ฮวงจุ้ยพื้นฐาน

 

การตกแต่งตึกแถว
25 มี.ค. 2560

 

คำถาม : ขอคำแนะนำจากอาจารย์ในเรื่องการตกแต่งตึกแถวด้วยครับ ชั้นลอยสามารถตกแต่งเป็นอะไรได้บ้าง
ทำเป็นโต๊ะหมู่บูชาได้ไหมครับ
 
ตอบ : โต๊ะหมู่บูชาทำไม่ได้แน่นอนคะ โต๊ะหมู่บูชาควรจะอยู่ในชั้นบนสุดที่ไม่มีใครเหยียบ หรือถ้าจำเป็นจริงๆ อยู่ในชั้นที่ไม่สูงสุด ชั้นที่เหนือขึ้นไป ก็จะต้องวางตู้หรือวัตถุสิ่งของที่กันคนไม่ให้เข้าไปเหยียบหรือเดินผ่าน
 
ชั้นลอย ในทางฮวงจุ้ยไม่นับว่าเป็นชั้นลอย แต่นับว่าเป็นชั้น 2 ที่ขาดหายไปบางส่วน เป็นชั้น 2 ที่ไม่เต็ม ถ้าตึกแถวหลังอิงทิศใต้ ธาตุไฟ ชั้น 2 เป็นธาตุไฟ ไฟน้อย แสดงว่าความร่มเย็นเป็นสุขก็จะไม่มี
 
การจัดปรับแต่งอาคารพาณิชย์ก็ต้องเป็นหมวดหมู่เช่นเดียวกัน เช่นว่าชั้นนี้ทำงาน ก็ต้องทำงานทั้งชั้น ชั้นนี้สำหรับนอน พักผ่อน ชั้นนี้เป็นครัว ทานอาหาร เราต้องจัดเป็นสัดส่วนให้ได้ก่อน ส่วนชั้นลอย จะเหมาะในลักษณะที่ว่า ไม่ปักหลัก จึงไม่ควรเป็นห้องนอน
 
ในทางธาตุ 
 
ชั้นที่ 1 กับชั้นที่ 6 เป็นธาตุน้ำ 
ชั้นที่ 2 กับชั้นที่ 7 เป็นธาตุไฟ
ชั้นที่ 3 กับชั้นที่ 8 เป็นธาตุไม้
ชั้นที่ 4 กับชั้นที่ 9 เป็นธาตุทอง
ชั้นที่ 5 กับชั้นที่ 10 เป็นธาตุดิน
 
ทิศเหนือ เป็น ธาตุน้ำ
ทิศตะวันออก เป็นธาตุไม้ 
ทิศใต้ เป็นธาตุไฟ
ทิศตะวันตก เป็นธาตุทอง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นธาตุไม้
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นธาตุทอง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ/ตะวันตกเฉียงใต้ เป็นธาตดิน
 
ทีนี้ เรามาดูว่าหลังอิงไปทิศไหน ทิศนั้น ชั้นนั้นก็จะหมายถึงความร่มเย็นด้วย
 
ถ้าบ้านหลังอิงทิศเหนือ หมายถึงว่าชั้นที่ 1 กับชั้นที่ 6 เป็นชั้นร่มเย็นของเราเพราะเป็นธาตุเดียวกัน หมายความว่า ถ้าเราต้องการความร่มเย็นเป็นสุข เราต้องให้ความสำคัญกับชั้นที่ 1 และชั้นที่ 6
 
ถ้าเป็นธาตุไฟ คือชั้นที่ 2 ถ้าบ้านหลังอิงทิศใต้ ธาตุไฟ แล้วชั้น 2 เป็นชั้นลอย ชั้น 2 ขาดไปเกินครึ่งก็แสดงว่าความร่มเย็นเป็นสุขขาดหายไป ธาตุไฟ ขาดหายไป เราก็ต้องติดไฟเพิ่ม หรือเพิ่มธาตุไฟ
 
ถ้าหลังอิงทิศตะวันออก/ออกเฉียงใต้ เราก็ต้องให้ความสำคัญกับชั้นที่ 3 กับชั้นที่ 8 ธาตุไม้ คือความร่มเย็นเป็นสุข อย่าปล่อยให้ โล่ง ว่าง หรือรก หรือเป็นชั้นที่เอาของมากองไว้แล้วไม่เคยเหลียวแล ความร่มเย็นเป็นสุข ชีวิตครอบครัวก็มีปัญหา
 
ถ้าหลังอิงทิศตะวันตก/ตกเฉียงเหนือ แต่บ้านเรามี 2 ชั้น ก็จบไป ไม่เป็นไร ก็ไปเพิ่มวัตถุที่เป็นธาตุทอง ถ้าเรามีชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นธาตุทอง เราก็ต้องให้ความสำคัญกับชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นความร่มเย็นเป็นสุข ความสามารถในการหาทรัพย์สินเงินทอง
 
ถ้าหลังอิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ เราก็ต้องให้ความสำคัญกับชั้นที่ 5
 
เนื่องจากชั้นลอยเป็นชั้นที่ขาดหายไป จึงควรเป็นชั้นที่ผ่าน อาจจะเป็นชั้นที่ทานข้าวเช้า หรืออ่านหนังสือ เป็นชั้นหลักไม่ได้ ชั้นลอยก็คือ ลอย
 
ในกรณีที่ชั้นล่างเป็นออฟฟิต ใช้พื้นที่เต็มจนเราไม่มีที่นั่ง ตัวผู้บริหารจะไปนั่งชั้นลอย จะลอยไปลอยมาหรือเปล่า มันก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะจัดอย่างไร ไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นชั้นลอย และเป็นอาณาจักรของผู้บริหารคนเดียว แบบนี้ก็สามารถทำได้
 
มีคำถามว่าชั้นลอยสามารถเป็นที่นอนของคุณพ่อได้ไหม เพราะกลับดึก ไม่อยากขึ้นข้างบน ถ้าแบบนี้คุณพ่อจะไม่กลับเลย เพราะลอยไปลอยมาเหมือนอยู่บนแพ