ฮวงจุ้ยพื้นฐาน

 

อบรมฮวงจุ้ยพื้นฐานตอนที่ 5
24 พ.ค. 2558

 

 

ฮวงจุ้ย:ปากัว แปดทิศสัมพันธ์กับอารมณ์

 

เรียนฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยพื้นฐาน, ปากัว, 8 ทิศ 5 ธาตุ, ษณอนงค์

 

ธาตุสัมพันธ์กับอารมณ์

         ธาตุไม้ แสดงถึงอารมณ์ที่อ่อนไหว ง่ายต่อความหงุดหงิดไม่พอใจ
แต่ก็จางหายอย่างรวดเร็ว
         ธาตุไฟ แสดงถึง ความสุข ความพึงพอใจ ความร้อนใจที่จะทำการให้เสร
็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
         ธาตุดิน หมายถึง ความมีเหตุผล หนักแน่น ประนีประนอม
         ธาตุทอง แทนความรัก ความช่วยเหลือเกื้อกูล
         ธาตุน้ำ ได้แก่ อารมณ์หวาดกลัว ไม่แน่นอน ไม่แน่ใจ

 


          ธาตุไม้
                สังเกตตัวเองง่ายๆ ถ้าช่วงไหน เราหวาดระแวง อ่อนไหว หงุดหงิด มีอาการเข้ากับใครไม่ได้ ไม่ถูกใจใครไปหมด งอแง ลังเล ไม่ไว้ใจใคร  หนึ่งคือ ธาตุหยินรุนแรง และธาตุไม้มากเกินไป
                จะส่งผลไปถึง สุขภาพ ภูมิต้านทานตก ส่งผลไปถึงการงาน คือ การงานตก หรือตกงาน เกิดปัญหาบริวาร 

 

          ธาตุไฟ
               สังเกตุตัวเองอีกเช่นกัน ถ้าช่วงไหน เรานอนไม่หลับ ร้อนรน คิดมาก คิดไม่หยุดหย่อน ทำอะไรตกรายละเอียด ขาดความรอบคอบ หลงลืม เบื่อหน่าย ขี้เกียจ ปวดเมื่อย ป่วยไม่ทราบสาเหตุ กินไม่ได้ ร้อนใน ใช้เงินเปลือง นี่ธาตุไฟแรงเกิน กำลังเป็นโทษ

 


         ธาตุดิน
             ชักจะดื้อมากไป อยู่กับที่ ไม่อยากไปไหน พูดกับใครขอให้ได้จิกกัด ไม่สนใจเรื่องของคนอื่น เอาตัวเองเป็นหลัก ยกตัวเอง ไม่ฟังใคร ดื้อมาก เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก หน้าตาหงิกงอ ไม่ถูกใจไปทั้งนั้น อย่างนี้ธาตุดินเป็นโทษ มีมากเกินไป

 


        ธาตุทอง
            เมื่อไหร่ก็ตามมีการแตกแยกรอบๆตัว ในหมู่เพื่อน ญาติ หุ้นส่วน พี่น้องทะเลาะกัน มักได้รับคำปฏิเสธบอกปัด เงินทองรั่วไหล ค้าขายไม่มีกำไร ไม่ค่อยมีความสุข อยากโน่นอยากนี่ อยากได้ แต่ไม่ได้ อย่างนี้ธาตุทองล้นไป

 

        ธาตุน้ำ
           กลัวไปหมด ไม่กล้า ขาดความมั่นใจ ติดขัด เข้าผิดทาง ผิดจังหวะ พูดมากน้ำท่วมทุ่ง หลงประเด็น ฝันหวาน คาดการณ์ผิด บทจะเสี่ยงก็เสี่ยง หรือกล้าผิดทาง เข้าใจผิด ชอบโต้เถียง เอกสารผิดพลาด มีสิ่งผิดกฏหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างนี้ธาตุน้ำเสีย หรือ มากไป
 

         ถ้าหากแต่ละธาตุน้อยไป ย่อมมีคำว่าขาด เช่น ไม้น้อย ขาดความอ่อนโยน ไฟน้อย ขาดความขยัน ดินน้อย ขาดความอะลุ่มอะหล่วย ทองน้อย ขาดความหนักแน่น น้ำน้อย ขาดการใส่ใจ  


         การพิจารณาเรื่องธาตุทั้ง 5 ที่สัมพันธ์กับอารมณ์ มีความสำคัญมากในการปรับแต่งแก้ไขทำเล ที่ต้องพิจารณา อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ประกอบการณ์เป็นสำคัญ เป็นการตรวจสอบ ธาตุในตน และธาตุจากสภาพแวดล้อมด้วย