บทความพิเศษ

 

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๓๗/๓ - ขงเบ้งยืมลูกเกาทัณฑ์
29 พ.ค. 2561

 

โลซกไปรายงานให้จิวยี่ทราบ จิวยี่ก็ตกตะลึงแล้วก็ถอนใจใหญ่ พูดว่าขงเบ้งมีปรีชาสามารถยิ่งกว่าข้าพเจ้า กลยุทธของเขาเหนือกว่าธรรมดา ขงเบ้งเหนือกว่าคนธรรมดาตรงที่รู้ดวงดาว แล้วกลยุทธ์อันนี้ ซุนเกี๋ยนเคยใช้มาก่อน จะต้องรอบรู้พื้นที่ รอบรู้ว่าดวงดาวช่วงไหน จังหวะไหน จึงจะสามารถใช้กลยุทธ์อันนี้ได้ 
 
ครั้นขนลูกเกาทัณฑ์หมดแล้ว ขงเบ้งก็เข้าไปหาจิวยี่ จิวยี่ก็ต้องสรรเสริญด้วยความจริงใจว่า สติปัญญาของท่านหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ ขงเบ้งก็ถ่อมตัวว่า กลอุบายเพียงเท่านี้จะถือว่าเป็นเลิศยังมิได้ จิวยี่จึงเรียกสุราอาหารมาเลี้ยงขงเบ้งเป็นเกียรติ แล้วว่า เมื่อวานข้าพเจ้าได้รับบัญชาจากซุนกวนเร่งให้ตีโจโฉ ข้าพเจ้ายังมิได้วางแผนการเอาไว้ว่า จะเข้าตีอย่างไร ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด ขงเบ้งจึงว่า ข้าพเจ้ามีสติปัญญาอันน้อยนิด จะวางแผนการอันใหญ่โตเช่นนี้ เกรงจะไม่ถูกใจท่านก็เป็นได้ 
 
จิวยี่กล่าวว่า ได้เห็นฐานทัพของโจโฉแล้ว ดูใหญ่โตเข้มแข็งมาก จะเข้าตีซึ่งๆ หน้าคงจะไม่ได้ ข้าพเจ้านึกวางแผนโจมตีไว้ในใจอย่างหนึ่ง แต่ไม่แน่ใจว่าจะดีหรือไม่ ก็ขอให้ท่านอาจารย์ชี้ขาด ขงเบ้งจึงบอกว่า ท่านอย่าเพิ่งบอกข้าพเจ้าว่าแผนการของท่านนั้นเป็นอย่างไร เราจงมาเขียนแผนนั้นลงบนฝ่ามือแล้วแบออกพร้อมๆ กัน ดูทีหรือว่าใจของเราจะตรงกันหรือไม่ 
 
จิวยี่เห็นด้วย ให้ทหารเอาหมึกกับพู่กันมา จิวยี่เขียนก่อนแล้วกํามือไว้ ขงเบ้งรับมาเขียนแล้วกํามือไว้ พอจิวยี่พยักหน้า ต่างคนต่างก็แบฝ่ามือกันดู แล้วทั้งสองก็หัวเราะออกมา ทั้งสองเขียนตรงกันว่า ”ไฟ” จะเอาชนะด้วยไฟ จิวยี่ก็บอกว่า บัดนี้ เราเห็นตรงกันแล้วว่าจะใช้ไฟเผาทัพโจโฉ ขอให้ท่านจงอย่าแพร่งพรายเรื่องนี้ออกไปให้เสียการเป็นอันขาด ขงเบ้งตอบว่า เราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้ว จะพูดอะไรพล่อยๆ ได้หรือ ความจริงโจโฉแตกทัพเพราะไฟมาแล้ว ๒ ครั้ง แล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าโจโฉคงไม่หลาบจําอีกเป็นครั้งที่ ๓ แล้วโจโฉก็ไม่ทราบว่าตัวเองแพ้ไฟ โจโฉ ลัคนาราศีธาตุน้ำ แพ้ไฟ ขอให้ท่านเร่งดําเนินการโจมตีโดยด่วน เสร็จแล้วขงเบ้งก็ลากลับเรือ
 
ย้อนมาดูโจโฉหลังแพ้กลของขงเบ้ง ก็แค้นใจเป็นที่สุด คิดอ่านส่งไส้ศึกเข้าไปอยู่กับจิวยี่และขงเบ้ง ให้ชัวต๋งกับชัวโฮ ญาติของชัวมอที่ถูกประหารชีวิต หนีทัพไปสวามิภักด์จิวยี่ จิวยี่เห็นชัวต๋งกับชัวโฮมิได้นําครอบครัวมาด้วย ก็รู้ทันทีว่าเป็นกลอุบายของโจโฉ ถ้าหากจิวยี่ไม่มีอะไรอยู่ในใจ ก็สามารถที่จะมองการออกโดยทันที ก็คิดซ้อนกล โดยรับชัวต๋งกับชัวโฮไว้ ให้ไปอยู่กับกําเหลงผู้บัญชาการทัพหน้า แล้วปรึกษาตกลงกับ อุยกาย นายทหารผู้ใหญ่ว่า จะซ้อนกลโจโฉ ให้อุยกายยอมทนเจ็บเพื่อแก้สงสัยของฝ่ายตรงกันข้าม อุกายก็รับอาสา 
 
