ฮวงจุ้ยพื้นฐาน

 

อบรมฮวงจุ้ยพื้นฐานตอนที่ 6 / 2
24 พ.ค. 2558

 

 

หงส์แดง ทิศใต้ สีแดง ธาตุไฟ ฤดูร้อน

 

เรียนฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยพื้นฐาน, มังกรเขียว เสือขาว, 4 สัตว์เทพ, อาจารย์แอน

 

        หงส์ เป็นสัญญลักษณ์เจ้าแห่งปักษา และเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งของจีนมาแต่โบราณ มีรูปลักษณ์เดิมมาจากนกหลากหลายชนิด อาทิ อินทรี ไก่ฟ้า ห่านฟ้า นกกระจิบ เหยี่ยว นกกะเรียน นกนางแอ่นฯลฯ ตำแหน่งหงส์แดง จึงแทนสัตว์ปีกที่มีพละ ครองฟ้า มีความหมายถึงการนำหน้า หงส์แทนรูปลักษณ์ของนก ประจำทิศใต้ ธาตุไฟ สีแดง จึงได้ชื่อว่า หงส์แดง

        ภายหลังได้รับอิทธิพลจากความเชื่อลัทธิเต๋า จากสัตว์เทพค่อยวิวัฒนาการเป็นรูปลักษณ์ของครึ่งคนครึ่งสัตว์ จากนั้นกลายเป็นเทพที่มีรูปเป็นหญิง
        ทิศทาง "ฮวงจุ้ย"  หมายถึงภูเขาที่อยู่นอกพื้นที่โล่งด้านหน้าของบ้านที่อยู่ถัดออกไป อันหมายถึงความมั่นคงและเก็บทรัพย์สิน ตามผังทิศอยู่ประจำทิศใต้ บ้านใดมีเนินโล่งลาดอ่อนโยนที่สวยงาม  จะมีความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินจำนวนมาก
 
 

เต่าดำ ประจำทิศเหนือ สีดำ ธาตุน้ำ ฤดูหนาว

 

เรียนฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยพื้นฐาน, มังกรเขียว เสือขาว, 4 สัตว์เทพ, อาจารย์แอน

 

        เต่าดำหรือเสวียนอู่ มีรูปลักษณ์เป็นเต่า แต่มีเกล็ด จัดเป็นเต่ามังกร มีลักษณะร่วมกันของเต่าและงู  แต่เดิมมา จากการใช้กระดองเต่าในการทำนายทายทัก ทั้งยังเป็นการแสดงอำนาจของกษัตริย์ที่ได้รับโองการผ่านเต่ามังกรมายังโลกมนุษย์ อีกทั้งกระดองเต่ามีสีดำ จึงปรากฏในรูปเต่าดำ ภายหลังได้มีการขยายความออกไป โดยเห็นว่าเต่าอาศัยอยู่กับน้ำ ทั้งแม่น้ำลำคลองน้อยใหญ่จนถึงท้องทะเลกว้าง จึงได้รับการขนานนามให้เป็นเทพเจ้าแห่งน้ำ อีกทั้ง เต่ามีอายุยืนนาน จึงเป็นสัญลักษณ์แทนการมีอายุวัฒนะ 

       ทิศทาง "ฮวงจุ้ย"  เต่าดำหมายถึงภูเขาที่อยู่ด้านหลังของบ้าน (ทิศอะไรก็ได้) เป็นสัญญลักษณ์ของคุ้มครอง อุปถัมภ์ ที่พึ่ง ที่พักพิง ตามผังอยู่ทางทิศเหนือ
 
 
        สัตว์เทพทั้งสี่เมื่อนำมาจัดเรียง เกิดเป็นโครงสร้างที่สมดุล และยังมีความหมายเชิงสัญญลักษณ์ของการคุ้มครองในพื้นที่นั้น ทั้งยังส่งเสริมอำนาจ และความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย
        ทุกที่ ที่มีเขาลักษณะของสี่สัตว์เทพดังภาพ จะให้ความหมายของความอุดมสมบูรณ์
 
 
ฮวงจุ้ยบ้าน, ฮวงจุ้ยคอนโด, ฮวงจุ้ยร้านค้า, ฮวงจุ้ยห้องนอน ,อาจารย์แอน
 
 
        ขวาที่เราเห็น คือ ภูเขารูปมังกร
            ซ้าย คือมังกร ที่กว้าง และถอยห่างมังกร
            ด้านหลังคือ แนวโค้งอ่อนโยน คือ เต่าดำ
           เนินเล็กๆด้านหน้า คือ หงส์แดง