ฮวงจุ้ยพื้นฐาน

 

หลักในการจัดสวน
22 ต.ค. 2559

 

มีสวนต้องมีน้ำ ขาดน้ำไม่ได้ น้ำเป็นตัวสร้างให้สวนมีปมเด่น แต่มีน้ำมากเกินไปไม่ได้
 
การคัดเลือกพันธุ์ไม้ ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ปรับเข้ากับธรรมชาติได้ดีและเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ถ้าเลือกพันธ์ุไม้ต่างถิ่น จะดูแตกต่าง ไม่กลมกลืนกับภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม ถ้าเลือกแบบนี้จะทำให้เราแปลกตลอด ไปไหนก็เป็นคนแปลก ความคิดเห็นตะแบง และพันธ์ุไม้ต่างถิ่นตายง่าย เหมาะกับคนที่ทำงานเป็นโปรเจคๆ ไป ถ้าพันธ์ุไม้ตายแล้วเราทิ้งเลยไม่เปลี่ยนใหม่ หมายถึงหมดโปรเจคนี้ ก็ไม่มีโปรเจคใหม่มาอีก
 
ถ้าเลือกไม้ใหญ่เกินไปมาปลูกจนข่มสวน ข่มภูมิประเทศ ข่มพื้นที่ไปหมดเลย ไม่ดี เหมือนไปอยู่ที่ไหน มีฟ้าผ่า มีคดีความ มีเรื่องกระทันหัน มีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอด
 
ไม้ใหญ่ มีดีตรงที่ช่วยบังมุมที่เสียๆได้
 
การเลือกไม้ยืนต้น ควรเลือกไม้ที่เขียวตลอดปี ไม่ควรเลือกไม้ผลัดใบเพราะเป็นสัญญลักษณ์ของความไม่ยั่งยืนของชีวิต
 
ถ้าเลือกต้นไม้ที่ดูแห้งๆ แข็งเกินไป จะทำให้เราเป็นคนแข็งเกินไป ธาตุทองแข็งเกินไป จะเกิดการแตกแยกตลอด
 
ถ้าเลือกพันธุ์ไม้ที่เลื้อยไปเลื้อยมา เป็นภาระต้องตัดตบแต่งตลอด เรามักจะวิ่งเข้าไปหาเรื่องแล้วแบกภาระ
 
การจัดวางต้นไม้ มีไม้เลื้อยก็ต้องมีไม้ยืนต้น มีไม้แข็งก็ต้องมีไม้อ่อน มีไม้ผลัดใบก็ต้องมีไม้เขียว เพื่อให้เกิดความสมดุลดูสวยงามทุกอย่างครบครัน
 
การปลูกต้นไม้ลงกระถาง ควรใช้กระถางที่ดูดี อย่าเป็นถุงดินที่มาจากร้านต้นไม้ จะดูเหมือนจัดสวนไม่เสร็จ การจัดบ้านจัดสวนไม่เสร็จก็เหมือนการค้าไม่เสร็จ เจรจาไม่เสร็จ ทำอะไรก็มีอุปสรรค สำเร็จได้ยาก
 
การจัดสวน ควรจัดให้เสร็จเร็วอย่าทิ้งนาน เหมือนบ้านบาดเจ็บ หยินจะเข้ามาแทนที่ จะมีการเจ็บป่วย มีอุปสรรคติดขัดไปหมด การต่อเติมบ้านที่ใช้เวลานาน สามารถใช้การจัดสวนมาช่วยได้
 
พริก หงอนไก่ห้ามวางตะวันออก
 
มะนาว ห้ามวางตะวันตก
 
 
ฮวงจุ้ยสวน, ฮวงจุ้ยกับการจัดสวน, ฮวงจุ้ยธุรกิจ, อาจารย์แอน