ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

โหราศาสตร์แนะแนว ตอนที่ ๒๐ - ภพสหัชชะ (ต่อ)
26 เม.ย. 2560

 

การไปมาหาสู่กัน หรือมีคนมาหา ก็สามารถตรวจสอบจากภพสหัชชะได้เช่นเดียวกัน เช่น หากมีดาวชุมนุมเล็ง ภพสหัชชะ อย่างนี้ มีคนไปมาหาสู่ ต้องพบปะคนมากระยะหนึ่ง หรือเช็คดาว ๒ ถ้าเข้าสู่ภพสหัชชะ อย่างนี้มีคนมาหาแน่นอน ดาวศุภเคราะห์ชุมนุมในภพสหัชชะก็ดี เล็งก็ดี ยังมีความหมายในทางที่ดี คือ จะมีคนนำของกำนัลมาให้ด้วย หรือจะมีการตกแต่งบ้านเรือน

 

ตรงกันข้าม หากมีดาวบาปเคราะห์ ย่อมส่งผลตรงกันข้าม คือจะถูกระรานจากเพื่อนบ้าน หรือมีเหตุโยกย้าย อยู่ไม่ติดที่ หรือมีข่าวร้ายมากกว่าข่าวดี มีเรื่องยุ่งๆ ในครอบครัว

 

ถ้าดาวเจ้าเรือนภพที่สาม โคจรเข้าทับลัคนาร่วมกับศุภเคราะห์ใหญ่ จะมีโชคดี ได้รับความสำเร็จในหมู่เพื่อนฝูง และสำเร็จในหน้าที่การงาน

 

แต่ถ้าดาวบาปเคราะห์โคจรเข้าเรือนที่สาม ยิ่งมาชุมนุมในลักษณะ กุม หรือเล็ง จะส่งผลให้ข้าวของแตกหักเสียหาย สูญเสียของรัก มีเรื่องร้อนใจ เพื่อนบ้านนำความทุกข์มาให้

 

ดาว ๘ โคจรเข้าภพที่สาม ช่วงนี้จะลุ่มหลงมัวเมาได้ง่าย จะมีบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจเข้ามาพัวพัน หรือได้รับการดูหมิ่น รวมทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วย

 

ดาว ๑ หรือดาว ๓ จรมาอยู่ที่ภพสหัชชะ ต้องระวังคดีความ และระวังสุขภาพ

 

ดาวเนปจูนอยู่ในภพที่สาม จะอยู่ไม่ติดที่ ชีวิตจะยุ่งเหยิงกับการสมาคม ยุ่งเกี่ยวกับการชุมชน และการเดินทางเป็นประจำ

 

ภพที่สาม ยังเกี่ยวพันกับพี่น้อง รวมทั้งภพกดุมพะด้วย นับง่ายๆ ว่า มีดาวอยู่กี่ดวงที่ชุมนุมอยู่ในภพสหัชชะ จะบอกจำนวนพี่น้อง และในภพกดุมพะที่มีดาวองศาไม่ห่างกันเกิน ๑๐ องศา จะบอกจำนวนพี่น้องร่วมกับภพสหัชชะด้วย

 

ดาวที่ชุมนุมอยู่ และดาวเจ้าเรือนภพสหัชชะ ไปสถิตอยู่ที่ใด ก็จะบอกลักษณะของพี่น้องของเรา หรือของเจ้าชาตาได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้ ตามตำราโบราณ จะนับเพียงแค่ดาว ๘ ดวง จะไม่นับรวมดาว ๙ ดาว ๐ ดาวเนปจูนและดาวพลูโต

 

แต่ในศาสตร์พิชัยสงคราม จะนับรวม แต่จะมีความหมายไปในทางที่ผิดแปลกแตกต่างกับพี่น้องคนอื่นๆ แต่ให้ดูองศาของดวงดาวจากภพกดุมพะด้วย ถ้าองศาใกล้กันจึงจะนับรวม ถ้าองศาต่างกันนั้นไม่นับรวม

 

อย่างไรก็ตาม ใครมีดาวบาปเคราะห์อยู่ในภพที่สาม ในปกรณ์การทำนายอย่างลึกซึ้ง จะดูความลำบากของการดำเนินชีวิตของบุคคลคนนั้นด้วย

 

เพราะถือว่าภพที่สามนั้น เป็นภพที่มีอิทธิพลกับเจ้าชาตาเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อย่าลืมว่า นี้คือภพที่เราเรียกว่า "โยค"  นั่นเอง จึงมีผลถึงเรื่องอุปสรรคในการดำเนินชีวิตด้วย ซึ่งถ้าเป็นบาปเคราะห์ ถือว่าเรามีศัตรูคอยเบียนบ่อนชาตา ไม่ให้ราบรื่นเท่าที่ควร แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดาวบาปเคราะห์ที่เป็นดาวลอย อยู่ในภพที่สาม โคจรเข้าภพอริ มรณะ วินาศ ช่วงนั้นกลับเป็นโอกาสดี ที่จะราบรื่นอยู่ช่วงหนึ่ง