บทความพิเศษ

 

“เถาจูกง” 陶朱公 เทพเจ้าแห่งการค้า ตอนที่ ๑/๑
13 เม.ย. 2559

 

ในช่วงเวลาที่ทุกคนอยากเริ่มทำการค้า สร้างกิจการส่วนตัว ต่างก็ต้องสรรหาหลักการต่างๆ เพื่อให้กิจการของตนเกิดความมั่งคั่งและมั่นคง นอกเหนือจากการเลือกสรรกิจการที่เหมาะกับตนแล้ว ยังต้องมีหลักในการทำการค้าให้ประสพผลสำเร็จด้วย

 

“เถาจูกง” (陶朱公) เป็นเทพแห่งการค้าที่ชาวจีนนับถือ เป็นผู้มีหลักการในการเสริมสร้างความมั่งคั่งให้แก่กิจการของตน โดยท่านมีประวัติดั้งเดิมของความเป็นที่ปรึกษาที่มีปัญญาอย่างยิ่งของแคว้นเหยว่ โดยนามเดิมคือ “ฟ่านหลี่” ใครที่อ่านหรือดูหนังประวัติศาสตร์เรื่อง ไซซี จะรู้จักฟ่านหลี่ดี หลังจากที่ฟ่านหลีช่วยอ๋องโกวเจี้ยนให้กลับมาครองแคว้นเหยว่ได้ดังเดิมแล้ว ก็ลาออกจากการเป็นเสนาบดี และได้พาไซซี ผู้เป็นภรรยา ย้ายภูมิลำเนาไปใช้ชีวิตเป็นพ่อค้า เปลี่ยนชื่อแซ่เป็น ซื่ออี๋จื่อผี โดยไม่ทิ้งเค้าความเป็นเสนาบดีที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ปัจจุบันน้อยคนนักที่จะจดจำได้ว่า เถาจูกง กับ ฟ่านหลี่ คือบุคคลคนเดียวกัน เถาจูกงเริ่มกิจการค้าโดยใช้หลักการของตน จนกลายเป็นพ่อค้าใหญ่มีชื่อในประวัติศาสตร์ และยังมีมรดกทางการค้าตกทอดมาถึงปัจจุบัน จนก่อเกิดคำว่า
 
“แขนเสื้อยาว รำร่ายงาม ทรัพย์มาก ค้าขายคล่อง”
 
แขนเสื้อยาว  คือ ความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความเชื่อถือปากต่อปาก
รำร่ายงาม  คือ พลิกแพลงค้าขายตามสถานการณ์ ลูกค้ามากมาย ติดตามไม่หมดสิ้น
ทรัพย์มาก  คือ ค้าขายไป สร้างกำไรและทุนทรัพย์ ลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
ค้าขายคล่อง  คือ ซื้อมาขายไป คล่องแคล่วไม่ขาดตอน
 
คำสอนของเถาจูกง มีรายละเอียดเป็นขั้นตอนถึง 12 ประการ จัดเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ที่ได้เคยถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกบนแผ่นไม้ไผ่ ปฏิบัติ และเผยแพร่สู่คนทั่วไปในเวลาต่อมา โดยเฉพาะในเทียนสิน ซูโจว หนิงโป หังโจว และกวางเจา นักธุรกิจในอดีตนับถือเถาจูกงราวกับเทพเจ้า ต่างก็ยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฎิบัติ และสืบทอดผ่านธุรกิจครอบครัว จากพ่อสู่ลูก รุ่นสู่รุ่น สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 

เถาจูกง, ฟ่านหลี่, ไซซี 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • ไซซี (ดวงประเทียบ)
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 58 บั้นปลายของหญิงงาม โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 57 เรื่องราวของหวังเจาจวิน โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 20 ไซซี และการล่มสลายของแคว้นอู๋ โดย อาจารย์แอน
  • เถาจูกง - ฟ่านหลี่ ตอนที่ ๒
  • เถาจูกง - ฟ่านหลี่ ตอนที่ ๑
  • “เถาจูกง” 陶朱公 เทพเจ้าแห่งการค้า ตอนที่ 10
  • “เถาจูกง” 陶朱公 เทพเจ้าแห่งการค้า ตอนที่ 9
  • “เถาจูกง” 陶朱公 เทพเจ้าแห่งการค้า ตอนที่ 8
  • “เถาจูกง” 陶朱公 เทพเจ้าแห่งการค้า ตอนที่ 7