บทความพิเศษ

 

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๒๕/๒ - เล่าเปียว
20 ก.พ. 2561

 

ย้อนกลับมาถึงยุทธศาสตร์เมืองเก็งจิ๋ว เป็นเมืองที่สำคัญ ซึ่งขณะนี้ เล่าเปียวยึดครองอยู่ อ้วนเสี้ยวเห็นความสำคัญมาก ยังบอกให้เล่าปี่เกลี้ยกล่อมให้เล่าเปียวมาเข้ากับอ้วนเสี้ยว ตอนนั้น จะมีเมืองที่น่าสนใจอยู่ 2 เมือง คือ เมืองของเตี้ยวสิ้วกับของเล่าเปียว เตี้ยวสิ้วเข้าด้วยกับโจโฉ แต่เล่าเปียวไม่เข้าด้วยกับใคร เพราะเขาถือว่ามีเมืองหน้าด่านหลายเมือง แล้วตัวเองเป็นเมืองใหญ่ ถือว่าเป็นเมืองหลักก็ได้ที่อยู่ใจกลาง เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เล่าปี่เคยอาสาอ้วนเสี้ยวว่าจะไปพูดกับเล่าเปียว เพราะว่าเป็นคนแซ่เดียวกัน ก็คงจะเป็นญาติกัน ก็อาสาไปเกลี้ยกล่อม แต่ตอนนั่นเล่าเปียวได้การเกลี้ยกล่อมจากโจโฉแล้ว คือ ยี่เอ๋ง เล่าเปียวส่งไปพูดกับหองจองก่อน ที่เมืองกังแฮ ถือเป็นเมืองหน้าด่าน หองจองก็ประหารยี่เอ๋ง เล่าเปียวไม่ได้ถือว่าตนเองเข้าด้วยกับโจโฉ
 
เล่าเปียวเป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าฮั่นโกโจ เมื่อเติบโตเป็นหนุ่ม นิยมคบหาสมาคมกับนักปราชญ์ราชบัณฑิตและผู้มีฝีมือเหมือนกัน เป็นเจ้าเมืองเก็งจิ๋ว มีที่ปรึกษาคือ ตันเสียง คงหลิม ฮ่วนคง เตียวลี หงิมติม และฮ่วนแหง มีทหารเอก 3 คน คือ เก็งเหลียง เก็งอวด ชัวมอ ทั้งหมดนี้จะไม่เอ่ยถึง จะได้ไม่ยากที่เราจะจดจำตัวละคร
 
แต่ชัวมอเราต้องจดจำเอาไว้ เพราะเป็นทหารเอกน้องภรรยาของเจ้าเมืองเกงจิ๋ว คือ เล่าเปียว ตอนเมื่อครั้งตั๋งโต๊ะยึดอำนาจการปกครองในเมืองหลวง หัวเมืองต่างๆ คุมทัพไปปราบ ยกให้อ้วนเสี้ยวเป็นผู้นำ เมืองกิจิ๋วเป็นทัพใหญ่ ซุนเกี๋ยนเจ้าเมืองเตียงสา คุมทหารเข้าค้นในวัง ปรากฏว่าได้ตราหยกสำหรับแผ่นดินไป อ้วนเสี้ยวรู้ข่าวจึงให้ซุนเกี๋ยนนำตราหยกมามอบให้ ซุนเกี๋ยนไม่ยอม ยกทหารแยกจากอ้วนเสี้ยว เดินทางกลับเตียงสา
 
อ้วนเสี้ยวจึงมีจดหมายถึงเล่าเปียวขอให้สกัดซุนเกี๋ยน แย่งเอาตราหยกกลับคืนเพื่อส่งไปถวายให้พระเจ้าเหี้ยนเต้ เล่าเปียวยกทัพออกมาขวาง รบพุ่งกับซุนเกี๋ยนเป็นสามารถ ชุนเกี๋ยนตีหักออกจากเมืองเกงจิ๋วได้ เข้าไปตั้งมั่นอยู่เมืองกังตั๋งนับแต่นั้น ส่วนเมืองเกงจิ๋วกับเมืองกังตั๋งก็พยาบาทเป็นศัตรูกันอย่างร้ายแรง อันนี้เป็นต้นกำเนิดของก๊กซุนกวนในภายหลัง ซุนเกี๋ยนผู้เป็นพ่อได้ตราหยก ไปสู้รบกับเล่าเปียวที่เกงจิ๋ว แล้วตีหักออกไปอยู่กังตั๋ง ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
 
