บทความพิเศษ

 

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๑ – ดวงดาวที่แสดงถึงความสำเร็จ
20 ก.พ. 2561

 

ในสามก๊ก มีการพูดถึงผู้นำที่ดี มีคุณสมบัติอะไรบ้าง เป็นการเปรียบเทียบระหว่างโจโฉกับอ้วนเสี้ยว เพราะว่าอ้วนเสี้ยวนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำใน ๑๖ หัวเมือง ทั้งๆ ที่เป็นลูกนายพล มีความรู้ในด้านการทหาร รับราชการมานาน แต่ว่าโจโฉไต่เต้าจากขุนนางเล็กๆ จนกระทั่งเป็นผู้สำเร็จราชการ คุณสมบัติทั้งสองคนแตกต่างกัน
 
โจโฉ ค่อนข้างยังหนุ่ม มีกำลังกาย กำลังความคิดกล้าแข็ง เป็นช่วงที่เริ่มมีที่ปรึกษา ตอนที่เป็นผู้สำเร็จราชการ โจโฉคุยกับที่ปรึกษาว่า ถ้าต้องยกทัพไปปราบอ้วนเสี้ยว เกรงว่าจะสู้ไม่ได้ ซึ่ง กุยแก ที่ปรึกษา ก็พูดว่า ครั้งพระเจ้าฮั่นโกโจ(เล่าปัง) กับพระเจ้าฌ้อปาอ๋องทำศึกนั้น พระเจ้าฌ้อปาอ๋องมีกำลังทหารเป็นอันมาก เล่าปังทหารก็น้อยแต่ก็ชำนาญในกลศึก ยังสามารถเอาชนะได้ ก็เหมือนกับตอนนี้ เพราะว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำ
 
กุยแกยังพูดอีกว่า โจโฉมีคุณสมบัติของผู้มีชัยชนะอยู่ถึง ๑๐ ประการ ส่วนอ้วนเสี้ยวมีคุณสมบัติผู้แพ้ ๑๐ ประการ
 
คุณสมบัติของผู้มีชัยชนะ ๑๐ ประการได้แก่
 
๑. ไม่ถือตัว ถ้าจะทำการสิ่งใด ถึงมีผู้น้อยมาขัดว่าผิด ก็เห็นชอบด้วย คือหมายความว่า โจโฉไม่มองว่าใครมีปูมหลังเป็นอย่างไร แต่ดูที่สติปัญญา จะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่โจโฉฟังหมด ไม่ถือตัว เหตุการณ์ตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นในตอนที่ กวนอูอาสารบกับฮัวหยง โจโฉเป็นผู้อนุญาต เพราะมองเห็นหน่วยก้าน เป็นคุณลักษณะที่มองคนเป็น ฉะนั้นคนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำคนได้ จะต้องไม่มองเปลือกภายนอก ต้องมองคนให้ลึกซึ้งและไม่ถือตัว
 
๒. มีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อคนทั้งปวง จะทำการสิ่งใด ก็ถือรับสั่งพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมาณ คนทั้งหลายก็ยินดีด้วย คือไม่นอกรีตนอกรอย ทำตามในระเบียบวินัย
 
๓. จะว่ากล่าวสิ่งใดก็มีสิทธิ์ขาด แล้วก็มีความสง่างาม คนทั้งปวงก็ยำเกรง อันนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีดาวพุธดีมาก เป็นคนที่พูดจาเป็นที่น่าเชื่อถือ ไม่โลเล
 
๔. ใจสัตย์ซื่อ เลี้ยงทหารยุติธรรม ถึงญาติพี่น้องผิด ก็ว่าไปตามผิด ไม่เข้าข้าง มีความยุติธรรม
 
๕. คิดจะทำการสิ่งใด เห็นเป็นความชอบ ก็ต้องทำไปจนถึงความสำเร็จ ไม่นอกรีตนอกรอย ไม่โกหกใครไม่แต่งเรื่อง
 
๖. ถ้ารักผู้ใดก็รักด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่ได้ล่อลวงเพื่อประโยชน์ตน
 
๗. เลี้ยงคนอยู่ใกล้ อยู่ไกลก็ดี เลี้ยงเสมอกัน ไม่คำนึงถึงผู้อยู่ใกล้แล้วจะดีกว่า เห็นความดีของทุกคนหมด
 
๘. คิดการให้แน่นอน แล้วจึงทำการ คือคิดให้รอบคอบก่อน
 
๙. ทำการสิ่งใดก็ทำตามขนบธรรมเนียมโบราณ ไม่นอกรีตนอกประเพณี สมัยสามก๊ก เขาถือเหมือนกันว่า ถ้าทำนอกขนบธรรมเนียมโบราณแล้วจะอุบาทว์
 
๑๐. ชำนาญในกลสงคราม ถึงกำลังข้าศึกมากกว่าก็เอาชนะได้
 
ในขณะที่อ้วนเสี้ยวมีคุณสมบัติผู้แพ้ ๑๐ ประการคือตรงข้ามกับโจโฉ
 
๑. ถือตัว ไม่เอาความคิดผู้ใดเลย เอาตัวเองเป็นหลัก
 
๒. เป็นคนหยาบช้า ทำการโดยโอ้อวด ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน
 
