ฮวงจุ้ยพื้นฐาน

 

อบรมฮวงจุ้ยพื้นฐานตอนที่ 4
24 พ.ค. 2558

 

ลักษณะพิฆาตตามหลักฮวงจุ้ย

 

เรียนฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยพื้นฐาน, ช่องลมพิฆาต, ฮวงสัวะ, ษณอนงค์

 

สภาพแวดล้อมทางวัตถุ ทั้งตามหลัก ห้าธาตุ และ หยินหยาง


         โดยทั่วไปลักษณะพิฆาตตามหลักฮวงจุ้ย มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบเห็นได้ชัดของการพิฆาตของธาตุทั้ง 5 ทั้งแบบรูปลักษณ์พิฆาต ลักษณะพิฆาตนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่คอยพิฆาตผู้อยู่อาศัยก็ได้


         ปกติ ลักษณะพิฆาตจะเกิดจากพลังของรังสีกระแสชี่ที่ส่งผลสะท้อน ชี่ มีความหมายถึง กระแส บรรยากาศ ที่อยู่รอบตัวเรา มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ ดังนั้นการหลีกเลี่ยงหรือปรับแก้เพื่อหลบเลี่ยงรังสีกระแสชี่พิฆาต จึงมีความสำคัญไม่น้อย


         เช่น ลักษณะช่องลมฟันพิฆาต ลักษณะดังกล่าว เป็นหนึ่งในลักษณะพิฆาตตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งจะเกิดจากการที่ผู้อยู่อาศัย มองออกไปจากหน้าต่างอาคารของเราเอง แล้วเห็นอาคารที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามมีลักษณะการตั้งที่อยู่ใกล้กันมากๆ ทำให้เห็นเป็นช่องระหว่างกลาง เหมือนตัวตึกจะบีบเข้ามาหากัน หรือหากมองแล้วเปรียบเสมือนตัวตึกขนาดใหญ่ ถูกขวานยักษ์จากฟากฟ้า ฟันแบ่งแยกตึกดังกล่าวออกเป็น 2 ท่อน ลักษณะเช่นนี้ จะเรียกว่า "ช่องลมพิฆาต" หรือ    "ฮวงสัวะ"


         การเกิดขึ้นของฮวงสัวะ จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยฝั่งตรงข้ามเกิดโรคภัย โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับเลือด และยังมีจะประสบเภทภัย อุบัติเหตุ อื่นๆได้อีก โดยความรุนแรงจะยิ่งเพิ่มทวีคูณหากต้องอยู่อาศัยใกล้ฮวงสัวะ ทำให้มีชีวิตอยู่อย่างไร้ความสุข ปราศจากโชคลาภ เงิน ทอง เกิดความสูญเสียต่างๆ นาๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีปัญหาด้านสุขภาพตามมา

 ลักษณะธนูพิฆาต


         ลักษณะดังกล่าว มักจะเกิดจากทางเดินของสะพานลอยหรือถนนยกระดับลอยฟ้า ซึ่งลักษณะของถนนยกระดับมักมีบางช่วงที่คล้ายโค้งธนู นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นที่ราบเรียบ ก็อาจจะมีลักษณะโค้งธนูพิฆาตได้เหมือนกัน
อย่างไรก็ตาม ลักษณะของถนนที่คดเคี้ยว หรือถนนบนเนินเขา หรือ ถนนตรงเส้นทางกลับรถ (ยูเทิร์น) ซึ่งมีลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลมบนพื้นที่ราบ ก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของธนูพิฆาตทั้งสิ้น

 


โทษภัยของโค้งธนู


              ชัยภูมิที่มีลักษณะของโค้งธนูจะมีพลังชี่ที่ร้ายแรง สามารถทำให้ผู้คนเกิดการบาดเจ็บ หรือล้มตายได้ด้วยอุบัติเหตุต่างๆ รวมไปถึงก่อให้เกิดโรคโลหิตจาง สำหรับผู้ที่ต้องอยู่อาศัยในบริเวณนั้นนานๆ อีกด้วย โค้งธนู จะมีลักษณะคล้ายกับทางน้ำตีจาก

 
ลักษณะของเสียงพิฆาต


         เสียงพิฆาต เป็นลักษณะที่ไม่ดีประเภทหนึ่ง ที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะเสียงพิฆาต จะทำให้เกิดอาการหนวกหู หรือทำให้เกิดการสั่นประสาท ทำให้หูหนวก หูอื้อได้ ยกตัวอย่างเช่น บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้สนามบิน ทางรถไฟ บริเวณใต้ทางรถไฟฟ้า หรือทางด่วน รวมทั้ง สถานที่ที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งล้วนแต่จัดเป็นบริเวณที่ได้รับเสียงพิฆาตทั้งนั้น


         การที่เราได้ยินเสียงพิฆาตอยู่บ่อยๆ จะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสภาพจิตใจ เพราะจะทำให้จิตใจเราไม่สงบ เกิดความว้าวุ่น และทำลายสมาธิเป็นอย่างมาก นอกจากนี้หากมนุษย์เราถูกรบกวนด้วยเสียงพิฆาตเป็นระยะยาวนาน ก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคจิต โรคประสาท โรคปวดศีรษะ รวมทั้งทำให้ร่างกายของคนเราอ่อนแอลงได้อีกด้วย