ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

ดาวคู่มิตร ตอนที่ ๒
7 ก.ย. 2560

 

จันทร์ (๒) กับ พุธ (๔) อ่อนหวานทายพุธ รูปจริตทายจันทร์ คู่นี้ส่วนสัมพันธ์ทำให้รูปร่างน่ารัก เป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น มีหน้าตาที่คนพบเห็นแล้วเกิดความเอ็นดู จันทร์ เป็นเสน่ห์ทางกาย ส่วน พุธ คือเสน่ห์ทางการพูดพูดจาอ่อนหวาน พูดจาเรียบร้อย

 

ถ้าหากคุณมีจันทร์ กับ พุธ อยู่ในดวง แต่พูดไม่เพราะ กริยามารยาทไม่เรียบร้อย ก็จะไม่เกิด นะเมตตา ขึ้นมาได้ ในดวงชะตาของคุณ ถ้าไม่มี แต่เรากลับเป็นคนพูดจาเรียบร้อย มีปิยะวาจา มีกริยามารยาทดี ดาวคู่มิตรนี้จะมีอยู่กับตัว

 

แต่หากดาวจันทร์ในดวงไม่ดี จันทร์เสีย เช่น เป็นประ นิจ เป็นอริ มรณะ วินาศ ก็ยังเป็นคู่มิตรอยู่ เพียงแต่ต้องฝืนความไม่เรียบร้อยของเรา เพราะถ้าจันทร์เสีย มักลุกลี้ลุกลน แต่ถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อม เช่น ลูกของเราจันทร์เสีย เราต้องบอกลูกว่าต้องเรียบร้อย โดยเอาเราเป็นตัวอย่าง เมื่อไม่เรียบร้อยก็ต้องบอกเขา ถึงเหตุผลที่ต้องใช้คำพูดยาวๆ เพราะเราจะฝืนเปลี่ยนนิสัยคนซึ่งมีมาอยู่ในดวง ซึ่งดูไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราก็ทำได้ ให้เขาเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อย เป็นคนพูดจาอ่อนหวาน จะได้คู่มิตรอยู่ในตัว

 

จากสภาพแวดล้อมที่เราอบรมเขาทั้งๆ ที่ไม่มีอยู่ในดวง การปฏิบัติตัวในดวงไม่มี แต่ทำให้มีขึ้นมาได้ เราเรียกว่า “ฝืนดวง” ฝืนในที่นี้ไม่เรียกว่าเหนือดวง ฝืนอารมณ์ตัวเอง ถ้ากับเด็กเราจะฝึกง่าย ดาวจันทร์ที่เป็นอริ มรณะ วินาศ ก็จะไม่มีความหมายอะไรเลย เพราะว่ามีการฝึกตน เพราะเข้าใจแล้วว่า จันทร์ทำให้เราไม่เรียบร้อย เราก็ต้องเรียบร้อย และต้องรอบคอบ แล้วต้องเป็นคนที่รู้เท่าทันคนพอสมควร ว่าการปฎิบัติตัวหรือการดำเนินชีวิตในแนวทางนี้ ส่งผลเสียให้กับตน ดังพุทธวัจนะที่บอกว่า “จงรู้เท่าทันความเป็นไปของโลก เมื่อรู้เท่าทันก็เลือกหนทางที่จะปฏิบัติ”  เพราะฉะนั้น ดวงเป็นเครื่องบอก แต่ไม่ใช่เป็นเครื่องชี้นำให้เราปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นการฝืนฟ้า แต่เป็นการฝืนตัวเอง ถ้าหากว่าเราอยู่ในอิทธิบาทสี่ และอยู่ในสังคหะวัตถุสี่ เท่ากับมีดาวคู่มิตรอยู่ในตัว แต่เราจะต้องใคร่ครวญพินิจพิจารณาในสิ่งที่ทำตลอดเวลา

 

มีบางคนบอกว่า มีคนทักว่าปีนี้ศุกร์เสวยอายุ และจันทร์แทรก มีความอุดมสมบูรณ์มาก ให้ไปทำพิธีรับพระศุกร์กับดาวจันทร์ การทำพิธีรับดาวศุกร์กับดาวจันทร์ กับการที่ปฏิบัติตัวให้อยู่ในแนวทางของดาวศุกร์กับดาวจันทร์ ถ้าจะให้มีผลเราต้องปฏิบัติ คือการรับดาวเหล่านี้ต้องปฎิบัติ ต้องเข้าใจความหมายของดวงดาว

 

