บทความพิเศษ

 

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๕๒/๑ - ศึกเสฉวน
22 ต.ค. 2561

 

เล่าปี่รุกเข้ามาเกือบถึงเสฉวน ตีเมืองหน้าด่าน ตีเมืองลกเสียได้แล้ว ตอนที่เล่าปี่ตีเมืองลกเสียได้ เล่าเจี้ยงก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร ต้องแต่งฑูตไปขอกําลังจากเตียวล่อ เจ้าเมืองฮันต๋ง เตียวล่อมีลูกน้องชื่อ เอียวสง เป็นที่ปรึกษาที่เตียวล่อไว้วางใจมากด้วย เจ้านายพังเพราะลูกน้องมีเยอะ เตียวล่อก็เป็นคนหนึ่งที่พังเพราะเอียวสง  
 
เตียวล่อมีผู้มาสวามิภักดิ์อยู่ด้วยคือ ม้าเฉียว ม้าเฉียวเป็นบุตรม้าเท้ง เจ้าเมืองเสเหลียง ม้าเท้งยกทัพไปตีโจโฉ ก็เสียกลโจโฉจนเสียชีวิต ส่วนอีกคนที่มาด้วยกันคือ บังเต็ก เป็นเพื่อนของม้าเฉียว เป็นทหารของม้าเท้งด้วย เมื่อม้าเท้งยกไปรบกับโจโฉแล้วแพ้โจโฉ ถูกจับประหารชีวิตนั้น ม้าเฉียวเองก็ชวนบังเต็กมารบกับโจโฉเพื่อแก้แค้นแทนบิดา โจโฉนั้นมีดวงดีมีวาสนา ก็รอดคมอาวุธของม้าเฉียวไปได้ ม้าเฉียวกับบังเต็กถูกตีแตกพ่ายแทบเอาตัวไม่รอด ตัวเองก็แตกกับหันซุยที่เป็นเพื่อนของพ่อด้วยเพราะแผนของโจโฉ ม้าเฉียวเหลือทหารเลวอีก ๗ คนเท่านั้นเอง ม้าเฉียวชวนบังเต็กและม้าต้ายผู้เป็นน้องชาย ไปอยู่กับเตียวล่อที่เมืองฮันต๋งนี่เอง 
 
เตียวล่อได้นายทหารทั้ง ๓ คนมาอยู่ด้วยก็ถือว่าโชคดี เพราะว่ารบเก่งทุกคน ช่วงนั้นประจวบเหมาะกับ เล่าปี่ ขงเบ้ง ยกทัพมาตีเสฉวน เตียวล่อจึงให้ม้าเฉียวกับม้าต้ายไปช่วยป้องกันเสฉวน แต่บังเต็กไม่ได้ไปเพราะป่วย
 
ศึกม้าเฉียวเป็นศึกที่สนุกมากในเรื่องสามก๊ก ม้าเฉียวในอนาคตก็จะเป็น ๑ ใน ๕ ทหารเสือของเล่าปี่ การรบครั้งนั้นส่วนใหญ่จะหนักไปในทางรบมากกว่าการใช้กลยุทธ์ ไม่ค่อยใช้อุบาย การรบคราวนั้นทําให้เล่าปี่เห็นฝีมือม้าเฉียวว่าเก่งกาจ สามารถสู้กับเตียวหุยได้ไม่แพ้ไม่ชนะกัน เป็นเหตุให้เล่าปี่อยากได้ม้าเฉียวไว้ใช้งาน 
 
เล่าปี่ถามขงเบ้งว่า คิดอ่านประการใดจึงจะได้ม้าเฉียวแต่โดยดี ขงเบ้งตอบว่า เตียวล่อนั้นมีใจกําเริบ คิดจะตั้งตัวเป็นเจ้า แต่มีที่ปรึกษาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเอียวสง  แล้วเอียวสงนั้นเป็นคนโลภ เห็นแก่ได้ เอาสิ่งของไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว คือขงเบ้งจะพิเคราะห์ใคร จะทําอะไร จะวางอุบาย ต้องวิเคราะห์คนออกมาให้ถ่องแท้เสียก่อนว่าเขาต้องการอะไร
 
