บทความพิเศษ

 

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๑๖/๓ - ยี่เอ๋ง
6 ก.พ. 2559

 

 

สามก๊ก, ขงเบ้ง, เล่าปี่, กวนอู, เตียวหุย, โจโฉ, ซุนกวน, ยี่เอ็ง

 

ในวันที่โจโฉเชิญขุนนางมาที่บ้าน ยี่เอ๋งก็ใส่เสื้อขาดออกมาตีกลองรับแขก โดยพวกทหารทักท้วงว่า วันนี้อุปราชมีแขกเมือง เหตุใดจึงใส่เสื้อขาด ยี่เอ๋งก็เลยถอดเสื้อผ้าออกเหลือตัวเปล่า ตีกลองอวดแขก แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายก็เอามือปิดหน้าด้วยความละอาย โจโฉก็โกรธออกมาว่ากล่าว

 

ยี่เอ๋งจึงตอบว่า “กูถอดเสื้อกางเกงเสียอยู่แต่ตัวเปล่านี้ ด้วยเป็นการออกหน้า เพราะเหตุว่า กายนี้สะอาด บิดามารดาให้กูเกิดมา”  โจโฉจึงว่า มึงเห็นว่ากายผู้ใดโสโครกเล่า ยี่เอ๋งตอบว่า ท่านไม่เข้าใจหรือ เราจะพรรณนาความโสโครกของท่านให้ฟัง

 

ประการหนึ่ง ท่านไม่รู้จักคนดีแลชั่ว จักษุของท่านนั้นเป็นที่โสโครก


ประการหนึ่ง ซึ่งผู้ใดมีใจสัตย์ซื่อ เห็นว่าท่านทำการหยาบช้า ห้ามปรามตัวโดยสุจริต ท่านมิได้ฟัง หูของท่านที่เป็นโสโครก


ประการหนึ่ง ท่านมิได้โอบอ้อมอารีต่อขุนนางแลหัวเมืองทั้งปวง แล้วท่านคิดอ่านทำการหยาบช้า ให้พระเจ้าเหี้ยนเต้ได้รับความเดือดร้อน ใจของท่านเป็นการโสโครก


ทุกวันนี้คนทั้งแผ่นดินนับถือเราว่ามีสติปัญญา แลท่านมาดูหมิ่นให้เราเป็นคนตีกลอง เพราะมิได้รู้จักคนดีแลชั่ว ครั้งนี้ท่านก็คิดการใหญ่หลวง ซึ่งจะไม่นับถือเราผู้มีสติปัญญานั้นไม่ควร”

 

ความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดอย่างยิ่ง สำหรับยี่เอ๋งคนนี้ ความตอนนี้ เราสามารถมองเห็นคุณสมบัติของยี่เอ๋งและโจโฉได้อย่างชัดเจน เพราะยี่เอ๋งแม้ว่าจะมีสติปัญญา แต่ลำพองตน และขาดกาลเทศะ มุ่งแต่จะให้คนเข้าใจตน ยอมรับตน เห็นว่าตนเหนือผู้อื่น จนเราเองก็รู้สึกว่า ยี่เอ๋งน่าเกลียด และทำการดุจคนโง่


เราก็ได้เห็นตัวจริงของโจโฉ จากคำพูดของยี่เอ๋งในอีกแง่หนึ่งที่เป็นจริง แต่ไม่มีใครกล้าพูด

 

บั้นปลายของยี่เอ๋งจะเป็นอย่างไร ใครจะฉลาดกว่ากันระหว่างโจโฉและยี่เอ๋ง แต่ที่แน่ๆ อยากจำคำไว้ด่าคน(ในใจ)จัง เจ็บแสบดีแท้ แต่ก็ไม่อยากแส่หาภัยใส่ตัว เฮ้อ ..คนอย่างนี้ก็มีนะ

 

คงสงสัยละซี ทั้งดาวอะไร ทำเลอะไร ถึงมี ยี่เอ็ง อยู่ในโลกนี้ได้ เอาเป็นว่า ดาวไม่รู้ แต่น่าจะมีโหงวเฮ้งที่แสดงว่าฉลาดแต่ไม่ต้องตาคน คือ หน้าผากสูงงดงาม จมูกสั้นแบน คือ เจ้าอารมณ์ ปากเชิดยาว คางแหลม ดั่งลักษณะคางสุนัข ตีนผมต่ำ จอนปิดข้างหู แสดงว่า อาภัพ และ ผม ขน หยาบไม่นุ่มนวล สถานที่อยู่รกไร้ระเบียบ เอ..ละม้ายเราบ้างไหม