ฮวงจุ้ยพื้นฐาน

 

ศาสตร์ฮวงจุ้ยคืออะไร
22 ต.ค. 2559

 

หลายคนคงสงสัยว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยคืออะไร ใช่ไสยศาสตร์ที่บันดาลให้เป็นไปหรือไม่
 
ฮวงจุ้ย มีความหมายดั้งเดิมว่า ที่ใด ดินดี น้ำดี ไม่ขัดประเพณี ไม่มีคนชั่ว ที่นั่นทำเลดี เป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย และถ้าสอดคล้องไม่ขัดต่อธรรมชาติ และวิถีชีวิตของตนเอง คือ มีความสมดุล สอดคล้องกันอย่างนี้ นี่คือ ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ซึ่งต้องประกอบด้วยเหตุผล และมีองค์ประกอบของกรรมหรือวาสนาของแต่ละคน พื้นที่ที่เลือกอยู่อาศัย คือ สภาพแวดล้อม และคุณธรรมความดีของตัวบุคคล และบุคคลที่แวดล้อม เรียกว่า สภาพแวดล้อมทางบุคคล เป็นที่มาของ วลีที่ว่า
 
"ฟ้าประทาน ดินบันดาล และ ประสานบุคคล"
 
เวลาอาจารย์ไปจัดฮวงจุ้ย จะให้ใครได้ตามความต้องการนั้น ต้องบอกความจริงว่า ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่จะอำนวยผล ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของการจัดทำเล เพื่อเปิดโอกาสให้สิ่งที่ดีที่มีอยู่ในตัวได้แสดงออก และรับผลของการกระทำนั้นๆอย่างเต็มที่ ถึงมีคำกล่าวว่า ทำเลร้ายไม่ทำลายคนดี และ คนร้าย ทำเลไม่อำนวยผล แสดงว่า ตัวบุคคลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด
 
 
ฟ้าประทาน ดินบันดาล ประสานบุคคล คือพื้นฐานของการใช้ทุกศาสตร์พยากรณ์
 
ดูวาสนา อย่าทำเกินวาสนา ที่อยู่อาศัยที่ดี จะช่วยปกป้องยามดวงตก มีคุณธรรม ทำแต่ความดี ต่อบุญกุศลสม่ำเสมอ
ดูพลัง กำลังชีวิต จังหวะทุกย่างก้าว ด้วย โหราศาตร์ คือ หลักฟ้า
 
ดูที่อยู่อาศัย ให้ทำเลปกป้อง ส่งเสริม ด้วยหลักวิชาว่าด้วย ดิน ลม น้ำ ฮวงจุ้ย คือ หลักดิน
 
เป็นคนดี รู้รอบหลักธรรม คือ หลักคน
 
สามหลัก คือ ชีวิตดี โลกนี้และโลกหน้า
 
ที ตี่ นั้ง ฟ้า ดิน คน พรั่งพร้อม ใครรู้ซึ้ง ดำเนินชีวิตตามสามครรลอง คือ ผู้ถึงความสำเร็จทุกประการ
 
 
อาจารย์หม่า, ซินแสภาณุวัฒน์, หมอช้าง, หมอลักษณ์, อาจารย์มาศ, อาจารย์แอน, ซินแสเป็นหนึ่ง