ฮวงจุ้ยพื้นฐาน

 

เคล็ดการต่อเติมและตกแต่งบ้าน ตอนที่ ๒
22 ต.ค. 2559

 

ข้อที่สองที่ต้องระวังคือ ชะตาราศีของบุคคลคนนั้น สมมติว่าเราเป็นคนธาตุดินเยอะมาก เราต่อเติมทางด้านทิศธาตุดิน คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศที่อยู่ตรงกันข้ามก็จะหายไป เราก็จะมีปัญหากับคนในทิศนั้น อย่างกรณีนี้ ทิศที่ตรงกันข้ามคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหมายถึงชายเล็ก หากในบ้านมีชายเล็ก เราก็จะทะเลาะกับชายเล็กตลอด หรือ ถ้าเป็นลูกก็หนีออกจากบ้านเพราะว่าดินของเรามีมากเกินไป อันนี้ข้อที่หนึ่ง
 
จะบอกเพิ่มว่า
 
ทิศเหนือ คือ ชายกลาง อายุตั้งแต่ ๑๕ – ๓๕ ปี 
 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ชายเล็กหรือเด็กเล็ก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี
 
ทิศตะวันออก คือ ชายใหญ่ อายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป 
 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือ หญิงใหญ่ อายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป
 
ทิศใต้ คือ หญิงกลาง อายุตั้งแต่ ๑๕ – ๓๕ ปี
 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ ทิศแม่ 
 
ทิศตะวันตก คือ ทิศเด็กเล็กที่เป็นหญิง อายุไม่เกิน ๑๕ปี
 
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ ทิศพ่อ
 
การต่อเติมที่ขาดความสมดุล จะกระทบกระเทือนถึงบุคคลประจำทิศที่เอ่ยมา
 
ข้อที่สอง ทำให้เราดื้อมากกว่าเดิมเป็น ๒ - ๓ เท่า จนไม่ฟังใครเลยและก่อให้เกิดผลเสียหาย อันนี้เกี่ยวกับโชคชะตาในเรื่องของธาตุ เช่นถ้าเราเป็นคนมีธาตุดินเยอะ ไปต่อเติมทิศธาตุดิน ก็ดื้อเป็นเรื่องเลยแหละ อันนี้เป็นหลักวิชา ถ้าจะให้ดี สอบถามอาจารย์แอนก่อนต่อเติม เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
 
เรื่องดวงก็มีอีก เราอาจจะไปต่อเติมในทิศที่เป็นเรียกว่า ทิศแป่ ซึ่งหมายถึง อ่อนแอ เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเดินทางไกล ทิศซี้ หมายถึงตายของเรา ทิศเจ๊าะ หมายถึงสูญสิ้น ส่วน ทิศซวยความหมายก็ตรงตัว ก็แย่ไปเลย อันนี้ก็ต้องตรวจก่อนเหมือนกัน เพราะเพียงแต่ถ้าเราเกิดไปต่อเติมเล็กๆน้อยๆในตำแหน่งสูญสิ้นของเรา ยังถือว่าไม่เป็นไรสำหรับตำแหน่งเหล่านี้ แต่ถ้าอยู่ดีๆ ไปต่อเติมขนาดใหญในทิศซวยของเรา หรือบังเอิญไปทำทิศเจ๊าะ เราก็จะสูญสิ้นไปทีละอย่างๆ อย่างนี้เป็นต้น
 
ดังนั้น การต่อเติมก็ต้องดูด้วยว่าเป็นการต่อเติมที่ใหญ่เกินไปหรือเปล่า ถ้าจะให้ดี ถ้าจะต้องต่อเติมทิศนั้นจริงๆ มาถามวิธีแก้จากซินแซดีกว่า ส่วนมากซินแซจะใช้ทิศหมอช่วย คือ หมอเป็นตัวฟื้นฟูทุกอย่าง ทิศหมอนี้อาจจะไม่ได้ทำให้ดีขึ้นหรือว่าเลวลง แค่ทำให้เสมอตัว ไม่ทำให้ทิศที่ร้ายเด่นขึ้นมาเท่านั้น