๓. จะว่ากิจการสิ่งใด ไม่เด็ดขาด ลังเล ผิดคำพูดอยู่ตลอดเวลา ไม่มีสัจจะ จะทำการใหญ่ไม่ได้ เป็นผู้นำใครก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน
 
๔. เห็นแก่ญาติพี่น้องของตน มิได้ว่ากล่าวตามผิดและชอบ คือลูกหลานคนอื่นทำผิดเอาเต็มที่ ลูกหลานเราทำผิดชะลอไว้ก่อน
 
๕. กระทำสิ่งใด มักกลับเอาดีเป็นร้าย เอาร้ายเป็นดี ไม่เชื่อใจตัวเอง กลับไปกลับมา ไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดี ไม่วางตนให้ชอบ
 
๖. จะเลี้ยงผู้ใดไม่ปกติ ต่อหน้าว่ารัก ลับหลังกลับชัง
 
๗. มักรักคนใกล้ชิด ผู้ใดเหินห่างถึงเป็นคนสัตย์ซื่อก็ชัง คนอยู่ใกล้ชิดได้เปรียบ คนอยู่ไกลเสียเปรียบ
 
๘. จะทำการสิ่งใดเอาแต่อำเภอใจ ไม่ได้ทำตามอย่างธรรมเนียมโบราณ
 
๙. ฟังคำยุยง ข้อมูลผิดถูกไม่รู้ ฟังคนใกล้ชิดไว้ก่อน ไม่ดูข้อเท็จจริง ไม่มีสติปัญญาแยกแยะ
 
๑๐ มิได้รู้ในกลศึก ถูกหลอกล่อได้ตลอดเวลา โง่เขลาเบาปัญญา
 
คุณสมบัติของโจโฉ เท่ากับมี จันทร์ คุรุ สุริยา อยู่ในดวง จันทร์คือดาว ๒ คุรุคือดาว ๕ สุริยาคือดาว ๑ โหรโบราณท่านว่า ผู้ใดมีอาทิตย์ จันทร์ พฤหัส อยู่ในราศีทวาร ถือว่ามีจันทร์ คุรุ สุริยา แต่ว่าถ้ายิ่งรวมกันอยู่ในราศีเดียวกันยิ่งดี ถ้าหากว่าเราไม่มี แต่เราทำตัวเองให้มีคุณสมบัติที่กล่าวมา เท่ากับเรามีจันทร์ คุรุ สุริยา อยู่ในดวง คือเรามีดาว ๑ เป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีดาว ๒ ถือจารีตประเพณี มีความเป็นระเบียบวินัย ดาว ๕ ตั้งตนไว้ชอบ รักความยุติธรรม ไม่เกินหน้าผู้ใหญ่ โจโฉมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ในตัว ถึงแม้ว่าจะไม่มีอยู่ในดวง ก็สามารถเป็นผู้สำเร็จราชการได้อย่างรวดเร็ว แต่ว่าอ้วนเสี้ยวไม่มี สุดท้ายบั้นปลายก็ล่มจมหมดทั้งตระกูล
 
ลิโป้เป็นดาวเกตุ ขึ้นๆ ลงๆ เป็นธาตุลม วูบวาบเหมือนผีพุ่งใต้ ลิโป้ขาดคุณสมบัติของจันทร์ คุรุ สุริยา แต่โจโฉมี ซึ่งเป็นดาวศุภเคราะห์สามดวงย่อมเอาชนะดาวเกตุได้ ลิโป้จึงไม่สามารถเอาชนะใครได้เลย เพราะว่าหลังจากที่แพ้แล้ว ต้องร่อนเร่มาขออยู่กับเล่าปี่ แต่เตียวหุยก็เกลียดชังเพราะเห็นว่าลิโป้เป็นลูกไอ้สามพ่อ พฤติกรรมก็แปลกกว่าคนอื่นทั้งปวง ก็เลยท้ารบ แต่เล่าปี่ก็ช่วยเหลือลิโป้ไว้เพราะว่าไม่มีใครเอาแล้ว ถ้าหากลิโป้มีที่ปรึกษาดี แล้วมองตัวเองว่ามีดาวเกตุ เก่งแต่ไม่เข้าที แล้วเปลี่ยนนิสัยให้เป็นจันทร์ คุรุ สุริยา บางทีประวัติศาสตร์สามก๊กตอนนี้อาจจะพลิกก็ได้ 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๓๕/๓ - กังตั๋งรบกับโจโฉ
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๔/๓ - อิทธิพลดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เดินคู่กัน
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๔/๑ - อิทธิพลดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เดินคู่กัน
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๒/๕ – วิเคราะห์ดาว ๑ ๔ ๖
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๐/๑ - วิเคราะห์ดวงดาว
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 107 ชะตากรรมของอ้วนสุด โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 83 ความล้มเหลวของอ้วนเสี้ยว โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 59 นโยบายการปกครองประเทศของราชวงศ์ฮั่น โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 57 เรื่องราวของหวังเจาจวิน โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 56 ความขัดแย้งของตระกูลหลิวกับตระกูลอวี่ โดย อาจารย์แอน