บทความพิเศษ

 

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๓๒/๒ – วิเคราะห์ดวงดาว
20 มี.ค. 2561

 

โลซกดีใจพาขงเบ้งลงเรือมาถึงกังตั๋ง  โลซกทราบว่าโจโฉมีหนังสือมาชวนซุนกวนร่วมปราบเล่าปี่ให้ราบคาบ แล้วจะยกอาณาจักรเกงจิ๋วให้กึ่งหนึ่ง  ที่ปรึกษาทั้งปวงก็มีเตียวเจียวเป็นหัวหน้า  ให้เห็นควรเข้ากับโจโฉ แล้วชี้แจ้งว่า  โจโฉมีกำลังถึงร้อยหมื่น  แล้วถึงเมืองกังตั๋งมีแม่น้ำมีแม่น้ำแยงซีเกียงขวางกั้นอยู่  แต่โจโฉได้ทหารเมืองเกงจิ๋วซึ่งชำนาญเรือร่วมรบอยู่ด้วย ไฉนเมืองกังตั๋งจะต้านทานทัพโจโฉได้
 
ทหารเมืองเกงจิ๋วที่ชำนาญการรบทางเรือ คือเตียนอุ๋ยกับซัวมอนั่นเอง  ซึ่งโจโฉหลอกใช้  ทุกคนก็เลยกลัวกันหมด  ซุนกวนฟังที่ปรึกษาก็ไม่เห็นพ้องด้วย  ซุนกวนก่อร่างสร้างตัวมาดีๆ แล้วจะมายกกังตั๋งให้โจโฉคงไม่ใช่  พูดง่ายๆ ถ้าประนีประนอมกับโจโฉ อาจจะต้องตกเป็นเมืองขึ้นของโจโฉเสียเปล่า  ขอเวลาคิดก่อน 
 
โลซกทราบเรื่องก็เข้าไปพบซุนกวนสองต่อสอง  ก็บอกว่า ซึ่งบรรดาที่ปรึกษาเสนอแนะให้ยอมแพ้กับโจโฉนั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าหมิ่นเกียรติของท่าน  คนขี้ขลาดตาขาวอาจยอมแพ้ได้  แต่ท่านไม่ใช่คนอย่างนั้น  คือใจโลซกโอนเอียงไปทางขงเบ้ง  แล้วแถมไปเชิญมา  เพราะฉะนั้นย่อมไม่เห็นด้วยที่ซุนกวนจะไปยอมแพ้โจโฉ 
 
ซุนกวนเห็นว่ามีที่ปรีกษาอยู่คนหนึ่งเห็นด้วยกับตัวก็ดีใจ  ถามเพราะเหตุใดท่านจึงมีความเห็นต่างกับคนอื่น  โลซกก็ตอบว่า  ถ้าคนอย่างข้าพเจ้าก้มหัวยอมแพ้แก่โจโฉ  อย่างกรุณาเขาก็ปลดออกจากราชการกลับไปอยู่บ้าน แต่คนอย่างท่านนั้น  ท่านจะไปไหนได้  อย่างกรุณาเขาก็ตั้งให้เป็นพระยา มีรถใช้คันหนึ่ง  ม้าขี่ตัวหนึ่ง  จะมีบ่าวไพร่ตามหลังก็เพียงสี่คน  จะเป็นเหมือนท่านเป็นอิสระแก่ตัวอย่างนี้หรือ  นี่เข้าใจพูดเพราะรู้นิสัยซุนกวน  ที่ปรึกษาทั้งหลายที่นั่งอยู่บนกองเงินกองทองไม่ลำบาก  ถึงอย่างไรเขาก็ต้องเลี้ยงไว้  ท่านไม่ควรจะฟังเสียง  จงตัดใจเอาชนะใจโจโฉเถิด  ซุนกวรก็ถอนใจใหญ่เลย  ท่านพูดตรงใจ พวกนั้นดีแต่พูดๆ แล้วก็ยอมแพ้ ไม่มีใครคิดสู้เลยสักคน  ความเห็นของท่านตรงกับข้าพเจ้า แต่ว่าโจโฉนั้นมีกำลังมหาศาล  ยิ่งกว่ากองทัพของอ้วนเสี้ยวด้วยซ้ำไป  ซ้ำเวลานี้ยังยึดเกงจิ๋วได้อีก  ข้าพเจ้าเกรงว่าจะสู้โจโฉไม่ได้อย่างที่พวกนั้นพูดไว้จริงๆ 
 