เพราะฉะนั้น การศึกษาโหราศาสตร์ ถ้าศึกษาโดยนัยแบบนี้ ก็จะเข้าใจความเป็นไปของโลกมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่จะไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้เรียนรู้เรื่องธรรมะว่าคืออะไร เมื่อไม่ได้เรียนรู้จึงปฏิบัติยาก ฝืนยาก จึงต้องเป็นไปตามกระแส พอเป็นไปตามกระแสแล้ว เมื่อจันทร์เสีย จะกลายเป็นคนไม่เรียบร้อย เราก็ไม่ฝืน ก็ไม่เรียบร้อยไปอย่างนั้น ผลของความไม่เรียบร้อย ความไม่รู้จักกาลเทศะ ความไม่อ่อนหวาน การพูดจาที่ไม่ดี ส่งผลให้ตัวเรา โดยตัวเราเป็นคนรับผลเอง ไม่ใช่ใครอื่นเลย

 

ดาวอังคาร (๓) กับ ดาวศุกร์ (๖) กล้าแข็งขยัน ทายอังคาร กิเลสสมบัติ ทายศุกร์ คนที่มีอังคารกับศุกร์คู่กัน มักมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ หรือเป็นคนที่ขวนขวายหาเงินทอง ไม่เลือกว่าหนักเอาเบาสู้ และเป็นคนเจ้าชู้ มีคู่ครองได้เร็ว แต่งงานเร็ว ถ้าแต่งงานเร็วจะเกิดความยั้งคิด และเลิกรากันง่าย เป็นดาวคู่หาเงินและมีแฟนมาก เป็นคู่มิตรที่ได้ทรัพย์โดยเสน่หา ชอบในทางแฟชั่น มักถูกนินทา ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ดาวอังคารกับศุกร์ต้องไม่เสีย

 

แต่ถ้าไปอยู่ในเรือนวินาศ จะไปแนวทางที่ไม่ดี ดาวอังคารกับศุกร์จะกลายเป็นว่า มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ขวนขวายหาเงินทุกวิถีทางไม่ว่าจะสุจริตหรือทุจริตก็ตาม หรือว่ามีคู่ครองมีแฟนหลายคน ถ้าชอบคนไหนก็จะทำทุกวิถีทางที่จะได้มา

 

ถ้าใครที่มีดาวที่เสียอยู่ในดวงก็ฝืนได้ โดยให้เป็นคนที่ขวนขวายในกิจการทุกอย่าง มีมรรคแปด สัมมาอาชีพ คือ คิดชอบ ทำชอบ ดำริชอบ พยายามชอบ อาชีพชอบ และทำงานที่เป็นสัมมากัมมันตะ คือไม่ทำให้ใครเดือดร้อน จะทำให้ ๓ กับ ๖ ที่เสียในดวง กลายเป็น ๓ กับ ๖ ที่ดีไป ก็จะเสริมชะตาได้

 

ดาวเสาร์ (๗) กับ ดาวราหู (๘) โทษทุกข์ทายเสาร์ มัวเมาทายราหู คู่นี้เป็นคู่ดื้อ ไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆ ชอบนักเลงทางบู๊ ชอบสมาคม มีเพื่อนมาก ส่วนที่ดี มีลูกน้องรักใคร่ เพื่อนก็รัก และมักจะยกย่องให้เราเป็นใหญ่ ถือว่าเป็นดาวแห่งจ้าวนักเลง คู่นี้มักจะได้พบปะผู้คนมากมาย บางครั้งก็อาจจะถูกหลอกได้ง่าย

 

ถ้าดาวคู่มิตรดวงใดดวงหนึ่งเสีย ไม่มีข้อแก้ไข แต่ให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องการคบมิตรเอามงคล ๓๘ ประการเข้ามา ถ้าหากว่าเรามีคู่มิตร ๗ กับ ๘ อยู่ในดวงแล้ว เราปฏิบัติอยู่ในมงคล ๓๘ ประการ ดาวคู่มิตรนี้ก็ช่วยเหลือ

 

เรามี ๓ กับ ๖ อยู่ในดวง เรานำมรรค ๘ เข้ามาช่วยก็ดี ส่วน ๒ กับ ๔ ใช้ในเรื่องของสังคหะวัตถุนำมาใช้ เป็นคนมีเมตตา อ่อนโยน และมี ๑ กับ ๕ นำพรหมวิหาร ๔ เข้ามาใช้ ทั้งหมดนี้ เท่ากับมีสิริมงคลอยู่ในตัว ถึงแม้ว่าในดวงจะเสียหรือไม่เสียก็ทำให้ได้นะคะ

 

....สวัสดีค่ะ