เช้าวันรุ่งขึ้น จิวยี่ให้ตีกลองเรียกประชุมนายทหารทั้งหมด ขงเบ้งก็มาประชุมด้วย เมื่อพร้อมหน้ากันแล้ว จิวยี่แสร้งทําปรึกษาขอความเห็นว่า การศึกครั้งนี้คงจะยืดเยื้อ อยากจะให้ทุกกรมกองสะสมเสบียงไว้ให้เพียงพอเป็นเวลาสัก ๓ เดือนจะดีหรือไม่ อุยกายนัดหมายกันไว้ก่อนแล้ว จึงลุกขึ้นยืน พูดด้วยเสียงอันดังว่า จะต้องเตรียมไว้ทําไม ๓ เดือน ควรจะเตรียมไว้ ๓๐ เดือนเลยดีกว่า ลงว่าเอาชนะข้าศึกไม่ได้ในเดือนนี้ ข้าพเจ้าเห็นควรทําตามแนะนําของเตียวเจียว คือวางอาวุธแล้วยอมแพ้เขาเสียเถิด 
 
จิวยี่ได้ฟังดังนั้นก็แกล้งโกรธแล้วตวาดว่า ซุนกวนให้ข้าพเจ้ามาปราบโจโฉ แล้วสั่งไว้ว่าใครพูดยอมแพ้ให้ประหารชีวิเสีย เวลานี้ กองทัพของเราใกล้จะเข้ารบข้าศึก ท่านบังอาจมาพูดให้เสียศักดิ์ศรีของกองทัพช่นนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ประหารท่าน อาญาสิทธิ์ย่อมหมดความศักดิ์สิทธิ์ แล้วให้เอาตัวอุกายไปประหารเสีย อุกายก็แกล้งทําเป็นโกรธ ร้องว่า ตัวกูรับราชการมาตั้งแต่ครั้งซุนเกี๋ยน จนซุนเกี๋ยนเป็นใหญ่ในเมืองกันตั๋ง ครั้นซุนเกี๋ยนถึงแก่ความตาย ตัวกูได้เป็นข้าซุนเซ็กและซุนกวนมา ๓ นายแล้ว ท่านโผล่หน้ามาจากไหน บังอาจจะประหารชีวิตกู จิวยี่ก็ยิ่งทําเป็นโกรธใหญ่ เร่งให้เอาตัวอุยกายไปฆ่าเสีย บรรดานายทหารผู้ใหญ่ก็ร้องขอลดโทษ จิวยี่ก็แกล้งทําเป็นลดโทษประหารเป็นเฆี่ยนเสีย ๑๐๐ ที พอเฆี่ยนได้ ๕๐ ที พวกนายทหารก็เข้าไปขออีกครั้ง จิวยี่ก็ชี้หน้าอุยกายว่า ถ้าขึ้นเสียงจองหองอีก จะเฆี่ยนให้ครบร้อย แล้วก็สั่งเลิกประชุม 
 
อุกายถูกเฆี่ยนแตกยับทั้งกาย เลือดโซม สลบไป ๒-๓ ครั้ง แล้วกระอักออกมาเป็นเลือด ฝ่ายขงเบ้งกลับไปเรือ โลซกก็ตามไปหาแล้วถามว่า ท่านอาจารย์เป็นแขกของท่านแม่ทัพ ไม่ต้องอยู่ภายใต้อํานาจบทอัยการศึก ทําไมจึงนั่งเฉยเสีย ขงเบ้งก็บอกว่า ท่านไม่รู้ดอกหรือว่า การเฆี่ยนหลังอุยกายเป็นกลอุบายของจิวยี่ จะซ้อนกลโจโฉ จะไปขอให้ลดโทษทําไม โลซกก็ได้สติ ขงเบ้งก็พูดต่อว่า อุกายจะหนีไปเข้ากับโจโฉ ชัวต๋ง ชัวโฮ คงรีบส่งข่าวไปให้โจโฉทราบว่า อุยกายเจ็บใจจิวยี่จริงๆ จึงแตกกับจิวยี่ โจโฉก็อาจจะหลงเชื่อ ซึ่งข้าพเจ้าพูดกับท่านเช่นนี้ อย่าไปบอกให้จิวยี่รู้ละ จงพูดแต่เพียงว่า ข้าพเจ้าไม่พอใจที่จิวยี่เฆี่ยนหลังอุยกาย 
 