ต่อมาอ้วนสุดเจ้าเมืองลำหยง มีหนังสือถึงเล่าเปียวขอยืมเสบียงอาหารไปเลี้ยงพลเมือง เล่าเปียวไม่ให้ คือยืมเสบียงทำเหตุ อ้วนสุดโกรธ มีหนังสือไปยุแหย่ซุนเกี๋ยนที่เมืองกังตั๋งว่า บัดนี้ อ้วนเสี้ยวคบคิดกับเล่าเปียวจะยกทัพมาตีกังตั๋งเพื่อชิงตราหยก ท่านควรยกทัพไปตีเกงจิ๋วเสียก่อน ข้าพเจ้าก็จะยกทัพไปตีเมืองกิจิ๋วของอ้วนเสี้ยว ซุนเกี๋ยนก็ดีใจ ให้ยกทัพเรือเข้าตีเมืองเกงจิ่ว ที่บอกว่าซุนเกี๋ยนยกทัพเรือ เพราะกังตั๋งอยู่ติดน้ำ ทหารของกังตั๋งเชี่ยวชาญการรบทางเรือที่สุด เพราะฉะนั้น ซุนเกี๋ยนเป็นก๊กเดียวที่เชี่ยวชาญทางน้ำ
 
ย้อนกลับมาเล่าเปียว เมื่อทราบข่าวศึก จึงให้ หองจอง เจ้าเมืองกังแฮ ซึ่งขึ้นอยู่กับเมืองเกงจิ๋ว เป็นทัพหน้าต่อต้านซุนเกี๋ยน หองจองต้านไม่ไหว แตกหนีมาถึงเมืองเกงจิ๋ว เล่าเปียวตกใจให้ชัวมอออกไปสู้รบ ชัวมอก็แตกกลับมาอีก อันนี้พูดง่ายๆ ซุนเกี๋ยนก็ไม่เบา ที่ปรึกษาของเล่าเปียวก็ให้วางแผนต่อสู้ใหม่ ให้ล่อซุนเกี๋ยนเข้าไปในซอกเขา แล้วให้ทหารทุ่มก้อนหินลงมา แล้วระดมยิงเกาทัณฑ์ลงไป ปรากฏว่าซุนเกี๋ยนถึงแก่ความตาย เล่าเปียวจึงให้ชลอศพซุนเกี๋ยนเข้าไปในเมืองเกงจิ๋ว
 
เมื่อซุนเกี๋ยนตายแล้ว ผู้ที่สืบต่อซุนเกี๋ยนก็คือ ซุนเซ็กลูกชายคนโต พร้อมกับสหายคือ จิวยี่ ซุนเซ็กบุตรชายของซุนเกี๋ยนตอนนั้น แต่งทูตไปเจรจากับเล่าเปียว ขอแลกตัวหองจองกับศพซุนเกี๋ยนผู้บิดา ตอนนั้นรบกันหองจองถูกจับ ฝ่ายเล่าเปียวเอาศพซุนเกี๋ยนเจรจาแลกกัน แล้วยกทัพกลับ ก็เป็นว่าได้หองจองกลับมา ส่งศพซุนเกี๋ยนไป สงบศึกกับเมืองกังตั๋ง
 
เมื่อโจโฉได้เป็นสมุหนายกในเมืองหลวง คิดอ่านรวบรวมประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่แบ่งแยก ตอนนั้น เล่าเปียวเห็นภัยจะมาถึงตัว ถ้าคิดรวมแผ่นดินก็ต้องมาตีตัวเองก่อนแน่นอน รีบทำความตกลงเป็นพันธมิตรกับเตียวสิ้ว แต่ปรากฏว่าเตียวสิ้วกลับไปเข้ากับโจโฉในภายหลัง แล้วโจโฉก็ตีทัพหมดเลย ตีทัพเล่าปี่ก็แตก ตีอ้วนเสี้ยวก็แตก คราวนี้ก็ต้องเป็นเล่าเปียวแน่นอน ประจวบเหมาะเล่าปี่ยกให้ซุนเขียนมาเจรจา ซุนเขียนแซ่ซุนเหมือนกัน แต่บังเอิญเป็นคนที่อยู่กับเล่าปี่
 
เล่าปี่มาขออยู่กับเล่าเปียว เล่าเปียวก็จะรับ ตอนนั้นทุกคนห้ามหมด ที่ปรึกษาบอกว่า ไม่ควรที่จะรับ โดยเฉพาะชัวมอ บอกว่าเล่าปี่ไปอาศัยอยู่กับใครก็ไม่เห็นยั่งยืนสักรายเดียว การที่ท่านจะรับเล่าปี่มาอยู่ที่นี่ พึงต้องดูให้ดีเสียก่อน เพราะถ้าโจโฉรู้ว่าเล่าปี่อยู่กับเราคงยกทัพมาย่ำยีเราแน่ อาณาประชาราษฏร์จะได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนเสียเปล่าๆ เห็นว่าควรตัดศีรษะส่งไปให้โจโฉเอาความชอบก่อนดีกว่า ในคร้งนี้เล่าเปียวไม่เห็นด้วย ตัดสินใจรับเล่าปี่เข้ามา ตอนนี้เริ่มจะแยกออกเป็นสามก๊กแล้ว รู้ว่าใครเป็นใครแล้ว เพราะฉะนั้น ยุทธศาสตร์เมืองเกงจิ๋ว เป็นเมืองค่อนข้างสำคัญมาก
 
เล่าเปียว, สามก๊ก