บทความพิเศษ

 

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๗/๑ - ยุทธศาสตร์เกงจิ๋ว อิทธิพลดาว ๓
1 มี.ค. 2561

 

ยกตัวอย่างเมืองเกงจิ๋ว เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับอิทธิพลจากดาว ๓ เพราะว่าทางตอนเหนือจะเป็นกลุ่มของเมืองหลวงโจโฉ ฮุยก๊ก เป็นเมืองของเขา จริงๆ เป็นรัฐบาลและเป็นที่ชุมชนทางตอนเหนือทั้งหมดเลย เกงจิ๋วอยู่ตรงกลางของประเทศจีนพอดี ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ติดน้ำ แดนกันตั๋ง เขียนกากะบาทลงไป เหนือ ออก ใต้ ตก ทางฝั่งเหนือข้างบนทั้งหมด ปักกิ่งในสมัยนั้นเรียกว่า ปักเป้ง ยังไม่ได้เป็นเมืองที่สำคัญ เมื่อ พ.ศ. ๗๐๐  ลกเอี้ยงกับฮูโต๋  อยู่ทางตอนใต้ของปักเป้งมาอีกเกือบถึงตอนกลาง  แต่ว่ามีกลางยิ่งกว่านั้นอีก ลงมาอีกคือ เกงจิ๋ว ครึ่งตอนเหนือทั้งหมดทั้งออกเฉียงเหนือ ตกเฉียงเหนือ เป็นฝ่ายของราชธานีฮูโต๋ทั้งหมด  พอลงมาตอนใต้สุดเขตแดน เป็นลำอวดนอกเขตแผ่นดินจีน ออกเฉียงใต้ ก็จะเป็นดินแดนต่อแดนกังตั๋งติดน้ำ  เสฉวนทางตกเฉียงใต้ ยังไม่มีใครมอง ยังเป็นเขา เป็นป่า เกงจิ๋วจะเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดชายแดนทางตอนใต้ก็อีกก๊กหนึ่ง 
 
ทางด้านเหนือ สมมุติว่าโจโฉมาตีแคว้นซุนกวน ก็ต้องได้เกงจิ๋วก่อน เพราะว่าเกงจิ๋วเป็นเมืองใหญ่ แล้วก็มีหัวเมืองอีก ๑๘ หัวเมือง   ทางด้านใต้ หากซุนกวนจะยกไปตีทางตอนเหนือ ก็ต้องตีทางเกงจิ๋วก่อน หรือว่านอกเขตแผ่นดินจีนตอนใต้ จะเข้ามาตีจีนทั้งหมด ก็ต้องไปตีเกงจิ๋วก่อน เรียกว่าจุดสามแพร่งก็ว่าได้ ซึ่งได้รับอิทธิพลของดาว ๓ และเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ มีบุคคลหนึ่งมองเห็น คือในอนาคต ขงเบ้งต้องยึดเกงจิ๋วได้แล้ว ก็จะกระจายออกมาทางเสฉวนอีกก๊กหนึ่ง  ถ้าอย่างนั้นไม่มีทาง  ตีเหนือก็ไม่ขึ้น ตีทางตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีทางได้  เกงจิ๋วอยู่ตรงกลางพอดี ภูมิประเทศเป็นลักษณะแอ่งกะทะ เหมือนจังหวัดลำปางล้อมรอบด้วยภูเขา มีความอุดมสมบูรณ์ หน้าร้อนก็ร้อนจัด หน้าหนาวก็หนาว  แต่ว่าการปลูกพืชนั้นได้ผลดี เมืองนี้เล่าเปียวอยู่มานาน แต่ว่ามีความกลัว แล้วภายในเมืองก็มีความแตกแยกอีก อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาว ๓ ตอนนั้นเล่าเปียวอายุก็เกือบตายแล้ว ชราแล้ว เล่ากี๋ เล่าจ๋อง โตแล้ว 
 
เกงจิ๋ว 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๙/๑ - จันทร์ ครุ สุริยา ในดวงขงเบ้ง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๕๖/๒ - กวนอูเสียชีวิต
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๘/๒ - ซีซี พฤหัสเป็นนิจ
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๘/๑ - ซีซี พฤหัสเป็นนิจ
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๖/๓ - ยุทธศาสตร์เกงจิ๋ว
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๖/๒ - ยุทธศาสตร์เกงจิ๋ว
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๙/๓ - จันทร์ ครุ สุริยา ในดวงขงเบ้ง
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๓๔/๑ - ขงเบ้งเจรจาซุนกวน
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๓๒/๑ – วิเคราะห์ดวงดาว
  • พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๙/๒ - จันทร์ ครุ สุริยา ในดวงขงเบ้ง