บทความพิเศษ

 

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๔๘/๒ - เข้าตีเสฉวน
14 ส.ค. 2561

 

ครั้นกองทัพเล่าปี่ออกไปพ้นเมืองโปยเสียแล้ว บรรดานายทหารเสฉวนทั้งหลายก็เข้าพบเล่าเจี้ยง ขอให้สั่งการรักษาด่านทั้งปวงให้เข้มแข็งมั่นคง ไม่ให้เล่าปี่กลับมายึดเอาไปอีก เล่าเจี้ยงตอนนั้น เห็นว่าถ้าขัดอีก คงต้องทะเลาะกับนายทหารทั้งหลาย เกิดเรื่องวุ่นวายแน่ ก็สั่งให้เอียวหวยกับโกภายคุมทหารไปรักษาด่านโปยซิก๋วน คอยขัดตาทัพไว้มิให้เล่าปี่กลับเข้ามาได้ แล้วเล่าเจี้ยงยกทัพกลับเสฉวนเตรียมการต่อสู้ป้องกันเล่าปี่

 

ตอนนี้เล่าปี่ยังไม่ถึงเสฉวน แผนที่ที่เตียวสงมอบให้ เล่าปี่ก็ไม่ได้เอาออกมาใช้ ทั้งหมดเกิดเรื่องอยู่ที่หน้าด่าน ไม่ว่าด่านแฮบังก๋วนที่อยู่หน้าที่สุด ถอยออกมาก็จะเป็นด่านโปยซิก๋วนอีกด่านหนึ่ง ถึงจะเป็นเมืองโปยเสียที่ออกมาพบกัน ก็แค่ปากทางเท่านั้นเอง

 

ฝ่ายเล่าปี่ยกทัพมาถึงด่านแฮบังก๋วน ไม่เห็นเตียวล่อยกทัพมาตามข่าว ก็เลยตั้งมั่นรักษาด่านอย่างกวดขัน แถมตั้งหน้าทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขอีก ก็เลยเป็นที่รักของชาวแฮบังก๋วนโดยทั่วไป

 

วันหนึ่ง เล่าปี่ได้รับรายงานจากขงเบ้งว่า ซุนฮูหยินผู้ภรรยากลับไปเมืองกังตั๋งแล้ว  ซุนฮูหยินกลับไปเพราะถูกซุนกวนส่งข่าวลวงว่ามารดาเจ็บหนัก ตอนนั้นโจโฉได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาแล้ว กําลังยกทัพมารบพุ่งกับซุนกวนที่ตําบลยี่สู เล่าปี่ก็ปรึกษากับบังทองว่า โจโฉชนะซุนกวนคงมาตีเกงจิ๋วแน่ หรือไม่ถ้าซุนกวนชนะโจโฉก็ต้อง มาตีเกงจิ๋วเหมือนกัน คือใครชนะก็ต้องมาตีเกงจิ๋วหรือเสฉวน ถึงจะยึดได้จีนทั้งหมด

 

บังทองบอกว่า ไม่ต้องห่วงข้อนั้น ตราบใดที่ขงเบ้งยังอยู่เกงจิ๋ว ขอให้เย็นใจเถิดว่าซุนกวนไม่กล้าแตะต้องเกงจิ๋ว แต่ว่าควรจะดูใจเล่าเจี้ยง ข้าพจ้าเห็นว่าท่านควรมีจดหมายถึงเล่าเจี้ยงว่า ท่านจะเลิกทัพกลับเกงจิ๋ว เพราะว่าซุนกวนร้องขอความช่วยเหลือให้ไปปราบโจโฉ ก็ขอให้ท่านแจ้งกับเล่าเจี้ยงด้วยว่า ภัยรุกรานที่มาจากเตียวล่อนั้นหมดสิ้นไปแล้ว ไม่ต้องวิตกอะไร พร้อมกันนั้น ท่านควรจะร้องขอกําลังจากเล่าเจี้ยง ๓-๔ หมื่นและขอเสบียงอาหารด้วย เล่าเจี้ยงก็ขัดไม่ได้ เมื่อเราได้ทหารกับเสบียงอาหารมาเพิ่มเติม จะคิดอ่านอย่างไรก็จะคล่องตัว

 

เล่าปี่เห็นด้วย จึงส่งจดหมายถึงเล่าเจี้ยงตามคําของบังทอง ม้าเร็วนําจดหมายมาถึงด่านโปยซิก๋วน เอียวหวยรู้เรื่องเข้า จึงเอาจดหมายมาส่งให้เล่าเจี้ยงที่เสฉวนด้วยตนเอง เล่าเจี้ยงอ่านจดหมายแล้วก็ถามเอียวหวยว่า เหตุใดท่านจึงทิ้งหน้าที่เข้ามาโดยไม่มีคําสั่ง เอียวหวยชี้แจงว่า ข้าพเจ้าเข้ามาครั้งนี้ เหตุด้วยจดหมายของเล่าปี่ฉบับนี้แหละ เวลานี้เล่าปี่กําลังเป็นที่นิยมรักใคร่ของชาวแฮบังก๋วนทุกคน ท่านไม่ควรให้เสบียงอาหารแก่เล่าปี่เป็นอันขาด เพราะจะทําให้เล่าปี่มีกําลังอํานาจที่จะเข่นฆ่าเรายิ่งขึ้น เสมือนหนึ่งเอาน้ํามันไปเติมลงในไฟนั่นเทียว

