานะ อย่าใจร้อน) 

ดาว ๗ ควรเป็นมหาจักร เล็งดาว ๕ มหาจักรที่ราศีพิจิก เพราะทรงเปลี่ยนแปลงศาสนา เพราะความต้องการมีมเหสีใหม่ คือ แอนน์ โบลีน นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และแสดงถึงความเห็นแก่ตัวเอง เมื่อดาว ๕ อยู่ราศีพิจิก พระองค์ต้องเกิดปีกุนอย่างแน่นอน พระวรกายจึงไม่สูง แม้จะสง่างามได้ชื่อว่ารูปงาม แต่ก็อ้วนน่าเกลียดตอนแก่                       

ท่านอาภัพมเหสี คืออาภัพรัก ดาว ๑ ๒ ต้องเบียนกัน ดังนั้นดาว ๒ อยู่ที่ราศีตุลย์ เป็นสี่กับดาว ๑ เป็นอันว่าดาวครบแล้ว คราวนี้หาลัคนา ท่านเป็นคนผาดโผน ดุ มักประหาร คนง่าย ๆ พระองค์เกิดวันอังคาร ดาว ๒ เป็นกาลกิณี สตรีจึงมีปัญหาตลอดในชีวิต สง่างามชอบกีฬาผาดโผน เช่นขี่ม้าประหอก (ไม่รู้เรียกอะไร) ดังนั้นต้องมี ดาว ๘ และดาว ๐ อยู่กลางฟ้า 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า มีลัคนาอยู่ที่ราศีมังกร มีดาว ๓ กุมลัคน์ เสวยภูมิปาโลฤกษ์ อันเป็นฤกษ์ของแผ่นดิน ความหมายดวงประเทียบ, โหราศาสตร์ไทย, พระเจ้าเฮนรี่, อาจารย์แอน, ทศพร ศรีตุลาคือ เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เพราะมีดาวใหญ่เป็นมหาจักรถึง ๓ ดวง ทั้งดาว ๑ ได้เกณฑ์ยงยศด้วย 

ด้วยลักษณะดวงนี้ จึงอ่านรวมได้ว่า ดาว ๓ ที่อยู่ตำแหน่งเบียนดาว ๘ คู่ธาตุลม โทสะและโมหะ นำหน้าเป็นพิษเป็นภัยกับผู้อื่น เจ้าโทสะ หุนหันไม่ฟังใคร คิดเข้าข้างตัวเอง เพราะมหาจักรสองดวงที่เล็งกันนั่นเอง