โลซก ย้อนกลับไปหาจิวยี่แล้วถามว่า เหตุใดจึงทําทารุณกับอุยกายซึ่งเป็นทหารผู้ใหญ่และมีความซื่อสัตย์ จิวยี่ก็บอกว่า ข้าพเจ้าเฆี่ยนหลังอุยกายเพื่อซ้อนกลโจโฉ ข้าพเจ้าจะส่งอุยกายไปหาโจโฉ ทําทีว่าเข้าไปสวามิภักดิ์ แล้วข้าพเจ้าจะใช้ไฟเผาทัพเรือโจโฉเสียให้บรรลัย โลซกได้ฟังก็นิ่งอึ้ง ขงเบ้งคาดการณ์ถูกตามเคย แต่คราวนี้ไม่บอกจิวยี่ 
 
ฝ่ายอุยกายนอนเจ็บอยู่ ก็ให้คนสนิทลอบส่งจดหมายไปหาโจโฉขอสวามิภักดิ์ โจโฉตอนนี้ทราบมาก่อนแล้วจากชัวต๋งและชัวโฮ ก็ยินดี ให้กลับไปติดต่อนัดหมายกับอุยกาย เพื่อหลบหนีออกจากจิวยี่ อุยกายส่งจดหมายบอกโจโฉว่า จะเดินทางมาโดยขบวนเรือลําเลียง ปักธงมังกรเขียว ขออย่าให้เรือรบลําไหนขัดขวาง จงคอยรับด้วย อุยกายจะลักเสบียงเอามาให้ท่านเป็นอันมาก พร้อมกันนั้น กําเหลง แม่ทัพหน้าของจิวยี่ ก็ลวงให้ชัวต๋งกับชัวโฮเขียนจดหมายไปบอกโจโฉว่า ถ้าโจโฉยกกองทัพมารบจิวยี่เมื่อใด กําเหลงจะคุมทหารออกตีกระหนาบจิวยี่อีกแรงหนึ่ง 
 
โจโฉได้รับจดหมาย ๒ ฉบับก็คิดแคลงใจ ก็ให้เจียวก้านกลับไปหาจิวยี่เพื่อสืบความจริง พอจิวยี่รู้ว่าเจียวก้านมาอีก ก็มองโจโฉออก ก็ซ้อนกลโจโฉ ให้จับเจียวก้านไปขังไว้ที่วัดบนเนินเขา เจียวก้านไปพบกับ บังทอง ผู้มีฉายาว่าอาจารย์ฮองซูที่วัดนั้น หารู้ไม่ว่า บังทองเป็นคนของจิวยี่ จึงชวนกันหลบหนีไปหาโจโฉ โจโฉเห็นอาจารย์บังทองเป็นผู้ปรีชาสามารถ ก็ยกย่องนับถือ ขอความคิดเห็นในการรบกับจิวยี่ บังทองก็แนะนําว่าควรเอาเรือรบตรึงเข้าไว้เป็นแพเดียวกัน เพื่อสะดวกแก่การฝึกซ้อมและการรบของทหารบก โจโฉไม่ทราบว่าเป็นแผนการของจิวยี่ ถือว่าเป็นความคิดที่ดี ก็ให้จัดการไปตามคําแนะนําของบังทอง แต่เทียหยกที่ปรึกษา ก็ฉุกคิดว่า ถ้าข้าศึกเอาไฟมาจุด เรือรบที่ร้อยติดกันเป็นแพ ไฟจะไหม้หมด โจโฉก็บอกว่า ฤดูนี้มีแต่ลมว่าวกับลมตะวันตก อันกองทัพของเราตั้งอยู่ต้นลม ทัพจิวยี่อยู่ปลายลม แม้จิวยี่จะลอบให้ทหารมาจุดไฟเผาเรา ลมจะพัดกลับไปใหม้ทัพจิวยี่เอง เราไม่ต้องกลัวอะไร เทียหยกและที่ปรึกษาต่างก็เห็นด้วย แต่ครั้งนี้ มันมีตัวแปร คือ ดาวเกตุ ดาวเกตุในช่วงนี้โคจรอยู่ในราศีธาตุลม กําลังย้ายไปราศีธาตุดิน ลมมันจะย้อนกลับ ที่เขาเรียกว่าลมสลาตัน จะมีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นเองก็คือ ดาวเกตุเข้ามาสัมพันธ์ในช่วงนี้ ประมาณมกรา กุมภา มีนาคมของทุกปี ดาวเกตุจะอยู่ที่ราศีกุมภ์เข้าราศีมังกร
 
อุยกาย