 

เล่าเจี้ยงจึงว่า เล่าปี่เป็นพี่ของข้าพเจ้า ก็ต้องให้ความช่วยเหลือเป็นธรรมดา แต่ตอนนั้น บรรดานายทหารทั้งหมดต่างพากันร้องคัดค้านที่จะส่งทหารและเสบียงให้กับเล่าปี่ เล่าเจี้ยงไม่รู้จะทําอย่างไร จึงจัดส่งไปให้เล่าปี่พอเป็นพิธี คือให้ทหารสูงอายุไป ๔,๐๐๐ คนจากที่ขอมา ๔ หมื่นคน ให้ข้าวไปอีก ๑,๐๐๐ ถัง แล้วสั่งให้เอียวหวยเพิ่มกําลังรักษาด่านโปยซิก๋วนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

เล่าปี่พอเห็นทหารกับเสบียงเพียงเล็กน้อย โกรธมาก เลยฉีกจดหมายของเล่าเจี้ยงที่ส่งมาต่อหน้าผู้แทน แล้วบอกว่า ข้าอุตส่าห์มาช่วยเหลือป้องกันประเทศ นี่หรือความชอบที่พวกเจ้าให้ข้า พวกเจ้าขี้เหนียวขี้ตืดกันอย่างนี้ จะให้ข้ามีแก่ใจที่จะรับใช้พวกเจ้าได้อย่างไร ผู้แทนของเล่าเจี้ยงเห็นท่าไม่ดี รีบลากลับมารายงานให้เล่าเจี้ยงทราบ

 

บังทองก็บอก ตอนแรก ท่านทําตนเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมทุกประการ แต่บัดนี้ ความรักใคร่นับถือกันระหว่างท่านกับเล่าเจี้ยงก็สิ้นสุดลงแล้ว เพราะว่าท่านฉีกจดหมายของเล่าเจี้ยงให้ผู้แทนของเขาเห็น เล่าปี่ก็ว่า เมื่อการกลับเป็นเช่นนี้แล้ว ควรจะทําอย่างไรต่อไป

 

บุคคลที่มีดาว ๑ ๔ ๖ อยู่ด้วยกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มองการไกล อ่อนน้อมถ่อมตน แต่มีข้อเสียตรงที่ใจอ่อน เมื่อใจอ่อนแล้วก็จะทำให้เป็นคนที่อ่อนไหวง่าย โกรธง่าย  อย่างเล่าปี่ตอนแรกก็ดี แต่ว่าเป็นดีที่ปราศจากหลักยึดเหนี่ยว เมื่อปราศจากหลักยึดเหนี่ยวแล้ว ๑ ๔ ๖ ตัวนี้ก็กลายเป็นความรวนเรแปรป่วน คือดาวพุธแสดงผล ศุกร์คือความอ่อนไหว ส่วนดาวอาทิตย์คือความถือเนื้อถือตน เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน คือได้มาน้อย ไม่พอใจ เกิดใจรวนเรขึ้นมา ก็คือดาวพุธ ดาวศุกร์ คือความอ่อนไหว ทําให้เล่าปี่เปลี่ยนความคิดเห็นไป เกิดความโกรธ

 

บังทองก็เลยตอบไปว่า ข้าพเจ้าขอเสนอแผนการให้ท่านเลือก ๓ แผน

 

แผนที่ ๑ ที่ดีที่สุดคือ ยกทัพลัดเข้าตีเสฉวนทันที

 

แผนที่ ๒ จับเอียวหวยกับโกภายฆ่าให้ได้เสียก่อน นายทหารทั้งสองคนนี้ มีฝีมือยิ่งกว่านายทหารอื่นในกองทัพเสฉวน ให้ท่านมีจดหมายแจ้งไปให้เล่าเจี้ยงทราบว่าท่านจะกลับเกงจิ๋ว นายทหารทั้งสองคงออกมาส่งท่าน ให้จับฆ่าเสียจะได้ยึดด่านโปยซิก๋วนได้สะดวก จากนั้นค่อยยึดเสฉวน

 

แผนที่ ๓ ยกทัพกลับเกงจิ๋วเสียก่อน เตรียมการพรักพร้อมดี แล้วค่อยยกกลับมาตีเสฉวนในภายหลัง

 

แต่ต้องคิดโดยด่วน ชักช้าจะมีภัย

 

เล่าปี่กล่าวว่า แผนข้อที่ ๑ ค่อนข้างฉกรรจ์เกินไป ยกทัพไปตีทันที แผนที่ ๓ ก็เนือยไป ก็เลือกแผนที่ ๒ ยังไงก็ไปยึดด่านโปยซิก๋วนไว้ก่อนดีกว่า ค่อยกลับไปที่เสฉวน เลยมีจดหมายลาเล่าเจี้ยงส่งไปเมืองเสฉวน แล้วเคลื่อนทัพไปประชิดด่านโปยซิก๋วน ในเวลาเดียวกันแจ้งให้เอียวหวยกับโกภายทราบว่าจะกลับเมืองเกงจิ๋ว