โลซกจึงพูดกับข้าพเจ้าได้พาขงเบ้งมา ถ้าหากท่านได้สนทนากับขงเบ้งแล้ว  อาจจะได้อะไรดีๆ ช่วยท่านได้มากทีเดียว ซุนกวนดีใจมาก บอกว่าอาจารย์ฮกหลงมาที่นี่จริงๆหรือ  โลซกก็ตอบว่ามาจริงๆ เวลานี้พักอยู่ที่เรือนรับรอง  ซุนกวนไม่ทันคิดว่านั้นคือการเป็นแผนที่เล่าปี่ให้มาประสานกับซุนกวน  ซุนกวนอยากได้ที่ปรึกษาอยู่แล้ว  ก็คิดว่าจะได้ขงเบ้งมาช่วยกัน  ซุนกวนก็บอกว่าเวลานี้จวนจะค่ำแล้วนะ  พรุ่งนี้เช้าค่อยพาอาจารย์ฮกหลงไปพบกับบรรดาที่ปรึกษาของข้าพเจ้าในที่ประชุม  แล้วจะได้อภิปรายถึงเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด  โลซกดีใจลาซุนกวนมาหาขงเบ้ง  นัดหมายแล้วก็บอกขงเบ้งว่า  เมื่อท่านเข้าพบซุนกวนพรุ่งนี้ ขออย่าพูดถึงกำลังอันมหาศาลของกองทัพโจโฉ  หาไม่แล้วก็จะเกิดเสียขวัญกันขึ้น  ขงเบ้งก็ยิ้ม  บอกว่าท่านอย่าวิตกไปเลย  ข้าพเจ้าจะดูทีท่าให้เหมาะเจาะ  ระวังไม่ให้ได้เสียผลเป็นอันขาด  
 
ข้อความตอนต่อไปนี้เป็นข้อความที่ค่อนข้างสำคัญในประวัติศาสตร์  เพราะเป็นการตัดสินใจของแคว้นกังตั๋งว่าจะเข้าร่วมกับใครดี  เรียกว่าขงเบ้งมาคนเดียว  แล้วก็ใช้ลิ้นน้อยนี่แหละ พูดโน้มน้าวจิตใจให้กังตั๋งเข้ากับเล่าปี่ ซึ่งตอนนั้นมีทหารน้อยมาก  แต่โจโฉกำลังมหาศาล อันนี้เป็นลักษณะในความเข้มแข็งในการพูด  ฉะนั้นบุคคลที่มีดาว ๔ ร่วมกับ ๕ หรือว่ามีความสัมพันธ์กับดาว ๗ เท่านั้น  ถึงจะทำการได้สำเร็จ  ประกอบกับมี จันทร์ ครุ สุริยา คือความกล้าหาญ  ความซึ่อสัตย์  นะเมตตา  หลายอย่างอยู่ในตัว เป็นคนที่โดดเด่นไม่ใช่คนธรรมดา จริงๆ แล้ว ที่ปรึกษาทุกคนอยากจะพบขงเบ้งทั้งหมด  เพราะว่ากิตติศักดิ์ของขงเบ้งเอาชนะครั้งแรก  ที่มารบกับโจโฉก็เอาชนะแฮหัวตุ้น  ครั้งที่สองเผาทหารที่เมืองอ้วนเสี้ยว ๒ ครั้งที่ชนะเป็นที่เลื่องลือ  ที่ปรึกษาทุกคนก็อยากจะพบ
 
ลักษณะของเป็นนักการฑูต  อาจารย์บอกว่าดาว ๔ ๕ ๗ ต้องถึงกัน  ดาว ๙ คือความสามารถในการคาดการณ์  บางคนไปดูดาวที่นวางค์จักร ไม่เฉพาะในราศีจักร ในนวางค์จักรดาวมาอยู่ร่วมกัน  ก็จะมีผล แต่ว่าจะมีผลหลังจากที่ได้ผ่านอุปสรรคมาขั้นตอนหนึ่งถึงจะได้ผลในขั้นตอนนี้ 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๑๙/๔ - จูล่ง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๓๖/๑ - การชิงไหวพริบจิวยี่กับขงเบ้ง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๖๔ - เตียวหุย
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๖๒/๒ - กังตั๋งกับเสฉวนเป็นพันธมิตรกัน
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๖๒/๑ - กังตั๋งกับเสฉวนเป็นพันธมิตรกัน
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๖๐/๑ - เล่าปี่สิ้นบุญ
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๖๐/๒ - เล่าปี่สิ้นบุญ
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๕๙ - ตั้งลกซุนเป็นแม่ทัพ
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๕๘/๒ - เล่าปี่ไปตีกังตั๋ง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๕๘/๑ - เล่าปี่ไปตีกังตั๋ง