เมื่อมองว่าเอียวสงเป็นคนโลภอยากได้สิ่งของ ก็บอกเล่าปี่ว่า ให้ท่านส่งสิ่งของอย่างดีเลิศพร้อมกับหนังสือ ให้คนลอบเอาไปให้เอียวสง ให้เอียวสงยุยงกับเตียวล่อว่า ด้วยเล่าปี่ยกกองทัพมานี้ จะตีเอาแต่เมืองเสฉวนอย่างเดียว หวังว่าจะช่วยแก้แค้นเล่าเจี้ยงที่ฆ่ามารดาเตียวล่อเสีย แม้ว่า เล่าเจี้ยง เจ้าเมืองเสฉวนจะมาว่ากล่าวสิ่งใดกับเตียวล่อ ก็อย่าให้เอาธุระเลย ถ้าเล่าปี่ได้เมืองเสฉวนแล้ว จะตั้งใจทะนุบํารุงให้เตียวล่อเป็นเจ้าแห่งเมืองฮันต๋งจงได้ และให้เตียวล่อมีหนังสือเรียกตัวม้าเฉียวกลับไป และเมื่อม้าเฉียวเลิกทัพกลับไป ข้าพเจ้าจะตั้งคนไปสกัดเกลี้ยกล่อมม้าเฉียวให้อยู่กับท่านให้จงได้ อันนี้เป็นแผนของขงเบ้ง เล่าปี่ก็ดําเนินการไปตามนั้นทุกประการ
 
เริ่มต้นโดยการให้ ซุนเขียน ฑูตของเล่าปี่ ไปพบเตียวล่อ แล้วพูดจาสนับสนุนเล่าปี่ต่างๆ นานา เตียวล่อเป็นคนบ้ายศอยู่แล้ว อยากเป็นเจ้าด้วย ทั้งเป็นคนหูเบาเชื่อเอียวสงด้วย สองทางช่วยกัน ก็เห็นด้วยกับจดหมายของเล่าปี่ จึงให้ม้าใช้ไปเรียกม้าเฉียวกลับมาฮันต๋งเลิกทัพ แต่ม้าเฉียวไม่ยอมกลับเพราะศึกกําลังติดพันแล้วฝ่ายตนกําลังได้เปรียบ แม้เตียวล่อจะให้คนไปตามถึง ๒ – ๓ ครั้งก็ตาม เอียวสงเห็นได้จังหวะก็เข้าไปบอกกับเตียวล่อว่า อันน้ำใจม้าเฉียวนั้นเป็นคนไม่กตัญญู ซึ่งท่านให้ไปหาตัวแล้วมิยกทัพกลับมานั้น เห็นที ม้าเฉียวจะเอาใจออกห่างเป็นมั่นคง ให้คิดอ่านระวังตัวให้จงดี 
 
เอียวสงทํางานให้ขงเบ้งเป็น ๒ ขั้นตอน ขั้นแรกยุยงให้เตียวล่อเรียกม้าเฉียวกลับฮันต๋ง ขั้นตอนที่ ๒ ก็ยุให้เตียวล่อคิดว่าม้าเฉียวกําลังเอาใจออกห่าง เอียวสงยังใช้วิธีแต่งคนสนิทให้ไปเที่ยวปล่อยข่าวกับชาวเมืองทั้งปวงว่า ม้าเฉียวกำลังเอาใจออกห่างเตียวล่อ แล้วอาจจะคิดไปตีเมืองเสฉวนตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองเสียเอง 
 
ข่าวลือเป็นดาวพุธ อยู่คู่กับดาวศุกร์ แล้วดาวพุธเสียอันนี้จะหมายถึงจะมีข่าวลือ ช่วงนี้ดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่คู่กัน ดาวพุธก็อยู่ในพุธขาล เป็นเรื่องข่าวลือเกี่ยวกับการเปิดโปง การเปิดเผยข้อมูลความลับ
 
เตียวล่อเองก็ตกใจกับข่าวลือ หันมาปรึกษากับเอียวสง เอียวสงก็แนะนําให้เตียวล่อทําหนังสือคาดโทษม้าเฉียวแล้วก็ให้เรียกตัวกลับ แต่พอม้าเฉียวเลิกทัพเข้ามาฮันต๋งจริงๆ  เอียวสงก็ปล่อยข่าวลืออีก คราวนี้ลือว่า ม้าเฉียวคิดอ่านจะเข้าตีเมืองฮันต๋งแล้ว มิใช่แค่ปล่อยข่าวลือ เอียวสงถึงกับจัดกองทัพไปขวางหน้าม้าเฉียวไว้อีกด้วย คือสร้างกระแสขึ้นมาเลยว่า ม้าเฉียวขบถ 
 
ม้าเฉียวเข้าตาจน เห็นกองทัพมาขวางไว้อย่างนั้น อยู่ในสนามรบก็หาว่าเอาใจออกห่าง จะกลับเมืองก็ถูกกล่าวหาว่าขบถอีก ก็เป็นอันว่างานของเอียวสงสำเร็จ เพราะม้าเฉียวเข้าตาจน ขงเบ้งจึงใช้คนไปเกลี้ยกล่อมม้าเฉียวให้มาอยู่กับเล่าปี่ได้สําเร็จ